Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Genesis 1:1-31

1  Sa sinugdan+ gilalang+ sa Diyos+ ang mga langit ug ang yuta.+  Karon ang yuta walay porma ug awaaw ug dihay kangitngit sa nawong sa halawom nga katubigan;+ ug ang aktibong puwersa sa Diyos naglihok ngadto-nganhi+ ibabaw sa nawong sa mga tubig.+  Ug ang Diyos miingon:+ “Motungha ang kahayag.” Niana mitungha ang kahayag.+  Human niana nakita sa Diyos nga ang kahayag maayo, ug gipahinabo sa Diyos ang pagkabahin tali sa kahayag ug sa kangitngit.+  Ug gitawag sa Diyos ang kahayag nga Adlaw,+ apan ang kangitngit iyang gitawag nga Gabii.+ Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, unang adlaw.  Ug miingon ang Diyos: “Motungha ang hawan+ taliwala sa mga tubig ug mahitabo ang pagkabahin tali sa mga tubig ug sa mga tubig.”+  Unya gibuhat sa Diyos ang hawan ug gibahin ang mga tubig nga ipailalom sa hawan ug ang mga tubig nga ipaibabaw sa hawan.+ Ug nahimong ingon.  Ug gitawag sa Diyos ang hawan nga Langit.+ Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaduhang adlaw.  Ug miingon ang Diyos: “Matingob sa usa ka dapit ang mga tubig nga anaa ilalom sa mga langit ug mopatim-aw ang mamalang yuta.”+ Ug nahimong ingon. 10  Ug gitawag sa Diyos ang mamalang yuta nga Yuta,+ apan ang natingob nga mga tubig iyang gitawag nga mga Dagat.+ Dugang pa, nakita sa Diyos nga kadto maayo.+ 11  Ug miingon ang Diyos: “Magpaturok ang yuta ug balili, mga tanom nga magpatunghag binhi,+ mga bungahoy nga magapamunga sumala sa ilang mga matang,+ nga ang binhi anaa niana,+ ibabaw sa yuta.” Ug nahimong ingon. 12  Ug ang yuta nagapatunghag balili, mga tanom nga nagapatunghag binhi sumala sa iyang matang+ ug mga kahoy nga nagapamunga, nga ang binhi anaa niana sumala sa iyang matang.+ Unya nakita sa Diyos nga kadto maayo. 13  Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikatulong adlaw. 14  Ug miingon ang Diyos: “Motungha ang mga banwag diha sa hawan sa mga langit aron sa pagbahin sa adlaw ug sa gabii;+ ug kini magsilbing mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga tuig.+ 15  Ug kini magsilbing mga banwag diha sa hawan sa mga langit sa paglamdag sa yuta.”+ Ug nahimong ingon. 16  Ug gibuhat sa Diyos ang duha ka dagkong banwag, ang mas dako nga banwag aron sa paghari sa adlaw ug ang gamaygamay nga banwag aron sa paghari sa gabii, ug usab ang mga bituon.+ 17  Busa gibutang kini sa Diyos diha sa hawan sa mga langit aron sa paglamdag sa yuta,+ 18  ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii ug aron sa pagbahin sa kahayag ug sa kangitngit.+ Unya nakita sa Diyos nga kadto maayo.+ 19  Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaupat nga adlaw. 20  Ug miingon ang Diyos: “Modagsang sa mga tubig ang panon sa buhing mga kalag+ ug manglupad ang nagalupad nga mga linalang ibabaw sa yuta sa nawong sa hawan sa mga langit.”+ 21  Ug gilalang sa Diyos ang dagkong linalang sa dagat+ ug ang matag buhing kalag nga nagalihok,+ nga gipadagsang sa mga tubig sumala sa ilang mga matang, ug ang matag pak-an nga nagalupad nga linalang sumala sa iyang matang.+ Ug nakita sa Diyos nga kadto maayo. 22  Niana ang Diyos nagpanalangin kanila, nga nag-ingon: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang mga tubig sa mga dulang sa dagat,+ ug magdaghan ang nagalupad nga mga linalang diha sa yuta.” 23  Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikalima nga adlaw. 24  Ug miingon ang Diyos: “Magpatungha ang yuta+ ug buhing mga kalag sumala sa ilang mga matang, anad+ nga hayop ug nagalihok+ nga mananap ug ihalas nga mananap+ sa yuta sumala sa iyang matang.” Ug nahimong ingon. 25  Ug gibuhat sa Diyos ang ihalas nga mananap sa yuta sumala sa iyang matang ug ang anad nga hayop sumala sa iyang matang ug ang tanang nagalihok nga mananap sa yuta sumala sa iyang matang.+ Ug nakita sa Diyos nga kadto maayo. 26  Ug miingon ang Diyos: “Buhaton nato+ ang tawo sumala sa atong larawan,+ sumala sa atong dagway,+ ug pabut-an kanila ang mga isda sa dagat ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang anad nga mga hayop ug ang tibuok yuta ug ang matag nagalihok nga mananap nga nagalihok diha sa yuta.”+ 27  Ug gilalang sa Diyos ang tawo sumala sa iyang larawan, sa larawan sa Diyos iyang gilalang siya;+ lalaki ug babaye iyang gilalang sila.+ 28  Dugang pa, ang Diyos nagpanalangin+ kanila ug ang Diyos miingon kanila: “Magmabungahon+ ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi+ kini, ug pagabut-i+ ang mga isda sa dagat ug ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang matag buhing linalang nga nagalihok diha sa yuta.” 29  Ug miingon ang Diyos: “Ania, gihatag ko kaninyo ang tanang tanom nga nagapatunghag binhi nga anaa sa nawong sa tibuok yuta ug ang matag kahoy nga adunay bunga sa kahoy nga nagapatunghag binhi.+ Kini magsilbing pagkaon alang kaninyo.+ 30  Ug ngadto sa tanang ihalas nga mananap sa yuta ug ngadto sa tanang nagalupad nga linalang sa kalangitan ug ngadto sa tanang butang nga nagalihok diha sa yuta nga adunay kinabuhi ingong kalag [gihatag ko] ang tanang lunhawng tanom ingong pagkaon.”+ Ug nahimong ingon. 31  Human niana nakita sa Diyos ang tanan nga iyang gibuhat ug, tan-awa! kadto maayo kaayo.+ Ug dihay kagabhion ug dihay kabuntagon, ikaunom nga adlaw.

Mga Footnote