Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 6:1-14

6  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, itumong ang imong nawong ngadto sa kabukiran sa Israel ug panagna+ batok kanila.+  Ug ikaw magaingon, ‘Oh kabukiran sa Israel, pamati sa pulong sa Soberanong Ginoong Jehova:+ Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova ngadto sa kabukiran ug sa kabungtoran,+ sa kasapaan ug sa kawalogan: “Ania ako! Ako magdala diha kaninyo ug espada, ug laglagon ko gayod ang inyong hatag-as nga mga dapit.+  Ug ang inyong mga halaran mahimong biniyaan+ ug ang mga tungtonganan sa insenso mangahugno, ug ipahinabo ko nga ang inyong mga patay mangapukan atubangan sa inyong makaluod nga mga idolo.+  Ug ibutang ko ang mga patayng lawas sa mga anak sa Israel atubangan sa ilang makaluod nga mga idolo, ug ikatag ko ang inyong mga bukog libot sa inyong mga halaran.+  Diha sa tanan ninyong puloy-anang mga dapit+ ang mga siyudad magun-ob+ ug ang hatag-as nga mga dapit mahimong biniyaan, aron kini sila mangagun-ob+ ug ang inyong mga halaran mabiniyaan ug mangatumpag+ ug ang inyong makaluod nga mga idolo mangahanaw+ gayod ug ang inyong mga tungtonganan sa insenso mangaputol+ ug ang inyong mga buhat mangawagtang.  Ug ang pinatay tinong mapukan sa inyong taliwala,+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.+  “‘“Ug sa dihang kini mahitabo akong itugot nga kamo magbaton ingong nahibilin sa mga makaikyas sa espada taliwala sa mga nasod, sa dihang kamo matibulaag taliwala sa kayutaan.+  Ug ang mga makaikyas kaninyo mahinumdom gayod kanako taliwala sa mga nasod diin sila pagadad-on nga binihag,+ tungod kay ako nahugno tungod sa ilang makihilawasong kasingkasing nga mibulag kanako+ ug sa ilang mga mata nga nangagpas sa pagpakighilawas sa ilang makaluod nga mga idolo;+ ug diha sa ilang mga nawong bation gayod nila ang kaluod sa daotang mga butang nga ilang nahimo sa tanan nilang dulumtanang mga butang.+ 10  Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova; dili kawang nga ako nagsulti+ nga buhaton ko kanila kining makatalagmanong butang.”’+ 11  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ipakpak ang imong mga kamot+ ug ibundak ang imong tiil, ug pag-ingon: “Pagkaalaot!” tungod sa tanang daotang dulumtanang mga butang sa balay sa Israel,+ tungod kay pinaagi sa espada,+ sa gutom+ ug sa kamatay sila mangapukan.+ 12  Kadtong atua sa halayo,+ siya mamatay sa kamatay; ug kadtong anaa sa haduol, siya mapukan pinaagi sa espada; ug kadtong nahibilin ug gipanalipdan, siya mamatay pinaagi sa gutom, ug tibawason ko ang akong kaaligutgot batok kanila.+ 13  Ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova,+ sa dihang ang ilang mga patay maanaa unya sa taliwala sa ilang makaluod nga mga idolo,+ libot sa ilang mga halaran,+ diha sa matag hataas nga bungtod,+ sa tanang tumoy sa kabukiran+ ug sa ilalom sa matag malamboon nga kahoy+ ug sa ilalom sa matag dakong kahoy nga daghan ug sanga,+ ang dapit diin sila nagtanyag ug makapahupay nga alimyon ngadto sa tanan nilang makaluod nga mga idolo.+ 14  Ug tuy-oron ko ang akong kamot batok kanila+ ug himoong awaaw ang yuta, usa gayod ka biniyaan nga mas grabe pa kay sa kamingawan paingon sa Dibla, diha sa tanan nilang puloy-anang mga dapit. Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.’”

Mga Footnote