Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 48:1-35

48  “Ug mao kini ang mga ngalan sa mga tribo. Gikan sa amihanang tumoy, sa kiliran sa agianan sa Hetlon+ hangtod sa pagsulod sa Hamat,+ sa Hazar-enan,+ ang utlanan sa Damasco paamihanan, sa kiliran sa Hamat; ug kini adunay utlanan sa sidlakan ug sa kasadpan, kang Dan+ usa ka bahin.  Ug sa utlanan sa Dan, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Aser+ usa.  Ug sa utlanan sa Aser, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod gayod sa utlanan sa kasadpan, kang Neptali+ usa.  Ug sa utlanan sa Neptali, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Manases+ usa.  Ug sa utlanan sa Manases, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Epraim+ usa.  Ug sa utlanan sa Epraim, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod gayod sa utlanan sa kasadpan, kang Ruben+ usa.  Ug sa utlanan sa Ruben, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Juda+ usa.  Ug sa utlanan sa Juda, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, ang amot nga inyong iamot maoy kawhaag-lima ka libo ka maniko ang gilapdon,+ ug ang gitas-on maoy sumala sa usa sa mga bahin gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan. Ug ang sangtuwaryo anha sa taliwala niini.+  “Kon mahitungod sa amot nga inyong iamot kang Jehova, kawhaag-lima ka libo ka maniko ang gitas-on ug napulo ka libo ang gilapdon. 10  Ug labot niini adunay balaang amot alang sa mga saserdote,+ sa amihanan kawhaag-lima ka libo ka maniko, ug sa kasadpan napulo ka libo ang gilapdon ug sa sidlakan napulo ka libo ang gilapdon, ug sa habagatan kawhaag-lima ka libo ang gitas-on. Ug ang sangtuwaryo ni Jehova anha sa taliwala niini.+ 11  Alang kini sa mga saserdote, nilang mga binalaan gikan sa mga anak ni Zadok,+ nga nag-atiman sa obligasyon kanako, nga wala manghisalaag sa dihang ang mga anak sa Israel nanghisalaag, ingon sa paghisalaag sa mga Levihanon.+ 12  Ug sila makabaton ug amot gikan sa amot sa yuta ingong butang nga labing balaan, diha sa utlanan sa mga Levihanon.+ 13  “Ug ang mga Levihanon makabaton,+ sunod gayod sa teritoryo sa mga saserdote, ug kawhaag-lima ka libo ka maniko ang gitas-on, ug napulo ka libo ang gilapdon; ang tibuok gitas-on niini kawhaag-lima ka libo ug ang gilapdon napulo ka libo.+ 14  Ug dili nila ibaligya ang bisan unsang bahin niini, ni ibaylo kini, ni ipahinabong mahanaw ang labing maayo sa yuta gikan kanila; kay kini balaan nga butang alang kang Jehova.+ 15  “Kon mahitungod sa lima ka libo ka maniko nga nahibilin sa gilapdon tupad sa kawhaag-lima ka libo, kini butang nga dili balaan alang sa siyudad,+ alang sa puloy-anang dapit ug alang sa sibsibanan. Ug ang siyudad anha sa taliwala niini.+ 16  Ug mao kini ang mga sukod sa siyudad: ang utlanan sa amihanan upat ka libo lima ka gatos ka maniko, ug ang utlanan sa habagatan upat ka libo lima ka gatos, ug ang utlanan sa sidlakan upat ka libo lima ka gatos, ug ang utlanan sa kasadpan upat ka libo lima ka gatos. 