Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 45:1-25

45  “‘Ug sa dihang kamo magbahinbahin sa yuta ingong panulondon,+ kinahanglang magtanyag kamo ug amot kang Jehova,+ usa ka balaan nga bahin gikan sa yuta;+ kon bahin sa gitas-on, kawhaag-lima ka libo ka maniko ang gitas-on, ug kon bahin sa gilapdon, napulo ka libo.+ Kini mahimong usa ka balaan nga bahin sa tanang utlanan niini palibot.  Gikan niini adunay alang sa balaang dapit nga lima ka gatos por lima ka gatos, kini kuwadrado palibot;+ ug kini adunay sibsibanan nga kalim-an ka maniko sa matag kiliran.+  Ug gikan niining sukora ikaw magsukod ug gitas-on nga kawhaag-lima ka libo ug gilapdon nga napulo ka libo, ug anha mahimutang ang sangtuwaryo, butang nga labing balaan.+  Kini mahimong balaang bahin gikan sa yuta alang sa mga saserdote,+ ang mga alagad sa sangtuwaryo, silang nagaduol sa pag-alagad kang Jehova.+ Ug alang kanila kini mahimong dapit alang sa mga balay, ug usa ka sagradong dapit alang sa sangtuwaryo.  “‘Adunay gitas-on nga kawhaag-lima ka libo ug gilapdon nga napulo ka libo.+ Kini maiya sa mga Levihanon, ang mga alagad sa Balay. Sila makapanag-iya ug kawhaan ka lawak-kan-anan.+  “‘Ug ingong panag-iya sa siyudad, kamo maghatag ug gilapdon nga lima ka libo ug gitas-on nga kawhaag-lima ka libo, ingon gayod sa balaang amot.+ Kini maiya sa tibuok balay sa Israel.  “‘Ug ang pangulo makabaton ug bahin niining kilira ug nianang kilira sa balaang amot+ ug sa gipanag-iya sa siyudad, tupad sa balaang amot ug tupad sa gipanag-iya sa siyudad, sa may kasadpang bahin pakasadpan ug sa may sidlakang bahin pasidlakan. Ug ang gitas-on ingon gayod sa usa sa mga bahin, gikan sa kasadpang utlanan ngadto sa sidlakang utlanan.+  Kon mahitungod sa yuta, kini iyang mapanag-iya diha sa Israel. Ug dili na daogdaogon sa mga pangulo ang akong katawhan,+ ug ang yuta ilang ihatag sa balay sa Israel sumala sa ilang mga tribo.’+  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Igo na kana alang kaninyo, Oh mga pangulo sa Israel!’+ “‘Biyai ang kapintasan ug ang pagpangagaw,+ ug buhata ang hustisya ug ang pagkamatarong.+ Hunonga ang inyong pagpangilog gikan sa akong katawhan,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 10  ‘Pagbaton kamog tukma nga timbangan ug tukma nga ephah ug tukma nga bath.+ 11  Kon mahitungod sa ephah ug sa bath, kinahanglan nga may usa lamang ka takdang gidaghanon, nga ang bath mosulod ug ikanapulo ka bahin sa usa ka homer ug ang ikanapulo ka bahin sa homer usa ka ephah;+ kinahanglan nga pinasukad sa homer ang gitakdang gidaghanon niini. 12  Ug ang siklo+ kawhaan ka gerah.+ Kawhaan ka siklo, kawhaag-lima ka siklo, napulog-lima ka siklo mao ang maneh alang kaninyo.’ 13  “‘Mao kini ang amot nga inyong itanyag, ang ikaunom ka bahin sa ephah gikan sa homer sa trigo, ug ang ikaunom ka bahin sa ephah gikan sa homer sa sebada; 14  ug kon mahitungod sa gigahin nga lana, kini usa ka bath nga lana. Ang bath maoy ikanapulo sa cor. Napulo ka bath usa ka homer; tungod kay ang napulo ka bath usa man ka homer. 15  Ug usa ka karnero gikan sa panon, gikan sa duha ka gatos sa kahayopan sa Israel,+ alang sa halad-nga-lugas+ ug alang sa tibuok halad-nga-sinunog+ ug alang sa mga halad-sa-panag-ambit,+ aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kanila,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 16  “‘Kon bahin sa tibuok katawhan sa yuta, sila ang may kaakohan niini nga amot+ alang sa pangulo diha sa Israel.+ 17  Ug itugyan nganha sa pangulo+ ang tibuok nga mga halad-nga-sinunog+ ug ang halad-nga-lugas+ ug ang halad-nga-ilimnon+ sa mga pista+ ug sa mga bag-ong bulan+ ug sa mga igpapahulay,+ sa panahon sa tanang kapistahan sa balay sa Israel.+ Siya ang magtagana sa halad-sa-sala ug sa halad-nga-lugas ug sa tibuok halad-nga-sinunog ug sa halad-sa-panag-ambit, aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa balay sa Israel.’ 18  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Sa unang bulan, sa unang adlaw sa bulan, magkuha ka ug usa ka toreyo, nga anak sa mga baka, mahimsog,+ ug imong lunsayon ang sangtuwaryo gikan sa sala.+ 19  Ug ang saserdote magkuha ug dugo gikan sa halad-sa-sala ug ibutang kini diha sa poste sa pultahan+ sa Balay ug diha sa upat ka eskina sa naglibot nga tungtonganan nga iya sa halaran+ ug diha sa poste sa ganghaan sa sulod nga sawang. 20  Ug ingon niana ang imong buhaton sa ikapitong adlaw sa bulan tungod kang bisan kinsa nga nakahimog sayop+ ug tungod kang bisan kinsa nga walay kasinatian; ug kamo kinahanglang maghimog pagtabon-sa-sala alang sa Balay.+ 21  “‘Sa unang bulan, sa ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan, pagahimoon ninyo ang paskuwa.+ Ingong usa ka pista sulod sa pito ka adlaw, ang inyong pagakaonon maoy mga tinapay nga walay igpapatubo.+ 22  Ug nianang adlawa, alang sa iyang kaugalingon ug alang sa tibuok katawhan sa yuta, ang pangulo magtaganag toreyong baka ingong halad-sa-sala.+ 23  Ug alang sa pito ka adlaw sa pista+ siya magtagana ingong tibuok halad-nga-sinunog kang Jehova ug pito ka toreyong baka ug pito ka laking karnero, mahimsog, adlaw-adlaw sulod sa pito ka adlaw,+ ug ingong halad-sa-sala usa ka laking kanding sa adlaw-adlaw.+ 24  Ug ingong halad-nga-lugas usa ka ephah alang sa toreyong baka ug usa ka ephah alang sa laking karnero ang iyang itagana, ug, kon mahitungod sa lana, usa ka hin alang sa usa ka ephah.+ 25  “‘Sa ikapito ka bulan, sa ikanapulog-lima ka adlaw sa bulan, sa panahon sa pista,+ siya magtaganag sama niini sulod sa pito ka adlaw,+ sama sa halad-sa-sala, sa tibuok halad-nga-sinunog, ug sa halad-nga-lugas ug sa lana.’”

Mga Footnote