Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 47:1-23

47  Unya iya akong gidala pagbalik ngadto sa ganghaan sa Balay,+ ug, tan-awa! dihay tubig+ nga migula gikan sa ilalom sa bakanan sa Balay pasidlakan,+ kay ang atubangan sa Balay dapit man sa sidlakan. Ug ang tubig nagdagayday gikan sa ilalom, gikan sa tuong kiliran sa Balay, sa habagatan sa halaran.  Unya iya akong gidala agi sa ganghaan sa amihanan+ ug gidala ako libot sa gawas ngadto sa gawas nga ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan,+ ug, tan-awa! dihay tubig+ nga nagdagayday gikan sa tuong kiliran.  Sa dihang ang tawo milakaw pasidlakan nga may dalang pisi nga igsusukod diha sa iyang kamot,+ siya usab misukod ug usa ka libo ka maniko ug gipalatas ako sa tubig, tubig nga hangtod sa buolbuol.  Ug siya mipadayon sa pagsukod ug usa ka libo ug dayon mipalatas kanako sa tubig, tubig nga hangtod sa tuhod. Ug siya mipadayon sa pagsukod ug usa ka libo ug karon mipalatas kanako—tubig nga hangtod sa balat-ang.  Ug siya mipadayon sa pagsukod ug usa ka libo. Kadto usa ka suba nga wala nako malabang, kay ang tubig mitubo na, tubig nga langoyonon, usa ka suba nga dili malabang.  Niana siya miingon kanako: “Nakita mo ba kini, Oh anak sa tawo?” Unya iya akong gipalakaw ug gipabalik ngadto sa tampi sa suba.  Sa akong paghibalik, ania, tan-awa! sa tampi sa suba dihay daghan kaayong kahoy, niining kilira ug nianang kilira.+  Ug siya miingon kanako: “Kining tubiga nagapaingon sa kayutaan sa sidlakan ug molugsong agi sa Araba.+ Ug kini moabot ngadto sa dagat.+ Sa pag-abot niini ngadto sa dagat,+ ang tubig niini sa pagkatinuod mamaayo usab.  Ug mahitabo nga ang matag buhing kalag nga nagpanon,+ mabuhi diha sa tanang dapit nga moabot ang suba nga doble ang gidak-on. Ug mahitabo nga aduna unyay daghan kaayong isda, tungod kay kining tubiga adto gayod didto moabot, ug mamaayo+ ang tubig-dagat, ug ang tanan mabuhi diin moabot ang bul-og sa tubig. 10  “Ug mahitabo nga ang mga mangingisda mobarog sa daplin niini gikan sa En-gedi+ bisan hangtod sa En-eglaim. Aduna unyay dapit nga ladlaran sa mga baling. Ang ilang mga isda maoy sumala sa ilang tagsatagsa ka matang, sama sa mga isda sa Dakong Dagat,+ daghan kaayo. 11  “Kini adunay yanangong mga dapit ug mga kalamakan, ug sila dili mamaayo.+ Itugyan sila ngadto sa asin.+ 12  “Ug sa daplin sa suba, sa tampi niining kilira ug nianang kilira, motungha ang tanang matang sa kahoy nga makaon.+ Ang ilang mga dahon dili malaya,+ ni mahurot ang ilang bunga.+ Sa ilang mga bulan mamunga silag bag-ong bunga, tungod kay ang tubig alang kanila—kini nagagikan sa sangtuwaryo.+ Ug ang ilang bunga mahimong pagkaon ug ang ilang mga dahon ikatambal nga makaayo.”+ 13  Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Kini ang mga teritoryo nga inyong itudlo alang kaninyo ingong yuta nga panulondon alang sa napulog-duha ka tribo sa Israel, nga duha ka bahin sa yuta ang alang kang Jose.+ 14  Ug kamo makapanunod niini, ang tagsatagsa ingon sa iyang igsoon, nga labot niining yutaa giisa ko ang akong kamot sa pagpanumpa+ nga ihatag sa inyong mga katigulangan;+ ug kini nga yuta mapanunod ninyo pinaagig ripa.+ 15  “Ug mao kini ang utlanan sa yuta sa amihanang kiliran, gikan sa Dakong Dagat sa agianan paingon sa Hetlon,+ hangtod sa pag-abot sa Zedad,+ 16  sa Hamat,+ sa Berota,+ sa Sibraim, nga anaa taliwala sa utlanan sa Damasco+ ug sa utlanan sa Hamat; ang Hazer-haticon, nga anaa dapit sa utlanan sa Hauran.+ 17  Ug ang utlanan gikan sa dagat mao ang Hazar-enon,+ ang utlanan sa Damasco ug sa amihanan—paamihanan, ug ang utlanan sa Hamat.+ Mao kini ang amihanang kiliran. 18  “Ug ang sidlakang kiliran maoy gikan sa taliwala sa Hauran+ ug sa Damasco+ ug sa taliwala sa Gilead+ ug sa yuta sa Israel; ang Jordan,+ gikan sa utlanan ngadto sa sidlakang dagat inyong pagasukdon. Mao kini ang sidlakang kiliran. 19  “Ug ang habagatang kiliran maoy dapit sa habagatan, gikan sa Tamar+ hangtod sa katubigan sa Meribat-kades,+ ang bul-oganang walog+ paingon sa Dakong Dagat. Mao kini ang kiliran dapit sa habagatan, paingon sa Negeb. 20  “Ug ang kasadpang kiliran mao ang Dakong Dagat, gikan sa utlanan lahos ngadto sa pagsulod sa Hamat.+ Mao kini ang kasadpang kiliran.” 21  “Ug bahinbahina ninyo kining yutaa alang sa inyong kaugalingon, sa napulog-duha ka tribo sa Israel. 22  Ug mahitabo nga inyong ipahat kini ingong panulondon alang sa inyong kaugalingon+ ug sa langyawng mga pumoluyo nga nagpuyo ingong mga langyaw sa inyong taliwala,+ nga nanganak ug mga anak sa inyong taliwala. Ug alang kaninyo sila mahimong samag lumad taliwala sa mga anak sa Israel. Uban kaninyo sila makabaton ug panulondon pinaagig ripa sa taliwala sa mga tribo sa Israel.+ 23  Ug mahitabo nga sa tribo diin ang langyaw nga pumoluyo nagpuyo ingong langyaw, adto ninyo siya hatagi sa iyang panulondon,” mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.

Mga Footnote