17  Ug ang siyudad adunay sibsibanan,+ sa amihanan duha ka gatos ug kalim-an ka maniko, ug sa habagatan duha ka gatos ug kalim-an, ug sa sidlakan duha ka gatos ug kalim-an, ug sa kasadpan duha ka gatos ug kalim-an. 18  “Ug ang mahibilin sa gitas-on maoy sama gayod sa balaang amot,+ napulo ka libo ka maniko sa sidlakan, ug napulo ka libo sa kasadpan; ug kini maoy sama gayod sa balaang amot, ug ang mga abot niini mahimong pagkaon alang sa mga nagaalagad sa siyudad.+ 19  Ug kadtong mga nagaalagad sa siyudad gikan sa tanang tribo sa Israel magatikad niini.+ 20  “Ang tibuok nga amot maoy kawhaag-lima ka libo ka maniko por kawhaag-lima ka libo. Usa ka kuwadrado nga bahin ang inyong iamot ingong balaang amot uban sa gipanag-iya sa siyudad. 21  “Ug ang mahibilin maiya sa pangulo,+ niining kilira ug nianang kilira sa balaang amot ug sa gipanag-iya sa siyudad,+ tupad sa kawhaag-lima ka libo ka maniko sa amot dapit sa utlanan sa sidlakan; ug sa kasadpan tupad sa kawhaag-lima ka libo ka maniko dapit sa utlanan sa kasadpan.+ Sama gayod sa mga bahin, kini maoy alang sa pangulo. Ug ang balaang amot ug ang sangtuwaryo sa Balay anha sa taliwala niini. 22  “Ug kon mahitungod sa gipanag-iya sa mga Levihanon ug sa gipanag-iya sa siyudad, kini anha sa taliwala nianang iya sa pangulo. Taliwala sa utlanan sa Juda+ ug sa utlanan sa Benjamin, kini maiya sa pangulo. 23  “Ug kon mahitungod sa uban pa sa mga tribo, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Benjamin+ usa ka bahin. 24  Ug dapit sa utlanan sa Benjamin, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Simeon+ usa. 25  Ug dapit sa utlanan sa Simeon, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Isacar+ usa. 26  Ug dapit sa utlanan sa Isacar, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Zabulon+ usa. 27  Ug dapit sa utlanan sa Zabulon, gikan sa utlanan sa sidlakan hangtod sa utlanan sa kasadpan, kang Gad+ usa. 28  Ug dapit sa utlanan sa Gad, sa utlanan sa habagatan, kini pahabagatan; ug ang utlanan maoy gikan sa Tamar+ ngadto sa katubigan sa Meribat-kades,+ ngadto sa bul-oganang walog,+ hangtod sa Dakong Dagat.+ 29  “Mao kini ang yuta nga inyong ripahan ingong panulondon sa mga tribo sa Israel,+ ug mao kini ang ilang mga bahin,”+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 30  “Ug mao kini ang mga gulaanan sa siyudad: Sa utlanan sa amihanan, upat ka libo lima ka gatos ka maniko ang sukod.+ 31  “Ug ang mga ganghaan sa siyudad maoy sumala sa mga ngalan sa mga tribo sa Israel, tulo ka ganghaan sa amihanan, ang ganghaan sa Ruben, usa; ang ganghaan sa Juda, usa; ang ganghaan sa Levi, usa. 32  “Ug sa utlanan sa sidlakan adunay upat ka libo lima ka gatos ka maniko, ug tulo ka ganghaan, ang ganghaan sa Jose, usa; ang ganghaan sa Benjamin, usa; ang ganghaan sa Dan, usa. 33  “Ug ang utlanan sa habagatan upat ka libo lima ka gatos ka maniko ang sukod, nga may tulo ka ganghaan, ang ganghaan sa Simeon, usa; ang ganghaan sa Isacar, usa; ang ganghaan sa Zabulon, usa. 34  “Ang utlanan sa kasadpan upat ka libo lima ka gatos ka maniko, adunay tulo ka ganghaan, ang ganghaan sa Gad, usa; ang ganghaan sa Aser, usa; ang ganghaan sa Neptali, usa. 35  “Libot niini adunay napulog-walo ka libo ka maniko; ug ang ngalan sa siyudad sukad niadtong adlawa maoy Si Jehova Anaa Diha.”+

Mga Footnote