Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Galacia 1:1-24

1  Si Pablo,+ usa ka apostol,+ dili gikan sa mga tawo ni pinaagi sa usa ka tawo, kondili pinaagi kang Jesu-Kristo+ ug sa Diyos nga Amahan,+ kinsa nagbangon kaniya gikan sa mga patay,+  ug ang tanang igsoon nga kauban nako,+ nganha sa mga kongregasyon sa Galacia:+  Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw+ gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.  Iyang gihatag ang iyang kaugalingon alang sa atong mga sala+ aron kita iyang ikapahigawas gikan niining daotang sistema sa mga butang+ sumala sa kabubut-on+ sa atong Diyos ug Amahan,  ngadto kaniya ang himaya hangtod sa kahangtoran.+ Amen.  Nahibulong ako nga dali ra kaayo kamong napahilayo gikan sa Usa+ nga nagtawag kaninyo pinaagi sa dili-takos nga kalulot ni Kristo+ ngadto sa laing matang sa maayong balita.+  Apan dili kay lain kini; lamang adunay pipila nga nagpahinabo ug kasamok+ kaninyo ug nagtinguha nga tuison ang maayong balita bahin kang Kristo.+  Hinunoa, bisan pa kon kami o kaha usa ka manulonda gikan sa langit ang magpahayag kaninyo ug usa ka butang ingon nga maayong balita nga sukwahi sa among gipahayag kaninyo ingong maayong balita, matinunglo siya.+  Sama sa among giingon sa itaas, igaingon ko usab karon, Bisan kinsa nga magpahayag kaninyo ug usa ka butang ingong maayong balita nga sukwahi sa inyong gidawat,+ matinunglo siya. 10  Sa pagkatinuod, mga tawo ba ang ginatinguha ko karon nga kombinsihon o ang Diyos? O nagtinguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tawo?+ Kon ako nagpahimuot pa gihapon sa mga tawo,+ dili unta ako mahimong ulipon ni Kristo.+ 11  Kay ipahibalo ko kaninyo, mga igsoon, nga ang maayong balita nga gipahayag ko ingong maayong balita dili tawhanon;+ 12  kay wala ko kini dawata gikan sa tawo, ni ako gitudloan niini, kondili pinaagi sa pagpadayag gikan ni Jesu-Kristo.+ 13  Dayag nga kamo nakadungog bahin sa akong panggawi kaniadto sa Judaismo,+ nga sa hilabihan gayod ako nagpadayon sa paglutos+ sa kongregasyon sa Diyos ug naglaglag niini,+ 14  ug ako nakahimog labaw nga pag-uswag diha sa Judaismo kay sa kadaghanan sa akong mga katalirongan sa akong rasa,+ sanglit ako labaw pa kaayong masiboton+ sa mga tradisyon+ sa akong mga amahan. 15  Apan sa dihang gikahimuot sa Diyos, kinsa naglain kanako gikan sa tagoangkan sa akong inahan ug nagtawag+ kanako pinaagi sa iyang dili-takos nga kalulot,+ 16  nga ipadayag ang iyang Anak maylabot kanako,+ aron ikapahayag ko ang maayong balita bahin kaniya ngadto sa kanasoran,+ wala dayon ako makigsabot sa unod ug dugo.+ 17  Ni mitungas ako sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles nga una kanako,+ apan miadto ako sa Arabia, ug ako mibalik pag-usab sa Damasco.+ 18  Unya tulo ka tuig sa ulahi mitungas ako sa Jerusalem+ aron duawon si Cefas,+ ug miestar ako uban kaniya sulod sa napulog-lima ka adlaw. 19  Apan wala akoy laing nakit-an sa mga apostoles, si Santiago+ lamang nga igsoon+ sa Ginoo. 20  Karon labot niining mga butanga nga akong ginasulat kaninyo, tan-awa! sa panan-aw sa Diyos, ako wala magbakak.+ 21  Human niana miadto+ ako sa mga rehiyon sa Sirya ug sa Cilicia. 22  Apan sa nawong ako wala mailhi sa mga kongregasyon sa Judea nga nahiusa kang Kristo;+ 23  ila lamang kanunay nga nadunggan: “Ang tawo nga kaniadto naglutos+ kanato nagpahayag na karon sa maayong balita bahin sa pagtuo nga kaniadto iyang gilaglag.”+ 24  Busa sila naghimaya+ sa Diyos tungod kanako.

Mga Footnote