Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 14:1-24

14  Karon nahitabo sa mga adlaw ni Amrapel nga hari sa Sinar,+ ni Ariok nga hari sa Elasar, ni Kedorlaomer+ nga hari sa Elam,+ ug ni Tidal nga hari sa Goiim,+  nga kini sila nakiggubat batok kang Bera nga hari sa Sodoma,+ ug kang Birsa nga hari sa Gomora,+ kang Sinab nga hari sa Adma,+ ug kang Semeber nga hari sa Zeboiim,+ ug sa hari sa Bela (buot ingnon, Zoar).+  Kini silang tanan mimartsa nga magkaalyado+ paingon sa Ubos nga Patag sa Sidim,+ nga mao, ang Dagat sa Asin.+  Napulog-duha ka tuig sila nag-alagad kang Kedorlaomer, apan sa ikanapulog-tulo ka tuig sila misukol.  Ug sa ikanapulog-upat ka tuig miabot si Kedorlaomer, ug usab ang mga hari nga uban kaniya, ug gipildi nila ang Repaim sa Asterot-karnaim,+ ug ang Zuzim sa Ham, ug ang Emim+ sa Saveh-kiriataim,  ug ang mga Horihanon+ sa ilang bukid sa Seir,+ hangtod sa El-paran,+ nga diha sa kamingawan.  Unya mibalik sila ug miabot sa En-mispat, nga mao, ang Kades,+ ug gipildi ang tibuok yuta sa mga Amalekanhon+ ug usab ang mga Amorihanon+ nga nagpuyo sa Hazazon-tamar.+  Niining tungora ang hari sa Sodoma mimartsa, ug usab ang hari sa Gomora ug ang hari sa Adma ug ang hari sa Zeboiim ug ang hari sa Bela (buot ingnon, Zoar), ug sila mihan-ay sa pagpakiggubat batok kanila didto sa Ubos nga Patag sa Sidim,+  batok kang Kedorlaomer nga hari sa Elam ug kang Tidal nga hari sa Goiim ug kang Amrapel nga hari sa Sinar ug kang Ariok nga hari sa Elasar;+ upat ka hari batok sa lima. 10  Karon ang Ubos nga Patag sa Sidim+ maoy mga kagahongan sa aspalto;+ ug ang mga hari sa Sodoma ug sa Gomora+ nangalagiw ug nangahulog niini, ug kadtong nanghibilin nangalagiw ngadto sa bukirong rehiyon.+ 11  Unya ang mga mananaog nagkuha sa tanang manggad sa Sodoma ug sa Gomora ug sa tanan nilang pagkaon ug nanglakaw.+ 12  Gidala usab nila si Lot nga anak sa igsoong lalaki ni Abram ug ang iyang manggad ug nagpadayon sa ilang paglakaw. Niadtong panahona siya nagpuyo sa Sodoma.+ 13  Human niana miabot ang usa ka tawong nakaikyas ug gisultihan si Abram nga Hebreohanon.+ Niadtong panahona siya nagpuyo taliwala sa dagkong mga kahoy ni Mamre nga Amorihanon,+ ang igsoong lalaki ni Escol ug ang igsoong lalaki ni Aner;+ ug sila mga kaabin ni Abram. 14  Busa nadungog ni Abram nga ang iyang igsoon nahimong binihag.+ Niana siya nagtigom sa iyang binansay nga mga tawo,+ tulo ka gatos ug napulog-walo ka ulipon nga natawo sa iyang panimalay,+ ug migukod hangtod sa Dan.+ 15  Ug sa pagkagabii iyang gibahinbahin ang iyang mga puwersa,+ siya ug ang iyang mga ulipon, batok kanila, ug busa iyang napildi sila ug nagpadayon sa paggukod kanila hangtod sa Hoba, nga amihanan sa Damasco. 16  Ug iyang nabawi ang tanang manggad,+ ug iyang nabawi usab si Lot nga iyang igsoon ug ang iyang mga manggad ug usab ang mga babaye ug ang katawhan.+ 17  Unya ang hari sa Sodoma migula sa pagsugat kaniya human makapauli siya gikan sa pagpildi kang Kedorlaomer ug sa mga hari nga uban kaniya, sa Ubos nga Patag sa Saveh, nga mao, ang Ubos nga Patag sa hari.+ 18  Ug si Melquisedek+ nga hari sa Salem+ nagdalag tinapay ug bino,+ ug siya ang saserdote sa Labing Hataas nga Diyos.+ 19  Unya siya nagpanalangin kaniya ug miingon: “Dalayegon si Abram sa Labing Hataas nga Diyos,+Magmumugna sa langit ug sa yuta;+ 20  Ug dalayegon ang Labing Hataas nga Diyos,+Kinsa nagtugyan sa imong mga tigpanglupig nganha sa imong kamot!”+ Niana si Abram naghatag kaniya ug ikapulo sa tanang butang.+ 21  Human niana ang hari sa Sodoma miingon kang Abram: “Ihatag kanako ang mga kalag,+ apan kuhaa ang mga manggad alang kanimo.” 22  Niini si Abram miingon sa hari sa Sodoma: “Giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa+ kang Jehova nga Labing Hataas nga Diyos, Magmumugna sa langit ug sa yuta, 23  nga, gikan sa usa ka lugas nga hilo hangtod sa usa ka liston sa sandalyas, wala gayod akoy kuhaon gikan sa bisan unsa nga imoha,+ aron nga dili ka moingon, ‘Ako ang nagpadato kang Abram.’ 24  Walay bisan unsa alang kanako!+ Kadtong gikaon lamang sa mga batan-ong lalaki, ug ang bahin sa mga lalaki nga miuban kanako, si Aner, si Escol ug si Mamre+—pakuhaa sila sa ilang bahin.”+

Mga Footnote