Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Filemon 1:1-25

 Si Pablo, nga usa ka binilanggo+ tungod kang Kristo Jesus, ug si Timoteo,+ nga atong igsoon, kang Filemon, nga atong hinigugma ug isigkamagbubuhat,+  ug kang Apia, nga atong igsoong babaye, ug kang Arquipo,+ nga atong isigkasundalo,+ ug sa kongregasyon nga anaa sa imong balay:+  Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.+  Sa kanunay ako nagpasalamat sa akong Diyos sa dihang ako maghisgot kanimo sa akong mga pag-ampo,+  sanglit nagpadayon man ako sa pagkadungog labot sa imong gugma ug pagtuo nga imong nabatonan kang Ginoong Jesus ug sa tanan nga balaan;+  aron nga ang pagpaambit sa imong pagtuo+ magalihok pinaagi sa imong pagkahibalo sa tanang maayong butang may kalabotan kang Kristo sa atong taliwala.  Kay akong nabatonan ang dakong kalipay ug kahupayan tungod sa imong gugma,+ tungod kay ang malumong pagmahal sa mga balaan napalig-on+ pinaagi kanimo, igsoon.  Tungod niini mismo, bisan pag ako may dakong kagawasan sa pagsulti may kalabotan kang Kristo sa pagsugo+ kanimo nga buhaton kon unsay nahiangay,  hangyoon ko hinuon ikaw pinasukad sa gugma,+ sa akong pagkaako, si Pablo nga usa na ka tawong tigulang, oo, karon usab usa ka binilanggo+ tungod kang Kristo Jesus; 10  hangyoon ko ikaw mahitungod sa akong anak,+ kang kinsa ako nahimong amahan+ samtang ako binilanggo nga may talikala, si Onesimo,+ 11  nga kaniadto walay-pulos kanimo apan karon mapuslanon kanimo ug kanako.+ 12  Kini siya akong gipabalik kanimo, oo, siya, nga mao, ang akong malumong pagmahal.+ 13  Buot ko unta siyang hawiran alang sa akong kaugalingon aron nga puli kanimo+ siya makapadayon sa pag-alagad kanako ingon nga binilanggo nga may talikala+ nga akong giantos tungod sa maayong balita. 14  Apan dili ko buot buhaton ang bisan unsa nga wala kay pag-uyon, aron nga ang imong maayong buhat dili mahimong pinugos, kondili kinabubut-on.+ 15  Tingali tungod gayod niini nga siya mikalagiw sa makadiyot, aron mahibalik siya kanimo hangtod sa kahangtoran, 16  dili na ingon nga ulipon+ kondili labaw pa kay sa usa ka ulipon,+ ingon nga usa ka igsoon nga hinigugma,+ ilabina kanako, apan labi pa gayod kanimo diha sa relasyon sa unod ug ingon man diha sa Ginoo. 17  Busa, kon giisip mo ako nga mag-aambit,+ dawata+ siya nga maluloton ingon sa imong pagdawat kanako. 18  Dugang pa, kon may daotan siyang nahimo kanimo o may utang kanimo, ipahamtang kini kanako ingong akong bayranan. 19  Ako si Pablo, nagsulat pinaagi sa akong kaugalingong kamot:+ Kini akong pagabayran—nga dili ka na sultihan niini nga, gani, ikaw utangan kanako bisan sa imong kaugalingon. 20  Oo, igsoon, hinaot makabaton ako ug kaayohan gikan kanimo may kalabotan sa Ginoo: palig-ona ang akong malumong pagmahal+ may kalabotan kang Kristo. 21  Masaligon sa imong pagkamasinugtanon, ako nagsulat kanimo, kay nahibalong buhaton gani nimo ang labaw pa kay sa mga butang nga akong giingon.+ 22  Apan uban niana, pag-andam usab ug akong kaabotan,+ kay ako naglaom nga pinaagi sa inyong mga pag-ampo+ ako hatagag kagawasan+ alang kaninyo. 23  Nangomosta kanimo si Epafras+ nga akong isigkabinilanggo nga nahiusa kang Kristo Jesus, 24  ug usab si Marcos, si Aristarko,+ si Demas,+ si Lucas, nga akong mga isigkamagbubuhat. 25  Ang dili-takos nga kalulot sa Ginoong Jesu-Kristo magauban sa espiritu nga inyong gipakita.+

Mga Footnote