Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 43:1-27

43  Unya iya akong gipaadto sa ganghaan, ang ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan.+  Ug, tan-awa! ang himaya+ sa Diyos sa Israel miabot gikan sa sidlakan,+ ug ang iyang tingog sama sa hinaganas sa dakong katubigan;+ ug ang yuta misidlak tungod sa iyang himaya.+  Ug kadto sama sa dagway sa panan-awon nga akong nakita,+ sama sa panan-awon nga akong nakita sa dihang ako miadto aron sa paglaglag sa siyudad;+ ug dihay mga dagway nga sama sa dagway nga akong nakita daplin sa suba sa Kebar,+ ug ako mihapa.  Ug ang himaya+ ni Jehova misulod sa Balay agi sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan.+  Ug usa ka espiritu miisa kanako+ ug gidala ako ngadto sa sulod nga sawang, ug, tan-awa! ang Balay napuno sa himaya ni Jehova.+  Ug may nadungog ako nga nakigsulti kanako gikan sa Balay,+ ug ang tawo mibarog tupad kanako.+  Ug Siya miingon kanako: “Anak sa tawo, mao kini ang dapit sa akong trono+ ug ang dapit sa mga lapalapa sa akong mga tiil,+ diin ako mopuyo taliwala sa mga anak sa Israel hangtod sa panahong walay tino;+ ug sila, ang balay sa Israel, dili na maghugaw sa akong balaang ngalan,+ sila ug ang ilang mga hari,+ pinaagi sa ilang pagpakighilawas ug pinaagi sa mga patayng lawas+ sa ilang mga hari pagkamatay nila,  pinaagi sa pagbutang nila sa ilang bakanan uban sa akong bakanan ug sa ilang poste sa pultahan tupad sa akong poste sa pultahan, nga anaa ang bungbong taliwala kanako ug kanila.+ Ug ilang gihugawan ang akong balaang ngalan pinaagi sa ilang dulumtanang mga butang nga ilang gibuhat,+ mao nga gipuo ko sila sa akong kasuko.+  Karon ipahilayo nila gikan kanako ang ilang pagpakighilawas+ ug ang mga patayng lawas sa ilang mga hari,+ ug ako mopuyo sa ilang taliwala hangtod sa panahong walay tino.+ 10  “Kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, pahibaloa ang balay sa Israel mahitungod sa Balay,+ aron sila maulaw tungod sa ilang mga kasaypanan,+ ug kinahanglan nga sukdon nila ang sumbanan. 11  Ug kon sila mangaulaw tungod sa tanan nga ilang nabuhat, ang plano sa katukoran sa Balay,+ ug ang kahan-ayan niini ug ang mga agianan-pagula niini ug ang mga agianan-pasulod niini, ug ang tanang plano sa katukoran niini ug ang tanang detalye niini, ug ang tanang plano sa katukoran niini ug ang tanang balaod niini ipahibalo mo kanila ug isulat atubangan sa ilang mga mata, aron ilang sundon ang tibuok plano sa katukoran niini ug ang tanang detalye niini ug buhaton gayod nila kini.+ 12  Mao kini ang balaod sa Balay. Sa ibabaw sa bukid ang tibuok teritoryo niini sa tibuok palibot maoy labing balaan.+ Tan-awa! Mao kini ang balaod sa Balay. 13  “Ug mao kini ang mga sukod sa halaran pinasukad sa maniko,+ nga ang usa ka maniko maoy usa ka maniko ug usa ka dapal.+ Ug ang ubos niini usa ka maniko. Ug ang gilapdon usa ka maniko. Ug ang panaplin niini diha sa ngilit niini palibot, usa ka dangaw. Ug mao kini ang tiilan sa halaran. 14  Ug gikan sa ubos diha sa salog paingon sa naglibot nga ubos nga tungtonganan adunay duha ka maniko, ug ang gilapdon usa ka maniko. Ug gikan sa gamayng naglibot nga tungtonganan hangtod sa dakong naglibot nga tungtonganan adunay upat ka maniko, ug ang gilapdon niini usa ka maniko. 15  Ug ang abohan sa halaran upat ka maniko, ug gikan sa abohan sa halaran ug pataas adunay upat ka sungay.+ 16  Ug ang abohan sa halaran napulog-duha ka maniko ang gitas-on, nga napulog-duha ka maniko ang gilapdon,+ kuwadrado sa upat ka kiliran niini.+ 17  Ug ang naglibot nga tungtonganan napulog-upat ka maniko ang gitas-on, nga napulog-upat ka maniko ang gilapdon, sa upat ka kiliran niini; ug ang panaplin nga naglibot niini tunga sa maniko, ug ang ubos niini usa ka maniko palibot. “Ug ang mga ang-ang niini nag-atubang sa sidlakan.” 18  Ug siya miingon kanako: “Anak sa tawo, mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Mao kini ang mga lagda sa halaran sa adlaw nga kini gibuhat, aron maghalad sa ibabaw niini ug tibuok nga mga halad-nga-sinunog+ ug magwisik sa ibabaw niini ug dugo.’+ 19  “‘Ug ihatag mo sa mga saserdoteng Levihanon,+ nga mga kaliwat ni Zadok,+ sila nga nagaduol kanako,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘sa pag-alagad kanako, ang usa ka toreyo, nga anak sa mga baka, ingong usa ka halad-sa-sala.+ 20  Ug magkuha ka ug dugo niini ug ibutang kini diha sa upat niini ka sungay ug diha sa upat ka eskina sa naglibot nga tungtonganan ug diha sa panaplin palibot ug lunsaya kini gikan sa sala+ ug paghimog pagtabon-sa-sala alang niini.+ 21  Ug imong kuhaon ang toreyong baka, ang halad-sa-sala, ug kini pagasunogon sa tinudlong dapit sa Balay, sa gawas sa sangtuwaryo.+ 22  Ug sa ikaduha ka adlaw magdala ka ug usa ka laking kanding, kanang himsog, ingong usa ka halad-sa-sala; ug ilang lunsayon ang halaran gikan sa sala sama sa ilang paglunsay niini gikan sa sala pinaagi sa toreyong baka.’ 23  “‘Sa pagtapos nimo sa paglunsay gikan sa sala dad-on mo ang usa ka toreyo, ang anak sa mga baka, kanang himsog, ug usa ka laking karnero gikan sa panon, kanang himsog. 24  Ug dad-on mo kini sila sa atubangan ni Jehova, ug ang mga saserdote magsabwag niini ug asin ug magtanyag niini+ ingong tibuok nga halad-nga-sinunog ngadto kang Jehova. 25  Sa pito ka adlaw maghalad ka ug usa ka laking kanding ingong halad-sa-sala alang sa maong adlaw;+ ug usa ka toreyo, ang anak sa mga baka, ug usa ka laking karnero gikan sa panon, mga walay-ikasaway, ang ihalad nila. 26  Sa pito ka adlaw sila maghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa halaran, ug ilang hinloan kini ug ipahimutang kini. 27  Ug ilang kompletohon ang mga adlaw. Ug mahitabo sa ikawalong adlaw+ ug sukad niana nga ang mga saserdote magahalad diha sa halaran sa inyong tibuok nga mga halad-nga-sinunog ug sa inyong mga halad-sa-panag-ambit; ug ako malipay kaninyo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote