Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 44:1-31

44  Ug iya akong gidala pagbalik agi sa ganghaan sa sangtuwaryo, didto sa dapit sa gawas nga nag-atubang sa sidlakan,+ ug kadto gisirhan.+  Unya si Jehova miingon kanako: “Kon mahitungod niini nga ganghaan, kini magpadayon nga sirado. Dili kini pagabuksan, ug wala gayoy tawo nga mosulod agi niini; kay si Jehova, ang Diyos sa Israel,+ misulod agi niini, ug kini magpabiling sirado.  Apan, ang pangulo+—ingong pangulo siya molingkod diha niana, aron mokaon ug tinapay atubangan ni Jehova.+ Siya mosulod agi sa portiko sa ganghaan, ug agi niana siya mogawas.”+  Ug karon iya akong gidala agi sa ganghaan sa amihanan ngadto sa atubangan sa Balay, aron akong makita, ug, tan-awa! napuno sa himaya ni Jehova ang balay ni Jehova.+ Ug ako mihapa.+  Unya si Jehova miingon kanako: “Anak sa tawo, tagda sa imong kasingkasing+ ug tan-awa pinaagi sa imong mga mata, ug pinaagi sa imong mga igdulungog patalinghogi ang tanan nga akong isulti kanimo mahitungod sa tanang lagda sa balay ni Jehova ug sa tanang kabalaoran niini, ug kinahanglang tagdon mo sa imong kasingkasing ang agianan-pasulod sa Balay uban sa tanang agianan-pagula sa sangtuwaryo.  Ug sultihi ang Pagkamasuklanon,+ ang balay sa Israel, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Igo na ang tanan ninyong dulumtanang mga butang, Oh balay sa Israel,+  sa diha nga inyong gipasulod ang mga langyaw nga dili-tinuli sa kasingkasing ug dili-tinuli sa unod,+ aron mahianha sa akong sangtuwaryo aron pasipalahan kana, ang akong balay mismo; sa dihang inyong gitanyag ang akong tinapay,+ ang tambok+ ug ang dugo,+ samtang ilang gilapas ang akong pakigsaad tungod sa tanan ninyong dulumtanang butang.+  Wala ninyo atimana ang obligasyon sa akong balaang mga butang,+ ni gipahimutang ninyo ang uban alang kaninyo ingong mga tig-atiman sa obligasyon kanako diha sa akong sangtuwaryo.”’+  “‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Walay langyaw, dili-tinuli sa kasingkasing ug dili-tinuli sa unod, nga makasulod sa akong sangtuwaryo, nga mao, bisan kinsang langyaw nga anaa sa taliwala sa mga anak sa Israel.”’+ 10  “‘Apan kon bahin sa mga Levihanon nga mipahilayo kanako+ sa dihang ang Israel, nga nahisalaag gikan kanako, nahisalaag sa pagsunod sa ilang makaluod nga mga idolo, sila usab magpas-an sa ilang kasaypanan.+ 11  Ug sa akong sangtuwaryo mahimo silang mga alagad nga may katungdanan sa pagbantay sa mga ganghaan sa Balay ug mga alagad diha sa Balay.+ Sila magaihaw sa tibuok halad-nga-sinunog ug sa halad alang sa katawhan,+ ug sila magabarog atubangan kanila aron sa pag-alagad kanila.+ 12  Tungod kay sila nag-alagad kanila atubangan sa ilang makaluod nga mga idolo+ ug nahimong kapandolan sa balay sa Israel ngadto sa kasaypanan,+ mao nga akong giisa ang akong kamot batok kanila,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug sila magapas-an sa ilang kasaypanan. 13  Ug sila dili moduol kanako aron sa pag-alagad ingong saserdote kanako o moduol sa bisan unsa sa akong balaan nga mga butang, sa labing balaan nga mga butang,+ ug sila magpas-an sa ilang kaulawan ug sa ilang dulumtanang mga butang nga ilang gihimo.+ 14  Ug himoon ko silang mga tig-atiman sa obligasyon sa Balay, labot sa tanang pag-alagad niini ug labot sa tanan nga angay himoon sulod niini.’