Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 13:1-18

13  Pagkahuman niana si Abram mitungas ngadto sa Negeb+ gikan sa Ehipto, siya ug ang iyang asawa ug ang tanan nga iyang nabatonan, ug si Lot uban kaniya.  Ug si Abram daghan kaayog panon sa mga hayop ug plata ug bulawan.+  Ug siya mipadayon sa iyang lakaw gikan sa usa ka pagkampo ngadto sa lain gikan sa Negeb ug ngadto sa Bethel, ngadto sa dapit diin didto ang iyang tolda sa sinugdan taliwala sa Bethel ug sa Ai,+  ngadto sa dapit sa halaran nga iyang gibuhat didto sa sinugdan;+ ug si Abram mitawag didto sa ngalan ni Jehova.+  Karon si Lot, nga mikuyog kang Abram, nakapanag-iya usab ug mga karnero ug mga baka ug mga tolda.  Busa ang yuta wala motugot nga silang tanan mag-uban sa pagpuyo, tungod kay midaghan na man ang ilang mga manggad ug dili na silang tanan mahimong mag-uban sa pagpuyo.+  Ug dihay mitunghang away tali sa mga tig-alima sa kahayopan ni Abram ug sa mga tig-alima sa kahayopan ni Lot; ug niadtong panahona ang Canaanhon ug ang Perizihanon nagpuyo sa yuta.+  Busa si Abram miingon kang Lot:+ “Palihog, ayaw tugoting magpadayon ang bisan unsang away tali kanako ug kanimo ug tali sa akong mga tig-alimag hayop ug sa imong mga tig-alimag hayop, kay kita managsoon.+  Dili ba ang tibuok yuta anaa man alang kanimo? Palihog, bulag kanako. Kon ikaw moadto sa wala, nan ako moadto sa tuo; apan kon ikaw moadto sa tuo, nan ako moadto sa wala.”+ 10  Busa giyahat ni Lot ang iyang mga mata ug nakita ang tibuok Distrito sa Jordan,+ nga ang tanan niini maoy maayong pagkatubig nga rehiyon sa wala pa laglaga ni Jehova ang Sodoma ug ang Gomora, sama sa tanaman ni Jehova,+ sama sa yuta sa Ehipto hangtod sa Zoar.+ 11  Unya gipili ni Lot alang sa iyang kaugalingon ang tibuok Distrito sa Jordan, ug gibalhin ni Lot ang iyang kampo ngadto sa sidlakan. Busa sila nagbulag sa usag usa. 12  Si Abram mipuyo sa yuta sa Canaan, apan si Lot mipuyo sa mga siyudad sa Distrito.+ Sa kataposan siya nagpatindog ug tolda duol sa Sodoma. 13  Ug ang mga tawo sa Sodoma daotan ug hilabihan ka makasasala batok kang Jehova.+ 14  Ug si Jehova miingon kang Abram human makabulag si Lot kaniya: “Iyahat ang imong mga mata, palihog, ug lantaw gikan sa dapit nga imong nahimutangan, paamihanan ug pahabagatan ug pasidlakan ug pakasadpan,+ 15  tungod kay ang tanang yuta nga imong gilantaw, igahatag ko kini kanimo ug sa imong binhi hangtod sa panahong walay tino.+ 16  Ug himoon ko ang imong binhi ingon sa lugas sa mga abog sa yuta, mao nga, kon maihap sa usa ka tawo ang mga lugas sa abog sa yuta, nan ang imong binhi maihap.+ 17  Tindog, suroya ang yuta latas sa gitas-on niini ug latas sa gilapdon niini, tungod kay igahatag ko kini kanimo.”+ 18  Busa si Abram nagpadayon sa pagpuyo sa mga tolda. Sa ulahi siya miadto ug mipuyo taliwala sa dagkong mga kahoy sa Mamre,+ nga didto sa Hebron;+ ug didto nagtukod siya ug usa ka halaran alang kang Jehova.+

Mga Footnote