Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 8:1-18

8  Ug nahitabo sa ikaunom ka tuig, sa ikaunom ka bulan, sa ikalima ka adlaw sa bulan, nga ako naglingkod diha sa akong balay ug ang mga ansiyano sa Juda naglingkod diha sa akong atubangan,+ sa dihang ang kamot sa Soberanong Ginoong Jehova midangat kanako didto.+  Ug ako mitan-aw, ug, tan-awa! usa ka may-ong sa dagway sa kalayo;+ gikan sa dagway sa iyang balat-ang paubos dihay kalayo,+ ug gikan sa iyang balat-ang pataas dihay nagsiga, sama sa kakinlaw sa sinubong.+  Unya gituy-od niya ang ingon sa usa ka kamot+ ug gigunitan ako pinaagi sa usa ka pungpong sa buhok sa akong ulo, ug gidala ako sa usa ka espiritu+ taliwala sa yuta ug sa mga langit ug gidala ako sa Jerusalem sa mga panan-awon sa Diyos,+ ngadto sa agianan sa sulod nga ganghaan+ nga nag-atubang paamihanan, diin diha ang puloy-anang dapit sa simbolo sa pangabugho nga nagaaghat sa pagpangabugho.+  Ug, tan-awa! anaa didto ang himaya sa Diyos sa Israel,+ sama sa dagway nga akong nakita sa patag sa walog.  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, palihog, iyahat ang imong mga mata paamihanan.” Busa giyahat ko ang akong mga mata paamihanan, ug, tan-awa! sa amihanan sa ganghaan sa halaran didtoy simbolo sa pangabugho+ didto sa agianan.  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, nakita mo ba kon unsang dagkong dulumtanang mga butang ang ilang ginahimo,+ ang mga butang nga ginahimo sa balay sa Israel dinhi aron ako mapahilayo sa akong sangtuwaryo?+ Apan makakita ka pa pag-usab ug dagkong dulumtanang mga butang.”  Ug iya akong gidala ngadto sa ganghaan sa sawang, ug ako mitan-aw, ug, tan-awa! may usa ka lungag diha sa paril.  Karon siya miingon kanako: “Anak sa tawo, palihog busloti ang paril.”+ Ug gibuslotan ko ang paril, ug, tan-awa! dihay usa ka agianan.  Ug siya sa dugang miingon kanako: “Sulod ug tan-awa ang daotang dulumtanang mga butang nga ilang ginahimo dinhi.”+ 10  Busa ako misulod ug mitan-aw, ug, tan-awa! diha ang matag larawan+ sa nagakamang nga mga linalang ug makaluod nga mga mananap,+ ug ang tanang makaluod nga mga idolo sa balay sa Israel,+ nga gikulit diha sa tibuok naglibot nga paril. 11  Ug sa atubangan niini nila nagbarog ang kapitoan ka lalaki+ sa mga ansiyano sa balay sa Israel, uban kang Jaazanias nga anak nga lalaki ni Sapan+ nga nagbarog sa ilang taliwala, ang matag usa nagkupot sa iyang insensaryo, ug ang kahumot sa panganod sa insenso nag-utbo.+ 12  Ug siya miingon kanako: “Nakita mo ba, Oh anak sa tawo, kon unsay ginabuhat sa mga ansiyano sa balay sa Israel diha sa kangitngit,+ ang matag usa diha sa sulod nga mga lawak sa iyang pasundayag nga larawan? Kay sila nag-ingon, ‘Si Jehova wala makakita kanato.+ Si Jehova mibiya sa yuta.’” 13  Ug siya nagpadayon sa pag-ingon kanako: “Makakita ka pa pag-usab ug dagkong dulumtanang mga butang nga ilang ginahimo.”+ 14  Busa iya akong gidala sa agianan pasulod sa ganghaan sa balay ni Jehova, nga paingon sa amihanan, ug, tan-awa! didto ang mga babaye naglingkod, nga naghilak tungod sa diyos nga si Tamuz. 15  Ug siya sa dugang miingon kanako: “Nakita mo ba kini, Oh anak sa tawo? Makakita ka pa pag-usab ug dagkong dulumtanang+ mga butang nga labaw pang daotan kay niini.” 16  Busa iya akong gidala ngadto sa sulod nga sawang sa balay ni Jehova,+ ug, tan-awa! sa ganghaan sa templo ni Jehova, taliwala sa portiko ug sa halaran,+ didtoy mga kawhaag-lima ka tawo+ nga nagtalikod sa templo ni Jehova+ ug nag-atubang sa sidlakan, ug sila nagyukbo patumong sa sidlakan, ngadto sa adlaw.+ 17  Ug siya miingon kanako: “Nakita mo ba kini, Oh anak sa tawo? Gamay ra ba nga butang alang sa balay sa Juda nga buhaton ang dulumtanang mga butang nga ilang gihimo dinhi, nga ilang pagapun-on ang yuta sa kapintasan+ ug nga ila akong pasuk-on pag-usab, ug ania, ilang ginaduso sa akong ilong ang sanga? 18  Ug ako molihok usab sa kaaligutgot.+ Ang akong mata dili masubo, ni ako maluoy.+ Ug sa akong mga igdulungog sila motawag gayod uban sa makusog nga tingog, apan ako dili mamati kanila.”+

Mga Footnote