Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 7:1-27

7  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova ngadto sa yuta sa Israel, ‘Usa ka kataposan, ang kataposan, miabot sa upat ka tumoy sa yuta.+  Karon ang kataposan anaa sa ibabaw nimo,+ ug ipadangat ko ang akong kasuko batok kanimo, ug pagahukman ko ikaw sumala sa imong mga dalan+ ug ipadangat kanimo ang tanan nimong dulumtanang mga butang.  Ug ang akong mata dili masubo tungod kanimo,+ ni ako maluoy, kay ipadangat ko kanimo ang imong mga dalan, ug mahianha ang imong dulumtanang mga butang sa imong taliwala;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.’+  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Usa ka katalagman, usa ka talagsaong katalagman, tan-awa! kini nagsingabot.+  Usa ka kataposan moabot gayod.+ Ang kataposan moabot gayod; kini mahigmata alang kanimo. Tan-awa! Kini nagsingabot.+  Ang girnalda mahianha gayod kanimo, Oh molupyo sa yuta, ang panahon moabot gayod, ang adlaw haduol na.+ Adunay kaguliyang, ug dili ang singgit sa kabukiran.  “‘Karon sa dili-madugay ibubo ko ang akong kaaligutgot nganha kanimo,+ ug tibawason ko ang akong kasuko batok kanimo,+ ug pagahukman ko ikaw sumala sa imong mga dalan+ ug ipadangat ko kanimo ang tanan nimong dulumtanang mga butang.  Ang akong mata dili masubo+ ni ako maluoy.+ Ipadangat ko kanimo ang sumala sa imong mga dalan, ug ang imong dulumtanang mga butang mahianha mismo sa imong taliwala;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova, ang nagahampak.+ 10  “‘Tan-awa! Ang adlaw! Tan-awa! Kini nagsingabot.+ Ang girnalda migula na.+ Ang sungkod namulak.+ Ang pagkamapangahason nanalingsing.+ 11  Ang kapintas mitindog sa pagkahimong olisi sa pagkadaotan.+ Dili kini gikan kanila, ni gikan kini sa ilang bahandi; ug dili kini gikan sa ilang kaugalingon, ni adunay pagkahalangdon diha kanila. 12  Ang panahon moabot gayod, ang adlaw moabot gayod. Kon mahitungod sa pumapalit, ayaw siya pamayaa;+ ug kon mahitungod sa nagabaligya, ayaw siya pasub-a, kay adunay kasuko batok sa iyang tibuok panon sa katawhan. 13  Kay ang gibaligya na dili na balikan sa nagbaligya, samtang sila nagkinabuhi pa uban sa mga buhi; kay ang panan-awon maoy alang sa tibuok niini nga panon sa katawhan. Walay usa nga mobalik, ug ang matag usa kanila dili makabaton sa iyang kinabuhi pinaagi sa iyang kaugalingon nga kasaypanan. 14  “‘Gihuyop na nila ang trompeta+ ug gipaandam na ang tanan, apan walay usa nga moadto sa gubat, tungod kay ang akong kasuko maoy batok niining tibuok panon sa katawhan.+ 15  Ang espada+ anaa sa gawas, ug ang kamatay ug ang gutom anaa sa sulod.+ Bisan kinsa nga anaa sa uma, siya mamatay pinaagi sa espada, ug bisan kinsa nga anaa sa siyudad, ang gutom ug ang kamatay molamoy kanila.+ 16  Ug ang mga mangikyas kanila tinong makaikyas+ ug sa kabukiran mahisama sa mga salampati sa kawalogan,+ nga silang tanan magdanguyngoy, ang matag usa tungod sa iyang kaugalingong kasaypanan. 17  Kon bahin sa tanang kamot, kini manghuyhoy;+ ug kon bahin sa tanang tuhod, kini magatulo ug tubig.+ 18  Ug sila nagbakos ug sakong panapton,+ ug ang pagkurog nagtabon kanila;+ ug sa tanang nawong anaa ang kaulaw+ ug sa tanan nilang ulo anaa ang pagkaupaw.+ 19  “‘Ilang isalibay ang ilang salapi sa kadalanan, ug ang ilang bulawan mahimong butang nga kasilagan. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa mabangis nga kasuko ni Jehova.+ Kini sila dili makatagbaw sa ilang mga kalag, ug kini sila dili makabusog sa ilang mga tinai, kay kini nahimong kapandolan nga nagpahinabo sa ilang kasaypanan.+ 20  Ug ang katahom sa iyang pahiyas​—⁠kini iyang gipahimutang aron sa pagpagarbo; ug ang ilang dulumtanang mga larawan,+ ang ilang makaluod nga mga butang,+ ilang gihimo uban niini. Mao nga himoon ko kini nga usa ka butang nga kasilagan nila.+ 21  Ug akong ihatag kini ngadto sa kamot sa mga estranyo ingon nga inilog ug ngadto sa mga daotan sa yuta ingon nga inagaw,+ ug ila gayod kining pasipalahan. 22  “‘Ug ilingiw ko ang akong nawong gikan kanila,+ ug ilang pasipalahan ang akong tinagong dapit, ug ang mga tulisan mosulod niini ug pasipalahan kini.+ 23  “‘Himoa ang kadena,+ kay ang yuta napuno sa namantsahag-dugo nga paghukom+ ug ang siyudad napuno sa kapintasan.+ 24  Ug dad-on ko ang mga labing daotan sa kanasoran,+ ug ilang panag-iyahon gayod ang ilang mga balay,+ ug pahunongon ko ang garbo sa mga kusganon,+ ug ang ilang mga sangtuwaryo pagapasipalahan.+ 25  Moabot unya ang tumang kasakit, ug sila mangita gayod sa pakigdait apan walay makaplagan.+ 26  Moabot unya ang patongpatong nga kagul-anan,+ ug sunodsunod nga mga taho, ug ang katawhan mangita ug panan-awon gikan sa usa ka manalagna,+ ug ang balaod mahanaw gikan sa usa ka saserdote ug ang tambag gikan sa mga ansiyano.+ 27  Ang hari magbangotan;+ bisan ang pangulo magbesti sa pagkabiniyaan,+ ug ang mga kamot sa katawhan sa yuta pagasamokon. Buhaton ko kanila ang ingon sa ilang buhat,+ ug sa ilang mga paghukom pagahukman ko sila;+ ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.’”+

Mga Footnote