Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 11:1-32

11  Karon ang tibuok yuta nagpadayon nga may usa ka pinulongan ug usa ka hugpong sa mga pulong.  Ug nahitabo nga sa ilang pagpanaw pasidlakan sila sa kataposan nakakaplag ug usa ka patag sa walog sa yuta sa Sinar,+ ug sila mipuyo didto.  Ug sila miingon, ang matag usa ngadto sa lain: “Dali! Maghimo kita ug mga tisa ug pagbahon kini pinaagi sa kalayo.” Busa ang tisa nagsilbing bato alang kanila, apan ang aspalto nagsilbing argamasa alang kanila.+  Karon sila miingon: “Dali! Magtukod kita ug usa ka siyudad ug usab usa ka torre nga ang tumoy niini abot sa mga langit,+ ug maghimo kita ug bantog nga ngalan alang sa atong kaugalingon,+ kay tingali unyag kita magkatibulaag sa tibuok nawong sa yuta.”+  Ug si Jehova nanaog aron sa pagtan-aw sa siyudad ug sa torre nga gitukod sa mga anak sa mga tawo.+  Human niana si Jehova miingon: “Tan-awa! Sila usa ka katawhan ug may usa ka pinulongan alang kanilang tanan,+ ug kini mao ang ilang gisugdan sa pagbuhat. Aw, karon walay butang nga anaa sa ilang hunahuna nga buhaton nga dili nila makab-ot.+  Tana! Manaog kita+ ug didto lahugayon+ ang ilang pinulongan aron sila dili mamati sa pinulongan sa usag usa.”+  Busa si Jehova nagpatibulaag kanila gikan didto ibabaw sa tibuok nawong sa yuta,+ ug sa inanay gibiyaan nila ang pagtukod sa siyudad.+  Mao nga ang ngalan niini gitawag ug Babel,+ tungod kay didto si Jehova naglahugay sa pinulongan sa tibuok yuta, ug gikan didto si Jehova nagpatibulaag+ kanila sa ibabaw sa tibuok nawong sa yuta. 10  Kini mao ang kasaysayan ni Sem.+ Si Sem may panuigon nga usa ka gatos ka tuig sa dihang siya nanganak kang Arpaksad+ duha ka tuig human sa lunop. 11  Ug human siya manganak kang Arpaksad si Sem nagpadayong buhi sa lima ka gatos ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye.+ 12  Ug si Arpaksad nabuhi ug katloag-lima ka tuig. Unya siya nanganak kang Sela.+ 13  Ug human siya manganak kang Sela si Arpaksad nagpadayong buhi sa upat ka gatos ug tulo ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 14  Ug si Sela nabuhi ug katloan ka tuig. Unya siya nanganak kang Eber.+ 15  Ug human siya manganak kang Eber si Sela nagpadayong buhi sa upat ka gatos ug tulo ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 16  Ug si Eber nagpadayong buhi sa katloag-upat ka tuig. Unya siya nanganak kang Peleg.+ 17  Ug human siya manganak kang Peleg si Eber nagpadayong buhi sa upat ka gatos ug katloan ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 18  Ug si Peleg nagpadayong buhi sa katloan ka tuig. Unya siya nanganak kang Reu.+ 19  Ug human siya manganak kang Reu si Peleg nagpadayong buhi sa duha ka gatos ug siyam ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 20  Ug si Reu nagpadayong buhi sa katloag-duha ka tuig. Unya siya nanganak kang Serug.+ 21  Ug human siya manganak kang Serug si Reu nagpadayong buhi sa duha ka gatos ug pito ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 22  Ug si Serug nagpadayong buhi sa katloan ka tuig. Unya siya nanganak kang Nahor.+ 23  Ug human siya manganak kang Nahor si Serug nagpadayong buhi sa duha ka gatos ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 24  Ug si Nahor nagpadayong buhi sa kawhaag-siyam ka tuig. Unya siya nanganak kang Tera.+ 25  Ug human siya manganak kang Tera si Nahor nagpadayong buhi sa usa ka gatos ug napulog-siyam ka tuig. Sa kasamtangan siya nanganak ug mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye. 26  Ug si Tera nagpadayong buhi sa kapitoan ka tuig, nga human niana siya nanganak kang Abram,+ Nahor+ ug Haran. 27  Ug kini mao ang kasaysayan ni Tera. Si Tera nanganak kang Abram, Nahor ug Haran; ug si Haran nanganak kang Lot.+ 28  Sa ulahi si Haran namatay samtang kauban ni Tera nga iyang amahan sa yuta nga iyang natawhan, sa Ur+ sa mga Caldeanhon.+ 29  Ug si Abram ug si Nahor nagkuhag mga asawa alang sa ilang kaugalingon. Ang ngalan sa asawa ni Abram mao si Sarai,+ samtang ang ngalan sa asawa ni Nahor mao si Milca,+ ang anak nga babaye ni Haran, ang amahan ni Milca ug amahan ni Isca. 30  Apan si Sarai nagpabiling apuli;+ siya walay anak. 31  Human niana gidala ni Tera si Abram nga iyang anak ug si Lot, ang anak nga lalaki ni Haran, nga iyang apo,+ ug si Sarai+ nga iyang umagad nga babaye, ang asawa ni Abram nga iyang anak, ug sila milakaw uban kaniya gikan sa Ur sa mga Caldeanhon aron moadto sa yuta sa Canaan.+ Sa ulahi sila nahiabot sa Haran+ ug mipuyo didto. 32  Ug ang mga adlaw ni Tera miabot ug duha ka gatos ug lima ka tuig. Unya si Tera namatay sa Haran.

Mga Footnote