Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 15:1-21

15  Human niining mga butanga ang pulong ni Jehova miabot kang Abram diha sa usa ka panan-awon,+ nga nag-ingon: “Ayaw kahadlok,+ Abram. Ako usa ka taming alang kanimo.+ Ang imong ganti mahimong dako kaayo.”+  Niini si Abram miingon: “Soberanong Ginoong Jehova, unsay imong ihatag kanako, sanglit ako walay anak ug ang manag-iya sa akong balay maoy usa ka tawo sa Damasco, si Eliezer?”+  Ug si Abram midugang: “Tan-awa! Ikaw walay gihatag kanako nga binhi,+ ug, tan-awa! usa ka anak nga lalaki+ sa akong panimalay mopuli kanako ingong manununod.”  Apan, tan-awa! ang pulong ni Jehova kaniya maoy niining mga pulonga: “Kining tawhana dili mopuli kanimo ingong manununod, hinunoa usa nga mogula gikan sa imong kahiladmang mga bahin ang mopuli kanimo ingong manununod.”+  Siya karon nagdala kaniya sa gawas ug miingon: “Palihog, tan-aw sa kalangitan ug ipha ang mga bituon, kon ikaw makahimo sa pag-ihap kanila.”+ Ug siya miingon kaniya: “Mahimong ingon niana ang imong binhi.”+  Ug siya nagbutang ug pagtuo kang Jehova;+ ug iyang giisip kini kaniya ingong pagkamatarong.+  Unya siya midugang kaniya: “Ako si Jehova, nga nagpagawas kanimo sa Ur sa mga Caldeanhon sa paghatag kanimo niining yutaa aron kini panag-iyahon.”+  Niini siya miingon: “Soberanong Ginoong Jehova, pinaagi sa unsa nga akong mahibaloan nga kini akong panag-iyahon?”+  Sa baylo siya miingon kaniya: “Ikuha ako ug usa ka nating baka nga tulo ka tuig ang kagulangon ug usa ka bayeng kanding nga tulo ka tuig ang kagulangon ug usa ka laking karnero nga tulo ka tuig ang kagulangon ug usa ka tukmo ug usa ka piso sa salampati.”+ 10  Busa gikuha niya kining tanan ug gipikas kini ug giakob ang matag bahin niini aron maparis sa pikas, apan wala niya pikasa ang mga langgam.+ 11  Ug ang mga langgam nga mandadagit nanugpa diha sa mga patayng lawas,+ apan gipang-abog kini ni Abram. 12  Pagkataudtaod ang adlaw hapit nang mosalop, ug nahinanok si Abram,+ ug, tan-awa! usa ka makalilisang nga dakong kangitngit midangat kaniya. 13  Ug siya miingon kang Abram: “Ikaw tinong mahibalo nga ang imong binhi mahimong langyawng pumoluyo sa usa ka yuta nga dili ilaha,+ ug sila magaalagad kanila, ug kini sila tinong magapaantos kanila sulod sa upat ka gatos ka tuig.+ 14  Apan ang nasod nga ilang pagaalagaran akong pagahukman,+ ug human niana sila mogawas uban ang daghang manggad.+ 15  Kon bahin kanimo, ikaw moadto sa imong mga katigulangan diha sa kalinaw; ikaw igalubong sa igong katigulangon.+ 16  Apan sa ikaupat nga kaliwatan sila mamalik dinhi,+ tungod kay ang kasaypanan sa mga Amorihanon wala pa mabug-os.”+ 17  Misalop na ang adlaw niadtong tungora ug miabot ang usa ka naglugitom nga kangitngit ug, tan-awa! usa ka nagaaso nga hudno ug nagakalayo nga sulo ang miagi taliwala niini nga mga pinikas.+ 18  Niadtong adlawa si Jehova mihimog pakigsaad uban kang Abram,+ nga nag-ingon: “Sa imong binhi akong ihatag kining yutaa,+ gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa dakong suba, ang suba sa Euprates:+ 19  ang mga Kenihanon+ ug ang mga Kenizihanon ug ang mga Kadmonihanon 20  ug ang mga Hitihanon+ ug ang mga Perizihanon+ ug ang Repaim+ 21  ug ang mga Amorihanon ug ang mga Canaanhon ug ang mga Girgasihanon ug ang mga Jebusihanon.”+

Mga Footnote