Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 2:1-25

2  Busa nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nilang panon.+  Ug sa ikapitong adlaw nahuman sa Diyos ang buhat nga iyang gihimo, ug siya mipahulay sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gihimo.+  Ug ang Diyos nagpanalangin sa ikapitong adlaw ug naghimo niining sagrado, tungod kay niini siya mipahulay gikan sa tanan niyang buhat nga gilalang sa Diyos aron himoon.+  Kini ang kasaysayan sa mga langit ug sa yuta sa panahon sa ilang pagkalalang, sa adlaw nga si Jehova nga Diyos naghimo sa yuta ug sa langit.+  Karon wala pay kahoykahoy sa kapatagan nga hikaplagan diha sa yuta ug wala pay nanurok nga tanom sa kapatagan, tungod kay si Jehova nga Diyos wala pa magpaulan+ diha sa yuta ug wala pay tawo nga motikad sa yuta.  Apan dihay gabon+ nga mialisngaw gikan sa yuta ug gitubigan niini ang tibuok nawong sa yuta.+  Ug giumol ni Jehova nga Diyos ang tawo gikan sa abog+ sa yuta+ ug gihuypan ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi,+ ug ang tawo nahimong buhing kalag.+  Dugang pa, si Jehova nga Diyos nagtanom ug usa ka tanaman sa Eden,+ sa dapit sa sidlakan, ug didto iyang gibutang ang tawo nga iyang giumol.+  Busa gipatubo ni Jehova nga Diyos gikan sa yuta ang tanang kahoy nga tilinguhaon sa panan-aw ug maayong kan-on ug usab ang kahoy sa kinabuhi+ sa taliwala sa tanaman ug ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan.+ 10  Karon dihay suba nga migula gikan sa Eden aron sa pagtubig sa tanaman, ug gikan didto kini nabahin ug kini nahimong upat ka sanga. 11  Ang ngalan sa una maoy Pison; mao kini ang naglibot sa tibuok yuta sa Havila,+ diin adunay bulawan. 12  Ug ang bulawan nianang yutaa maayo.+ Aduna usab didtoy tagok sa bedelio+ ug batong onyx.+ 13  Ug ang ngalan sa ikaduhang suba maoy Gihon; mao kini ang naglibot sa tibuok yuta sa Cus. 14  Ug ang ngalan sa ikatulong suba maoy Hidekel;+ mao kini ang nagaagay padulong sa sidlakan sa Asirya.+ Ug ang ikaupat nga suba mao ang Euprates.+ 15  Ug si Jehova nga Diyos nagkuha sa tawo ug nagpahiluna kaniya sa tanaman sa Eden+ aron sa pagtikad niini ug sa pag-atiman niini.+ 16  Ug si Jehova nga Diyos nagsugo usab niini sa tawo: “Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod sa pagkatagbaw.+ 17  Apan kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan dili ka gayod mokaon gikan niini, kay sa adlaw nga mokaon ka gikan niini mamatay ka gayod.”+ 18  Ug si Jehova nga Diyos miingon: “Dili maayo alang sa tawo nga magpadayon nga mag-inusara. Buhatan ko siyag katabang, ingon nga iyang katimbang.”+ 19  Karon giumol ni Jehova nga Diyos gikan sa yuta ang tanang ihalas nga mananap sa kapatagan ug ang tanang naglupad nga linalang sa kalangitan, ug iyang gidala kini ngadto sa tawo aron makita kon unsay iyang itawag sa matag usa; ug kon unsay itawag sa tawo niini, sa matag buhing kalag,+ kadto maoy ngalan niini.+ 20  Busa gihatagan sa tawo ug mga ngalan ang tanang anad nga mga hayop ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang tanang ihalas nga mga mananap sa kapatagan, apan alang sa tawo walay nakaplagan nga katabang ingon nga iyang katimbang. 21  Busa gipahinanok+ ni Jehova nga Diyos ang tawo ug, samtang siya natulog, gikuha niya ang usa sa iyang mga gusok ug unya gitak-op ang unod sa ibabaw niini. 22  Ug gihimo ni Jehova nga Diyos nga usa ka babaye ang gusok nga iyang gikuha gikan sa lalaki ug gidala siya ngadto sa lalaki.+ 23  Unya ang lalaki miingon: “Kini sa kataposan bukog sa akong mga bukog Ug unod sa akong unod.+ Kini siya pagatawgon nga Babaye, Tungod kay gikan sa lalaki kini siya gikuha.”+ 24  Mao nga ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan+ ug siya kinahanglang moipon sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod.+ 25  Ug silang duha nagpadayon nga hubo,+ ang lalaki ug ang iyang asawa, ug bisan pa niana sila wala mangaulaw.+

Mga Footnote