Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 46:1-24

46  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Kon mahitungod sa ganghaan sa sulod nga sawang nga nag-atubang sa sidlakan,+ magpabilin kining sirado+ sa unom ka adlaw nga tingtrabaho,+ ug sa adlawng igpapahulay kini pagabuksan, ug sa adlaw sa bag-ong bulan kini pagabuksan.+  Ug ang pangulo mosulod agi sa portiko sa ganghaan,+ gikan sa gawas, ug mobarog tupad sa poste sa ganghaan;+ ug ang mga saserdote maghalad sa iyang tibuok halad-nga-sinunog ug sa iyang mga halad-sa-panag-ambit, ug siya moyukbo diha sa bakanan sa ganghaan,+ ug siya mogula, apan ang ganghaan dili pagasirhan hangtod sa gabii.  Ug ang katawhan sa yuta moyukbo diha sa agianan pasulod sa maong ganghaan sa panahon sa mga igpapahulay ug sa mga bag-ong bulan, sa atubangan ni Jehova.+  “‘Ug ang tibuok halad-nga-sinunog nga itanyag sa pangulo kang Jehova sa adlawng igpapahulay maoy unom ka himsog nga laking nating karnero ug usa ka himsog nga laking karnero;+  ug ingong halad-nga-lugas usa ka ephah alang sa laking karnero,+ ug alang sa laking mga nating karnero usa ka halad-nga-lugas sumala sa iyang arang ikahatag,+ ug, kon mahitungod sa lana, usa ka hin alang sa usa ka ephah.+  Ug sa adlaw sa bag-ong bulan+ kinahanglang adunay usa ka toreyo, nga anak sa mga baka, mahimsog, ug unom ka laking nating karnero ug usa ka laking karnero; kinahanglang himsog kini.+  Ug usa ka ephah alang sa toreyong baka ug usa ka ephah alang sa laking karnero iyang ihalad ingong halad-nga-lugas, ug alang sa laking mga nating karnero sumala sa iyang maarangan; ug, kon mahitungod sa lana, usa ka hin alang sa usa ka ephah.+  “‘Ug sa dihang ang pangulo+ mosulod, kinahanglan nga siya mosulod agi sa portiko sa ganghaan, ug agi niini siya mogula.+  Ug sa dihang ang katawhan sa yuta mosulod sa atubangan ni Jehova sa panahon sa kapistahan,+ ang usa nga mosulod agi sa ganghaan sa amihanan+ aron moyukbo kinahanglan nga mogula agi sa ganghaan sa habagatan;+ ug ang usa nga mosulod agi sa ganghaan sa habagatan kinahanglan nga mogula agi sa ganghaan sa amihanan. Walay usa nga mobalik pag-agi sa ganghaan nga iyang gisudlan, kay siya mogula man deretso sa iyang unahan. 10  Ug kon mahitungod sa pangulo sa ilang taliwala, sa dihang sila mosulod, siya mosulod; ug sa dihang sila mogula, siya mogula.+ 11  Ug sa mga pista+ ug sa kapanahonan sa pangilin ang halad-nga-lugas kinahanglang usa ka ephah alang sa toreyong baka ug usa ka ephah alang sa laking karnero, ug alang sa laking mga nating karnero sumala sa iyang arang ikahatag; ug, kon mahitungod sa lana, usa ka hin alang sa usa ka ephah.+ 12  “‘Ug kon ang pangulo magtagana ug usa ka tibuok halad-nga-sinunog+ ingong kinabubut-ong halad, o mga halad-sa-panag-ambit ingong kinabubut-ong halad kang Jehova, may mag-abli usab alang kaniya sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan,+ ug iyang itagana ang iyang tibuok halad-nga-sinunog ug ang iyang mga halad-sa-panag-ambit ingon sa iyang ginabuhat sa adlawng igpapahulay.+ Ug siya mogula, ug may magsira sa ganghaan human siya makagula.+ 13  “‘Ug usa ka himsog nga laking nating karnero, sa unang tuig niini, imong itagana ingong tibuok halad-nga-sinunog sa adlaw-adlaw kang Jehova.+ Matag buntag imong itagana kini. 14  Ug ingong halad-nga-lugas itagana mo uban niini sa matag buntag ang ikaunom ka bahin sa usa ka ephah ug, kon mahitungod sa lana, ang ikatulo ka bahin sa usa ka hin aron iwisik sa pino nga harina.+ Ang halad-nga-lugas alang kang Jehova maoy usa ka lagda nga mohangtod sa panahong walay tino, sa kanunay. 15  Ug itagana nila ang laking nating karnero ug ang halad-nga-lugas ug ang lana sa matag buntag ingong makanunayong tibuok halad-nga-sinunog.’ 16  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Kon ang pangulo mohatag ug gasa sa matag usa sa iyang mga anak nga lalaki ingong iyang panulondon, kini mahimong katigayonan sa iyang mga anak nga lalaki. Kini ilang mapanag-iya pinaagi sa pagpanunod. 17  Ug kon siya mohatag ug gasa gikan sa iyang panulondon ngadto sa usa sa iyang mga sulugoon, kini usab maiya hangtod sa tuig sa iyang kagawasan;+ ug kini mahiuli ngadto sa pangulo. Ang iyang panulondon lamang​—⁠labot sa iyang mga anak​—⁠ang magpadayon nga ilang kaugalingon. 18  Ug ang pangulo dili mokuha ug bisan unsang panulondon sa katawhan aron pugson sila pagpapahawa sa ilang gipanag-iya.+ Gikan sa iyang kaugalingong gipanag-iya iyang hatagan ang iyang mga anak ug panulondon, aron ang matag usa sa akong katawhan dili matibulaag gikan sa iyang gipanag-iya.’”+ 19  Ug agi sa agianan-pasulod+ sa kilid sa ganghaan iya akong gidala ngadto sa sulod sa balaang mga lawak-kan-anan, ang ila sa mga saserdote, nga nag-atubang sa amihanan,+ ug, tan-awa! may usa ka dapit didto sa duha ka luyo nga bahin nga nag-atubang sa kasadpan. 20  Ug siya miingon kanako: “Mao kini ang dapit diin lat-an sa mga saserdote ang halad-sa-pagkasad-an+ ug ang halad-sa-sala,+ ug diin ilang lutoon ang halad-nga-lugas,+ aron walay dad-on ngadto sa gawas nga sawang aron mabalaan ang katawhan.”+ 21  Ug iya akong gidala ngadto sa gawas nga sawang ug gipaagi ako sa upat ka poste sa eskina sa sawang, ug, tan-awa! may usa ka sawang sa daplin niining poste sa eskina sa sawang, usa ka sawang sa daplin nianang poste sa eskina sa sawang. 22  Sa upat ka poste sa eskina sa sawang dihay gagmayng sawang, kap-atan ka maniko ang gitas-on ug katloan ka maniko ang gilapdon. Ang upat niana nila nga may mga tinukod diha sa mga eskina pareho ug sukod. 23  Ug dihay usa ka laray libot niana nila, libot nilang upat, ug dihay mga dapit nga lat-ananan+ nga gihimo ilalom sa mga laray palibot. 24  Unya siya miingon kanako: “Mao kini ang mga balay niadtong nagahimo sa pagpanglata, diin ginalat-an sa mga alagad sa Balay ang halad sa katawhan.”+

Mga Footnote