Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Filipos 1:1-30

1  Si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon+ ni Kristo Jesus, nganha sa tanang balaan nga nahiusa kang Kristo Jesus nga anaa sa Filipos,+ uban sa mga magtatan-aw ug sa ministeryal nga mga alagad:+  Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.+  Nagpasalamat ako kanunay sa akong Diyos sa matag paghandom ko kaninyo+  sa matag pangamuyo ko alang kaninyong tanan,+ samtang nangamuyo ako uban ang kalipay,  tungod sa inyong giamot+ alang sa maayong balita sukad sa unang adlaw hangtod niining gutloa.  Kay ako masaligon niining butanga mismo, nga siya nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo magtapos+ niini hangtod sa adlaw+ ni Jesu-Kristo.  Husto gayod nga ako maghunahuna niini labot kaninyong tanan, sanglit kamo ania man sa akong kasingkasing,+ kay kamong tanan mga mag-aambit+ uban kanako sa dili-takos nga kalulot, sa akong mga talikala sa bilanggoan+ ug ingon man sa pagdepensa+ ug sa pagtukod sa legal+ nga paagi sa maayong balita.  Kay ang Diyos mao ang akong saksi nga gihidlaw gayod ako kaninyong tanan nianang malumong pagmahal+ sama sa nabatonan ni Kristo Jesus.  Ug mao kini ang padayon ko nga ginaampo, nga ang inyong gugma mosamot pa sa pagdagaya+ uban ang tukmang kahibalo+ ug bug-os nga katakos sa pag-ila;+ 10  aron inyong matino ang mas hinungdanong mga butang,+ aron kamo mahimong walay-ikasaway+ ug dili makapandol+ sa uban hangtod sa adlaw ni Kristo, 11  ug mapuno sa matarong nga bunga,+ nga maoy pinaagi kang Jesu-Kristo, alang sa himaya ug kadayeganan sa Diyos.+ 12  Karon buot ko nga inyong mahibaloan, mga igsoon, nga ang akong mga kalihokan misangpot hinuon sa pagpauswag sa maayong balita+ inay sa kasukwahi, 13  mao nga ang akong mga gapos+ nahibaloan sa publiko+ kalangkit kang Kristo taliwala sa tanang Praetorianong Guwardiya ug sa tanang uban pa;+ 14  ug kadaghanan sa mga igsoon diha sa Ginoo, nga mibati ug pagsalig tungod sa akong mga talikala sa bilanggoan, nagapakita ug labi pa gayod nga kaisog sa pagsulti sa pulong sa Diyos sa walay kahadlok.+ 15  Tinuod, ang pipila nagwali kang Kristo tungod sa kasina ug sa pag-indigay,+ apan ang uban usab tungod sa maayong kabubut-on.+ 16  Ang ulahi nagsangyaw kang Kristo tungod sa gugma, kay sila nahibalo nga ako gibutang dinhi aron sa pagdepensa+ sa maayong balita; 17  apan ang nauna nagbuhat niini tungod sa pagkamatigion,+ dili uban ang lunsay nga motibo, kay sila naghunahuna sa pagsugnib ug kasakitan+ alang kanako diha sa akong mga talikala sa bilanggoan. 18  Nan unsa man? Wala, gawas nga sa tanang paagi, sa pagpakaaron-ingnon+ man o sa tinuoray, si Kristo ginasangyaw,+ ug niini ako nagmaya. Ngani, ako usab magpadayon sa pagmaya, 19  kay ako nahibalo nga kini moresulta sa akong kaluwasan pinaagi sa inyong pangamuyo+ ug sa tagana sa espiritu ni Jesu-Kristo,+ 20  uyon sa akong maikagong pagdahom+ ug paglaom+ nga ako dili maulawan+ sa bisan unsang paagi, apan sa bug-os nga kagawasan sa pagsulti+ si Kristo pagahimayaon, ingon kanunay sa miagi, mao man usab karon pinaagi sa akong lawas,+ pinaagi man sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon.+ 21  Kay sa akong bahin ang pagkabuhi mao si Kristo,+ ug ang pagkamatay+ maoy ganansiya. 22  Karon kon kini maoy padayong pagkinabuhi diha sa unod, kini bunga sa akong buhat+—apan kon hain niining butanga ang pilion ako wala magpahibalo. 23  Ako napiotan niining duha ka butang;+ apan ang akong tinguha mao ang pagkagawas ug ang pagkahimong kauban ni Kristo,+ kay kini, sa tino, maoy labi pang maayo.+ 24  Hinunoa, ang akong pagpabilin diha sa unod mas gikinahanglan tungod kaninyo.+ 25  Busa, kay masaligon niini, ako nahibalo nga ako magpabilin+ ug magpadayon uban kaninyong tanan alang sa inyong pag-uswag+ ug sa kalipay nga iya sa inyong pagtuo, 26  aron ang inyong kasadya magaawas diha kang Kristo Jesus tungod kanako pinaagi sa akong pagkaanaa uban kaninyo pag-usab. 27  Lamang magagawi kamo sa paaging takos+ sa maayong balita labot kang Kristo, aron nga, kon ako moanha ug makita kamo o wala man ako diha, akong madunggan ang mga butang maylabot kaninyo, nga kamo nagabarog nga malig-on sa usa ka espiritu, uban ang usa ka kalag+ nga naningkamot kiliran sa kiliran alang sa pagtuo sa maayong balita, 28  ug sa bisan unsang paagi dili malisang sa inyong mga kaatbang.+ Kining butanga mismo maoy pamatuod sa kalaglagan alang kanila, apan kaluwasan alang kaninyo;+ ug kini nga timailhan maoy gikan sa Diyos, 29  tungod kay gihatag kaninyo ang pribilehiyo alang kang Kristo, dili lamang sa pagbutang sa inyong pagtuo+ kaniya, kondili usab sa pag-antos+ alang kaniya. 30  Kay kamo adunay samang pakigbisog ingon sa inyong nakita sa akong kahimtang+ ug ingon sa inyong nadungog karon bahin sa akong kahimtang.+

Mga Footnote