Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 12:1-20

12  Ug si Jehova miingon kang Abram: “Lakaw gikan sa imong yuta ug gikan sa imong mga paryente ug gikan sa balay sa imong amahan paingon sa yuta nga akong ipakita kanimo;+  ug maghimo ako ug usa ka dakong nasod gikan kanimo ug ako magpanalangin kanimo ug ako magpadako sa imong ngalan; ug maghimo kanimo nga usa ka panalangin.+  Ug ako magpanalangin niadtong magpanalangin kanimo, ug siya nga magatunglo kanimo akong pagatunglohon,+ ug ang tanang banay sa yuta tinong magapanalangin sa ilang kaugalingon pinaagi kanimo.”+  Niana si Abram milakaw ingon sa gisulti ni Jehova kaniya, ug si Lot milakaw uban kaniya. Ug si Abram kapitoag-lima ka tuig ang panuigon dihang siya mibiya sa Haran.+  Busa gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa+ ug si Lot nga anak sa iyang igsoong lalaki+ ug ang tanang manggad nga ilang natigom+ ug ang mga kalag nga ilang nabatonan sa Haran, ug sila milakaw aron moadto sa yuta sa Canaan.+ Sa kataposan sila nahiabot sa yuta sa Canaan.  Ug si Abram nagpadayon sa paglatas sa yuta hangtod sa dapit sa Sekem,+ duol sa dagkong mga kahoy sa More;+ ug nianang panahona ang Canaanhon diha sa yuta.  Si Jehova karon nagpakita kang Abram ug miingon: “Sa imong binhi+ akong ihatag kining yutaa.”+ Human niana siya nagtukod didto ug usa ka halaran alang kang Jehova, nga nagpakita kaniya.  Sa ulahi siya mibalhin gikan didto ngadto sa bukirong rehiyon sa sidlakan sa Bethel+ ug nagpatindog sa iyang tolda nga ang Bethel diha sa kasadpan ug ang Ai+ diha sa sidlakan. Unya siya nagtukod didto ug usa ka halaran alang kang Jehova+ ug nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova.+  Human niana si Abram nanghipos ug mibiya, nga nagpadayon gikan sa usa ka pagkampo ngadto sa lain paingon sa Negeb.+ 10  Karon dihay gutom sa yuta ug si Abram miadto sa Ehipto aron mopuyo didto ingong langyaw,+ kay grabe ang gutom diha sa yuta.+ 11  Ug nahitabo nga sa dihang siya hapit na nga mosulod sa Ehipto, siya miingon kang Sarai nga iyang asawa: “Karon palihog! Ako nahibalo pag-ayo nga ikaw usa ka babayeng matahom sa panagway.+ 12  Busa mahitabo gayod nga ang mga Ehiptohanon makakita kanimo ug moingon, ‘Iya kining asawa.’ Ug tinong patyon nila ako, apan ikaw ilang tipigang buhi. 13  Palihog isulti nga ikaw akong igsoong babaye,+ aron maayo ang akong dangatan gumikan kanimo, ug ang akong kalag tinong mabuhi tungod kanimo.”+ 14  Busa nahitabo nga, sa pagsulod gayod ni Abram sa Ehipto, ang mga Ehiptohanon nakakita sa babaye, nga siya matahom kaayo. 15  Ug ang mga prinsipe ni Paraon usab nakakita kaniya ug sila nagdayeg kaniya ngadto kang Paraon, mao nga ang babaye gidala ngadto sa balay ni Paraon. 16  Ug iyang gitratar pag-ayo si Abram gumikan kaniya, ug siya nakabaton ug mga karnero ug mga baka ug mga asno ug mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye ug mga asna ug mga kamelyo.+ 17  Unya gihampak ni Jehova si Paraon ug ang iyang panimalay pinaagig dagkong mga hampak+ tungod kang Sarai nga asawa ni Abram.+ 18  Niana gitawag ni Paraon si Abram ug miingon: “Unsa kining imong gibuhat kanako? Nganong wala ka magsulti kanako nga siya imong asawa?+ 19  Nganong miingon ka, ‘Siya akong igsoong babaye,’+ mao nga kuhaon ko na unta siya ingong akong asawa? Ug karon ania ang imong asawa. Kuhaa siya ug lakaw!” 20  Ug si Paraon nagsugo sa iyang mga tawo mahitungod kaniya, ug sila naghatod kaniya ug sa iyang asawa ug sa tanan nga iyang nabatonan.+

Mga Footnote