+ 15  “‘Ug kon bahin sa mga saserdoteng Levihanon,+ ang mga anak nga lalaki ni Zadok,+ nga nag-atiman sa obligasyon sa akong sangtuwaryo sa dihang ang mga anak sa Israel nahisalaag gikan kanako,+ sila moduol kanako aron sa pag-alagad kanako, ug sila motindog sa akong atubangan+ aron sa pagtanyag kanako sa tambok+ ug sa dugo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 16  ‘Sila mao ang mosulod sa akong sangtuwaryo,+ ug sila moduol sa akong lamesa aron sa pag-alagad kanako,+ ug sila mag-atiman sa obligasyon kanako.+ 17  “‘Ug mahitabo nga sa dihang mosulod sila sa mga ganghaan sa sulod nga sawang, sila magsul-ob ug lino nga mga besti, ug kinahanglang dili sila magsul-ob ug delana samtang mag-alagad diha sa mga ganghaan sa sulod nga sawang ug sa sulod.+ 18  Kinahanglang lino nga mga purong ang anaa sa ilang ulo,+ ug lino nga mga purol ang ilang isul-ob sa ilang mga balat-ang.+ Dili sila magsul-ob ug bisan unsa nga makapasingot. 19  Ug sa dihang sila mogula ngadto sa gawas nga sawang, sa gawas nga sawang ngadto sa katawhan, kinahanglang hukason nila ang ilang mga besti nga gigamit nila sa pag-alagad,+ ug ila kining ibutang sa balaang mga lawak-kan-anan+ ug magsul-ob ug laing mga besti, aron dili nila mabalaan ang katawhan pinaagi sa ilang mga besti.+ 20  Ug ang ilang ulo dili nila kiskisan,+ ug ang buhok sa ulo dili nila ipadunghay. Ilang putlan gayod ang buhok sa ilang mga ulo.+ 21  Ug kinahanglang dili moinom ug bino ang bisan kinsang saserdote sa dihang sila mosulod ngadto sa sulod nga sawang.+ 22  Ug sila kinahanglang dili mangasawa ug usa ka balo o diborsiyada,+ apan makapangasawa sila sa mga ulay sa mga anak sa balay sa Israel+ o sa balo sa usa ka saserdote.’ 23  “‘Ug ang akong katawhan ilang tudloan sa kalainan tali sa butang nga balaan ug sa butang nga dili balaan; ug ipaila kanila ang kalainan tali sa mahugaw ug sa mahinlo.+ 24  Ug sa usa ka legal nga kaso sila mobarog aron maghukom;+ subay sa akong hudisyal nga mga hukom sila usab maghukom niini.+ Ug ang akong kabalaoran ug ang akong kalagdaan mahitungod sa tanan nakong kapistahan+ ilang tumanon, ug ang akong mga igpapahulay ilang balaanon.+ 25  Ug siya dili magaduol sa usa ka tawong patay sa paghugaw sa iyang kaugalingon, apan sa amahan o sa inahan o sa anak nga lalaki o sa anak nga babaye o sa igsoong lalaki o sa igsoong babaye nga wala mapanag-iya sa usa ka bana sila makahugaw sa ilang kaugalingon.+ 26  Ug human sa paglunsay kaniya, ilang iphan siyag pito ka adlaw.+ 27  Ug sa adlaw sa iyang pagsulod sa balaang dapit, ngadto sa sulod nga sawang, aron sa pag-alagad diha sa balaang dapit, iyang itanyag ang iyang halad-sa-sala,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 28  “‘Ug kini mailaha ingong panulondon: Ako mao ang ilang panulondon.+ Ug kamo dili magahatag kanila ug kabtangan diha sa Israel: Ako mao ang ilang kabtangan. 29  Ang halad-nga-lugas ug ang halad-sa-sala ug ang halad-sa-pagkasad⁠-an​—⁠sila mao ang mokaon niini.+ Ug ang tanang butang nga gipahinungod diha sa Israel​—⁠kini maila.+30   Ug ang una sa tanang unang hinog nga mga bunga sa bisan unsa ug ang tanang amot sa bisan unsa gikan sa tanan ninyong amot​—⁠maila kini sa mga saserdote;+ ug ang mga unang bunga sa inyong dili-pino nga harina inyong ihatag sa mga saserdote,+ aron ang panalangin mahianha sa inyong balay.+31   Ang saserdote dili magakaon sa bisan unsa nga daan nang patay ug ingon man sa linalang nga gikuniskunis sa naglupad nga mga linalang o sa mga mananap.’+

Mga Footnote