Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Filipos 4:1-23

4  Tungod niana, akong mga igsoong hinigugma ug gikailiwan, ang akong kalipay ug purongpurong,+ barog nga malig-on+ niining paagiha diha sa Ginoo, mga hinigugma.  Awhagon ko si Euodia ug awhagon ko si Sintique sa pagbaton ug samang kaisipan+ diha sa Ginoo.  Oo, ako maghangyo usab kanimo, tiunay nga kayugo,+ nga padayon mong tabangan kining mga babayhana nga naningkamot kiliran sa kiliran uban kanako+ diha sa maayong balita uban kang Clemente ingon man sa uban pang mga isigkamagbubuhat ko,+ kansang mga ngalan+ anaa sa basahon sa kinabuhi.+  Pagmaya kanunay diha sa Ginoo.+ Sa makausa pa ako magaingon, Pagmaya!+  Ipaila ang inyong pagkamakataronganon+ sa tanang tawo. Haduol na ang Ginoo.+  Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang,+ apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo+ uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos;+  ug ang kalinaw+ sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing+ ug sa inyong mga gahom sa pangisip pinaagi kang Kristo Jesus.  Sa kataposan, mga igsoon, bisan unsang butang matuod, bisan unsang butang nga maugdang, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang maputli,+ bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang dungganon, kon aduna may pagkahamili ug kon aduna may butang nga dalayegon, magpadayon sa pagpalandong niining mga butanga.+  Ang mga butang nga inyong nakat-onan ingon man nadawat ug nadungog ug nakita maylabot kanako, buhata kini;+ ug ang Diyos sa kalinaw+ magauban kaninyo. 10  Ako nagmaya pag-ayo diha sa Ginoo nga karon sa kataposan inyong gibuhi pag-usab ang inyong paghunahuna alang kanako,+ nga mao gayod ang inyong gihunahuna kaniadto, apan kamo walay kahigayonan. 11  Dili nga ako nagasulti labot sa akong kawalad-on, kay akong nakat-onan, bisan unsa man ang akong kahimtang, nga magmakontento.+ 12  Ako makamao gayong magkinabuhi sa kawalad-on,+ ako makamao gayong magkinabuhi sa kadagaya. Sa tanang butang ug sa tanang kahimtang nakat-onan ko ang sekreto kon unsaon pagkabusog ug kon unsaon pagkagutom, kon unsaon sa pagkinabuhi sa kadagaya ug kon unsaon sa pag-antos sa kawalad-on.+ 13  Sa tanang butang ako adunay kusog pinaagi kaniya nga naghatag ug gahom kanako.+ 14  Bisan pa niana, maayo ang gibuhat ninyo sa inyong pagpakig-ambit+ uban kanako sa akong kasakitan.+ 15  Sa pagkatinuod, kamong mga taga-Filipos, nahibalo usab nga sa pagsugod ug pahayag sa maayong balita, sa dihang ako mibiya sa Macedonia, walay kongregasyon nga nakig-ambit uban kanako labot sa pagpanghatag ug pagpangdawat, gawas lamang kaninyo;+ 16  tungod kay, bisan didto sa Tesalonica, kamo adunay gipadala kanako alang sa akong panginahanglan sa makausa ug sa ikaduhang higayon. 17  Dili nga matinuoron ko nga gitinguha ang gasa,+ kondili nga matinuoron ko nga gitinguha ang mga bunga+ nga magdalag dugang dungog kaninyo. 18  Hinunoa, ako sa bug-os nakabaton sa tanang butang ug nakabaton ug kadagaya. Ako tugob na, karon nga akong nadawat gikan kang Epafrodito+ ang mga butang gikan kaninyo, usa ka humot nga alimyon,+ usa ka dalawatong halad,+ nga makapahimuot pag-ayo sa Diyos. 19  Sa baylo, ang akong Diyos+ bug-os nga maghatag kaninyo sa tanan ninyong panginahanglan+ sumala sa iyang bahandi+ diha sa himaya pinaagi ni Kristo Jesus. 20  Karon ngadto sa atong Diyos ug Amahan ang himaya hangtod sa kahangtoran.+ Amen. 21  Ipangomosta ako+ sa tanang balaan nga nahiusa+ kang Kristo Jesus. Ang mga igsoon nga kauban nako nangomosta kaninyo. 22  Ang tanang balaan, apan ilabina kanilang sa panimalay ni Cesar, nangomosta kaninyo.+ 23  Ang dili-takos nga kalulot sa Ginoong Jesu-Kristo magauban sa espiritu nga inyong ginapakita.+

Mga Footnote