Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Galacia 4:1-31

4  Karon akong isulti nga samtang ang manununod bata pa wala gayod siyay kalainan sa usa ka ulipon,+ bisan tuod ginoo siya sa tanang butang,  apan siya ilalom sa mga tawong sinaligan+ ug ilalom sa mga piniyalan hangtod sa adlawng gitudlo nang daan sa iyang amahan.  Sa susama kita usab, sa bata pa kita, padayong naulipon sa paninugdang+ mga butang nga iya sa kalibotan.  Apan sa dihang ang kinutoban sa panahon miabot,+ ang Diyos nagpadala sa iyang Anak,+ nga gipanganak sa usa ka babaye+ ug nailalom sa balaod,+  aron iyang mapagawas pinaagi sa pagpalit+ kadtong nailalom sa balaod,+ aron kita, sa ingon usab, makadawat sa pagsagop ingong mga anak.+  Karon tungod kay kamo mga anak, gipadala sa Diyos ang espiritu+ sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing ug kini nagatuaw: “Abba, Amahan!”+  Busa, ikaw dili na ulipon kondili anak; ug kon anak, manununod usab pinaagi sa Diyos.+  Hinunoa, sa wala pa kamo makaila sa Diyos,+ kamo kaniadto nagpaulipon kanila nga sa kinaiyanhon dili mga diyos.+  Apan karon nga kamo nakaila na sa Diyos, o hinuon karon nga kamo nailhan na sa Diyos,+ naunsa bang namalik na man hinuon kamo pag-usab sa mahuyang+ ug walay bili nga paninugdang+ mga butang ug buot magpaulipon niini pag-usab?+ 10  Kamo makutihong nagabantay sa mga adlaw+ ug mga bulan+ ug mga yugto sa panahon ug mga tuig. 11  Nahadlok ako alang kaninyo, nga sa unsa mang paagi ako nagbudlay sa walay kapuslanan+ labot kaninyo. 12  Mga igsoon, ako nangamuyo kaninyo, Mamahimong ingon kanako,+ tungod kay kaniadto ako ingon man usab kaninyo.+ Wala kamoy nahimong kasaypanan kanako.+ 13  Apan kamo nahibalo nga gumikan sa usa ka sakit sa akong unod nga ako nagpahayag sa maayong balita kaninyo sa unang higayon.+ 14  Ug ang nahimong pagsulay kaninyo sa akong unod, wala ninyo tamaya o luwai tungod sa kaluod; apan inyo akong gidawat samag manulonda+ sa Diyos, sama kang Kristo Jesus.+ 15  Nan, hain na kadtong kalipay nga inyong nabatonan?+ Kay ako magpamatuod kaninyo nga, kon mahimo pa unta, lugiton ninyo ang inyong mga mata ug ihatag kini kanako.+ 16  Nan, ako ba nahimo na ninyong kaaway+ tungod kay ako nagsulti kaninyo sa kamatuoran?+ 17  Kamo masibotong gitinguha nila,+ dili sa maayong paagi, kondili buot nilang ipalayo kamo gikan kanako, aron kamo masibotong magtinguha kanila.+ 18  Hinunoa, maayo nga kamo masibotong tinguhaon sa maayong katuyoan+ sa tanang panahon, ug dili lamang sa dihang ako anaa+ uban kaninyo, 19  minahal kong mga anak,+ kang kinsa ako mibati na usab ug kasakit sa pagpanganak hangtod nga si Kristo maumol diha kaninyo.+ 20  Apan buot ko unta nga mahiuban kaninyo karon+ ug mosulti sa laing paagi, kay ako nalibog+ tungod kaninyo. 21  Sultihi ako, kamong buot magpailalom sa balaod,+ Wala ba kamo makadungog sa Balaod?+ 22  Pananglitan, nahisulat nga si Abraham nakabaton ug duha ka anak nga lalaki, ang usa sa sulugoong babaye+ ug ang usa sa babayeng gawasnon;+ 23  apan ang anak sa sulugoong babaye sa pagkatinuod natawo sumala sa paagi sa unod,+ ang anak sa babayeng gawasnon pinaagi sa usa ka saad.+ 24  Kining mga butanga maoy usa ka simboliko nga drama;+ kay kining mga babayhana nagkahulogan ug duha ka pakigsaad,+ ang usa gikan sa Bukid sa Sinai,+ nga nagpatunghag mga anak alang sa pagkaulipon, nga mao si Agar. 25  Karon kini si Agar nagkahulogan sa Sinai,+ usa ka bukid sa Arabia, ug siya katugbang sa Jerusalem karong adlawa, kay siya naulipon+ uban sa iyang mga anak. 26  Apan ang Jerusalem+ sa itaas gawasnon, ug siya mao ang atong inahan.+ 27  Kay kini nahisulat: “Pagsadya, ikaw babayeng apuli nga wala manganak; pagtuaw ug singgit, ikaw nga babayeng wala mobatig kasakit sa pagpanganak; kay ang mga anak sa babayeng biniyaan mas daghan kay sa mga anak niyang dunay bana.”+ 28  Karon kita, mga igsoon, maoy mga anak nga iya sa saad sama kang Isaac.+ 29  Apan ingon nga kaniadto ang usa nga natawo sa paagi sa unod naglutos+ sa usa nga natawo sa paagi sa espiritu, mao man usab karon.+ 30  Bisan pa niana, unsay ginaingon sa Kasulatan? “Hinginli ang sulugoong babaye ug ang iyang anak nga lalaki, kay dili gayod mahimong manununod ang anak nga lalaki sa sulugoong babaye uban sa anak nga lalaki sa babayeng gawasnon.”+ 31  Tungod niini, mga igsoon, kita mga anak, dili sa usa ka sulugoong babaye,+ kondili sa babayeng gawasnon.+

Mga Footnote