Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 5:1-17

5  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, pagkuhag mahait nga espada. Sama sa usa ka labaha sa mag-aalot gamiton mo kini, ug paagion mo kini diha sa imong ulo ug diha sa imong bungot,+ ug magdala ka ug timbangan ug bahinon mo ang buhok.  Ang ikatulo ka bahin imong sunogon sa kalayo sa taliwala sa siyudad inigkabug-os na sa mga adlaw sa paglikos.+ Ug magkuha ka ug laing ikatulo ka bahin. Imo kining tagodtagoron sa espada sa tibuok niyang palibot,+ ug ang kataposang ikatulo ka bahin imong isabwag sa hangin, ug pagaibton ko ang espada sunod kanila.+  “Ug magkuha ka ug pipila gikan niini ug pusta kini sa sidsid sa imong mga besti.+  Ug ang uban niini imong kuhaon ug ilabog kini sa taliwala sa kalayo ug sunogon kini diha sa kalayo. Gikan niana mogula ang kalayo ngadto sa tibuok balay sa Israel.+  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Kini ang Jerusalem. Gipahimutang ko siya taliwala sa kanasoran, uban sa kayutaan nga naglibot kaniya.  Ug siya nagmasuklanon batok sa akong hudisyal nga mga hukom pinaagi sa pagkadaotan nga labaw pa kay sa kanasoran,+ ug batok sa akong mga lagda nga labaw pa kay sa kayutaan nga naglibot kaniya, kay ang akong hudisyal nga mga hukom ilang gisalikway ug, kon bahin sa akong mga lagda, sila wala magsubay niana.’+  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay kamo mas magubtanon pa+ kay sa mga nasod nga naglibot kaninyo, kamo wala magsubay sa akong mga lagda ug kamo wala magbuhat sa akong hudisyal nga mga hukom;+ apan kamo nagbuhat sumala sa hudisyal nga mga hukom sa mga nasod nga naglibot kaninyo, dili ba?+  busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako batok kanimo, Oh siyudad, ako mismo,+ ug ako magpahamtang ug hudisyal nga mga hukom sa imong taliwala sa atubangan sa mga nasod.+  Ug buhaton ko kanimo ang wala pa nako mabuhat ug ang ingon niana dili ko na buhaton pag-usab tungod sa tanan nimong dulumtanang mga butang.+ 10  “‘“Busa ang mga amahan magakaon sa ilang mga anak sa imong taliwala,+ ug ang mga anak magakaon sa ilang mga amahan, ug ipahamtang ko kanimo ang mga buhat sa paghukom ug patibulaagon ko ang tanang nahibilin kanimo ngadto sa tanang hangin.”’+ 11  “‘Busa ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘tinong tungod kay ang akong sangtuwaryo mao ang imong gihugawan sa tanan nimong makaluod nga mga butang+ ug sa tanan nimong dulumtanang mga butang,+ ako usab mao ang Usa nga magpakunhod kanimo+ ug ang akong mata dili masubo+ ug ako usab dili maluoy.+ 12  Ang ikatulo ka bahin kanimo—⁠sila mangamatay sa kamatay,+ ug sa gutom sila modangat sa ilang kataposan sa imong taliwala.+ Ug ang laing ikatulo ka bahin—⁠pinaagi sa espada sila mangapukan sa imong palibot. Ug ang kataposang ikatulo ka bahin patibulaagon ko ngadto sa tanang hangin,+ ug pagaibton ko ang espada sunod kanila.+ 13  Ug ang akong kasuko tinong matapos+ ug puypoyon ko ang akong kaaligutgot kanila+ ug hupayon ko ang akong kaugalingon;+ ug sila makaila gayod nga ako, si Jehova, nagsulti diha sa akong pagpangayog bug-os nga pagkamahinalaron,+ sa dihang tibawason ko ang akong kaaligutgot diha kanila. 14  “‘Ug himoon ko ikaw nga usa ka gun-ob nga dapit ug usa ka kaulawan taliwala sa mga nasod nga naglibot kanimo atubangan sa mga mata sa tanang lumalabay.+ 15  Ug ikaw mahimong usa ka kaulawan+ ug tumong sa mapasipalahong mga pulong,+ usa ka pasidaang panig-ingnan+ ug usa ka kalisangan alang sa mga nasod nga naglibot kanimo, sa dihang ipahamtang ko kanimo ang mga buhat sa paghukom diha sa kasuko ug sa kaaligutgot ug sa mapintasong mga pagbadlong.+ Ako, si Jehova, ang nagsulti niini. 16  “‘Sa diha nga ipadala ko ang madaoton nga mga pana sa gutom diha kanila,+ nga maoy alang sa kalaglagan, nga ang maong mga pana akong ipadala aron sa paglaglag kaninyo,+ bisan ang gutom akong padak-on diha kaninyo ug akong balion ang inyong mga tuhoganan nga niini gituhog ang siningsing nga mga tinapay.+ 17  Ug ipadala ko kaninyo ang gutom ug ang madaotong mapintas nga mga mananap,+ ug himoon nilang mamatyan ka sa imong mga anak, ug ang kamatay+ ug ang dugo+ molatas kanimo, ug ang usa ka espada ipadala ko diha kanimo.+ Ako, si Jehova, ang nagsulti niini.’”

Mga Footnote