Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 17:1-27

17  Sa dihang si Abram kasiyamag-siyam na ka tuig ang panuigon, si Jehova nagpakita kang Abram ug miingon kaniya:+ “Ako ang Diyos nga Labing Gamhanan.+ Lakaw sa akong atubangan ug pamatud-i ang imong kaugalingon nga walay-ikasaway.+  Ug akong ihatag ang akong pakigsaad tali kanako ug kanimo,+ aron ako magpadaghan gayod pag-ayo kanimo.”+  Niini si Abram mihapa,+ ug ang Diyos nagpadayon sa pagsulti kaniya, nga nag-ingon:  “Kon bahin kanako, tan-awa! ang akong pakigsaad maoy uban kanimo,+ ug ikaw tino nga mahimong amahan sa usa ka panon sa mga nasod.+  Ug ang imong ngalan dili na pagatawgong Abram, ug ang imong ngalan mahimo gayod nga Abraham, tungod kay ako maghimo kanimong usa ka amahan sa panon sa mga nasod.  Ug ako maghimo kanimong mabungahon gayod kaayo ug maghimo kanimong mga nasod, ug mga hari mogula gikan kanimo.+  “Ug akong tumanon ang akong pakigsaad tali kanako ug kanimo+ ug sa imong binhi sunod kanimo sumala sa ilang mga kaliwatan alang sa usa ka pakigsaad hangtod sa panahong walay tino,+ aron ako mahimong Diyos alang kanimo ug sa imong binhi sunod kanimo.+  Ug akong ihatag kanimo ug sa imong binhi sunod kanimo ang yuta nga imong gipuy-an ingong langyaw,+ bisan ang tibuok yuta sa Canaan, ingong panag-iya hangtod sa panahong walay tino; ug ako mahimong Diyos alang kanila.”+  Ug ang Diyos sa dugang miingon kang Abraham: “Kon bahin kanimo, tumana ang akong pakigsaad, ikaw ug ang imong binhi sunod kanimo sumala sa ilang mga kaliwatan.+ 10  Kini ang akong pakigsaad nga inyong tumanon, tali kanako ug kaninyo, bisan sa imong binhi sunod kanimo:+ Ang matag usa sa inyong mga lalaki kinahanglan magpatuli.+ 11  Ug kamo magpatuli sa unod sa inyong mga yamis, ug magsilbi kining ilhanan sa pakigsaad tali kanako ug kaninyo.+ 12  Ug ang matag usa sa inyong mga lalaki nga walo ka adlaw ang edad pagatulion,+ sumala sa inyong mga kaliwatan, bisan kinsa nga matawo diha sa balay ug bisan kinsa nga pinalit sa salapi gikan kang bisan kinsa nga langyaw nga dili gikan sa inyong binhi. 13  Ang tanang lalaki nga matawo diha sa inyong balay ug ang tanang tawong pinalit sa inyong salapi sa walay pakyas magpatuli gayod;+ ug ang akong pakigsaad diha sa inyong unod magsilbing usa ka pakigsaad hangtod sa panahong walay tino.+ 14  Ug ang dili-tinuli nga lalaki nga dili magpatuli sa unod sa iyang yamis, kana nga kalag pagaputlon gikan sa iyang katawhan.+ Siya naglapas sa akong pakigsaad.” 15  Ug ang Diyos miingon kang Abraham: “Kon bahin kang Sarai nga imong asawa, dili nimo pagatawgong Sarai ang iyang ngalan, tungod kay Sara ang iyang ngalan.+ 16  Ug ako magpanalangin kaniya ug maghatag usab kanimo ug usa ka anak nga lalaki gikan kaniya;+ ug ako magpanalangin kaniya ug siya mahimong mga nasod;+ mga hari sa mga katawhan magagikan kaniya.”+ 17  Niini si Abraham mihapa ug mikatawa ug miingon diha sa iyang kasingkasing:+ “Makapakatawo pa ba ug usa ka anak ang usa ka tawong usa ka gatos ka tuig na ang panuigon, ug manganak pa ba si Sara, oo, ang usa ka babayeng kasiyaman ka tuig na ang panuigon?”+ 18  Human niana si Abraham miingon sa matuod nga Diyos: “Oh nga si Ismael mabuhi unta sa imong atubangan!”+ 19  Niini ang Diyos miingon: “Si Sara nga imong asawa sa pagkatinuod manganak kanimo ug usa ka anak nga lalaki, ug imong pagatawgon ang iyang ngalan nga Isaac.+ Ug akong himoon ang akong pakigsaad uban kaniya alang sa usa ka pakigsaad hangtod sa panahong walay tino ngadto sa iyang binhi sunod kaniya.+ 20  Apan mahitungod kang Ismael nadungog ko ikaw. Tan-awa! Ako magapanalangin kaniya ug magahimo kaniyang mabungahon ug magapadaghan gayod pag-ayo kaniya.+ Siya tinong magapatungha ug napulog-duha ka pangulo, ako magahimo kaniya nga usa ka dakong nasod.+ 21  Hinunoa, ang akong pakigsaad akong himoon uban kang Isaac,+ nga ipanganak ni Sara kanimo niining tinudlong panahon sa sunod tuig.”+ 22  Niana ang Diyos nahuman sa pagpakigsulti kaniya ug mibiya kang Abraham.+ 23  Unya gikuha ni Abraham si Ismael nga iyang anak nga lalaki ug ang tanang lalaki nga natawo sa iyang balay ug ang matag usa nga pinalit sa iyang salapi, ang matag lalaki taliwala sa kalalakin-an sa panimalay ni Abraham, ug iyang gituli ang unod sa ilang mga yamis niini mismong adlawa, ingon sa gisulti sa Diyos kaniya.+ 24  Ug si Abraham kasiyamag-siyam ka tuig ang panuigon sa dihang siya nagpatuli sa unod sa iyang yamis.+ 25  Ug si Ismael nga iyang anak napulog-tulo ka tuig ang panuigon sa dihang siya nagpatuli sa unod sa iyang yamis.+ 26  Niini mismong adlawa si Abraham nagpatuli, ug usab si Ismael nga iyang anak.+ 27  Ug ang tanang kalalakin-an sa iyang panimalay, ang bisan kinsa nga natawo diha sa balay ug ang bisan kinsa nga pinalit sa salapi gikan sa usa ka langyaw, nagpatuli uban kaniya.+

Mga Footnote