Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Galacia 2:1-21

2  Unya human sa napulog-upat ka tuig ako mitungas pag-usab sa Jerusalem+ uban kang Bernabe,+ nga gidala usab si Tito uban kanako.  Apan mitungas ako tungod sa usa ka pinadayag.+ Ug gihikyad ko sa ilang atubangan+ ang maayong balita nga ginawali ko taliwala sa kanasoran, hinunoa, kanila lamang, atubangan sa inila nga mga lalaki, kay basin nga sa unsa mang paagi ako nagdagan+ o nakadagan nga kawang.+  Bisan pa niana, si Tito+ gani, nga kauban nako, wala pugsa sa pagpatuli,+ bisan tuod siya usa ka Grego.  Apan tungod sa mini nga mga igsoong+ gipasulod sa hilom,+ nga miyuhot aron mangespiya sa among kagawasan+ nga among nabatonan nga nahiusa kang Kristo Jesus, aron sila bug-os makaulipon+ kanamo—  kanila wala kami magpahiuyon agig pagpasakop,+ wala, bisan na lang sa usa ka takna, aron nga ang kamatuoran+ sa maayong balita makapadayon uban kaninyo.  Apan bahin nilang giisip nga hinungdanon+—kon unsa mang matanga sa mga tawo sila kaniadto, wala silay kalainan kanako+—ang Diyos wala magatan-aw sa panggawas nga panagway sa tawo+—kanako, sa pagkatinuod, silang inila nga mga lalaki walay bisan unsang gipaambit nga bag-o.  Apan, sa kasukwahi, sa dihang ilang nakita nga ako gipiyalan+ sa maayong balita alang sa mga dili-tinuli,+ sama usab nga si Pedro nakabaton niini alang sa mga tinuli+  kay Siya nga mihatag kang Pedro sa gahom nga kinahanglanon alang sa pagkaapostol sa mga tinuli mihatag man usab kanako sa gahom+ alang kanilang sa kanasoran;  oo, sa dihang nahibaloan nila ang dili-takos nga kalulot+ nga gihatag kanako,+ si Santiago+ ug si Cefas ug si Juan, ang giisip nga mga haligi,+ mitunol kanako ug kang Bernabe+ sa tuong kamot sa pag-inambitay,+ nga kami angay moadto sa kanasoran, apan sila ngadto sa mga tinuli. 10  Lamang angay namong hinumdoman ang mga kabos.+ Kining butanga mismo mao usab ang akong matinuorong gipanlimbasogang buhaton.+ 11  Hinunoa, sa pag-adto ni Cefas+ sa Antioquia,+ gisupak ko siya nga nawong sa nawong, tungod kay siya sad-an man.+ 12  Kay sa wala pa moabot ang pipila ka tawo gikan kang Santiago,+ siya mikaon+ uban sa katawhan sa kanasoran; apan sa pag-abot nila, siya nagpalayo ug naglain sa iyang kaugalingon, kay nahadlok+ man kanila nga mga tinuli.+ 13  Ang uban pa sa mga Hudiyo miduyog usab kaniya niini nga pagpakaaron-ingnon,+ mao nga bisan si Bernabe+ nadala uban kanila sa ilang pagpakaaron-ingnon. 14  Apan sa dihang nakita ko nga sila wala maglakaw nga matul-id sumala sa kamatuoran sa maayong balita,+ gisultihan ko si Cefas atubangan nilang tanan:+ “Kon ikaw, bisan tuod ikaw usa ka Hudiyo, nagkinabuhi nga ingon sa kanasoran, ug dili ingon sa mga Hudiyo, naunsa ba nga gipugos man nimo ang katawhan sa kanasoran sa pagkinabuhi sumala sa batasan sa mga Hudiyo?”+ 15  Kita nga mga Hudiyo sa kinaiyanhon,+ ug dili mga makasasala+ gikan sa kanasoran, 16  ingon nga kita nahibalo nga ang tawo mapahayag nga matarong,+ dili gumikan sa mga buhat sa balaod, kondili pinaagi lamang sa pagtuo+ kang Kristo Jesus, bisan gani kita nagbutang man sa atong pagtuo kang Kristo Jesus, aron kita ikapahayag nga matarong gumikan sa pagtuo kang Kristo,+ ug dili gumikan sa mga buhat sa balaod, tungod kay gumikan sa mga buhat sa balaod walay unod nga ipahayag nga matarong.+ 17  Karon kon kita, sa pagtinguha nga ikapahayag nga matarong pinaagi ni Kristo,+ sa atong kaugalingon usab nakaplagan nga mga makasasala,+ si Kristo ba sa pagkatinuod alagad sa sala?+ Dili gayod unta kana mahitabo! 18  Kay kon ang mga butang mismo nga gitumpag ko na tukoron ko pag-usab,+ gipasundayag ko ang akong kaugalingon nga usa ka maglalapas.+ 19  Bahin kanako, pinaagi sa balaod ako namatay alang sa balaod,+ aron ako mabuhi alang sa Diyos.+ 20  Ako gilansang uban kang Kristo.+ Dili na ako ang nagkinabuhi,+ kondili si Kristo ang nagkinabuhi kahiusa nako.+ Sa pagkatinuod, ang kinabuhi nga gikinabuhi+ ko karon sa unod gikinabuhi ko pinaagi sa pagtuo sa Anak sa Diyos, kinsa nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.+ 21  Wala ko isalindot ang dili-takos nga kalulot sa Diyos;+ kay kon ang pagkamatarong maoy pinaagi sa balaod,+ si Kristo sa pagkatinuod namatay sa walay kapuslanan.+

Mga Footnote