Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Galacia 5:1-26

5  Alang sa maong kagawasan si Kristo nagpagawas kanato.+ Busa barog nga malig-on,+ ug ayaw tugoting kamo mabilanggo pag-usab sa yugo sa pagkaulipon.+  Tan-awa! Ako, si Pablo, magaingon kaninyo nga kon kamo magpatuli,+ si Kristo mawalay-kapuslanan kaninyo.  Dugang pa, ako magpamatuod pag-usab sa matag tawo nga nagpatuli nga siya ilalom sa obligasyon sa pagtuman sa tibuok Balaod.+  Nahimulag kamo kang Kristo, bisan kinsa man kamo nga nagtinguhang mapahayag nga matarong pinaagi sa balaod;+ nangahulog kamo gikan sa iyang dili-takos nga kalulot.+  Sa among bahin kami pinaagi sa espiritu maikagong naghulat sa gilaomang pagkamatarong gumikan sa pagtuo.+  Kay mahitungod kang Kristo Jesus, dili ang pagkatinuli ang may bili ni ang pagkadili-tinuli,+ kondili ang pagtuo+ nga nagalihok pinaagi sa gugma.+  Maayo ang inyong pagdagan.+ Kinsa ang nagbabag kaninyo sa pagpadayon sa pagsunod sa kamatuoran?+  Kining matanga sa pagpangdani dili gikan sa Usa nga nagtawag kaninyo.+  Ang diyutay nga lebadura magpatubo sa tibuok minasa.+ 10  Ako masaligon+ bahin kaninyo nga nahiusa+ sa Ginoo nga kamo dili maghunahuna nga sukwahi; hinuon ang usa nga nagpahinabog kasamok+ kaninyo magpas-an sa iyang paghukom,+ bisan kinsa pa siya. 11  Bahin kanako, mga igsoon, kon ako nagwali pa gihapon ug pagtuli, nganong ginalutos pa man gihapon ako? Kon mao, sa pagkatinuod, ang kapandolan+ sa estaka sa pagsakit+ nahanaw na.+ 12  Ako nanghinaot nga ang mga tawo nga nagtinguha sa pagpukan kaninyo+ magpakapon na unta.+ 13  Kamo, dayag, gitawag alang sa kagawasan,+ mga igsoon; lamang ayaw gamita kini nga kagawasan ingon nga panghaylo alang sa unod,+ apan pinaagi sa gugma magpaulipon sa usag usa.+ 14  Kay ang tibuok Balaod matuman+ sa usa ka sugo, nga mao: “Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”+ 15  Apan, kon kamo magpadayon pagpinahitay ug pagtinukbanay sa usag usa,+ pagbantay nga kamo dili mangalaglag pinaagi sa usag usa.+ 16  Apan ako magaingon, Magpadayon sa paglakaw pinaagi sa espiritu+ ug kamo dili gayod makahimo ug unodnong tinguha.+ 17  Kay ang unod batok sa tinguha sa espiritu,+ ug ang espiritu batok sa unod; kay kini sila supak sa usag usa, mao nga ang mga butang mismo nga buot ninyong buhaton wala ninyo buhata.+ 18  Dugang pa, kon kamo ginatultolan sa espiritu,+ kamo dili ilalom sa balaod.+ 19  Karon dayag ang mga buhat sa unod,+ ug kini mao ang pakighilawas,+ kahugawan, malaw-ayng panggawi,+ 20  idolatriya, pagbuhat sa espiritismo,+ mga pagdumtanay, panag-away, pangabugho, mga pagsinta sa kasuko, mga pakigtigi, mga pagkabahinbahin, mga sekta, 21  mga kasina, mga paghuboghubog,+ mga hudyaka, ug mga butang nga sama niini. Mahitungod niining mga butanga pasidan-an ko kamo, ingon sa pagpasidaan ko na kaninyo, nga kadtong nagabuhat+ sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Diyos.+ 22  Sa laing bahin, ang bunga+ sa espiritu mao ang gugma, kalipay, pakigdait, hataas-nga-pailob, kalulot, pagkamaayo,+ pagtuo, 23  kalumo, pagpugong-sa-kaugalingon.+ Batok sa maong mga butang walay balaod.+ 24  Dugang pa, kadtong iya ni Kristo Jesus naglansang sa unod uban sa mga pangibog ug mga tinguha niini.+ 25  Kon kita nagkinabuhi pinaagi sa espiritu, magpadayon usab kita sa paglakaw nga mahusay pinaagi sa espiritu.+ 26  Dili kita magpaimportante sa kaugalingon, nga mag-aghat ug pag-indigay+ sa usag usa, nga magsinahay sa usag usa.+

Mga Footnote