Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 31:1-18

31  Ug nahitabo sa dugang pa nga sa ikanapulog-usa ka tuig, sa ikatulo ka bulan, sa unang adlaw sa bulan, ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, ingna si Paraon nga hari sa Ehipto ug ang iyang panon sa katawhan,+ “‘Kang kinsa ka nahisama sa imong kadako?  Tan-awa! Usa ka Asiryanhon, usa ka sedro sa Lebanon,+ matahom ang mga sanga,+ nga may bagang kadahonan nga nagahatag ug landong, ug habog,+ ug ang tumoy niini anaa taliwala sa mga panganod.+  Mga tubig ang nakapadako niini;+ ang halawom nga katubigan maoy nagpahabog niini. Ang iyang kasapaan nagaagay palibot sa gitamnan niini; ug ang iyang mga agianan sa tubig iyang gipadangat ngadto sa tanang kakahoyan sa kapatagan.  Mao nga mas mitaas kini kay sa tanang ubang mga kahoy sa kapatagan.+ “‘Ug ang mga sanga niini nagkadaghan, ug ang mga sanga niini nanag-as tungod sa daghang tubig sa kasapaan niini.+  Ang tanang naglupad nga linalang sa kalangitan naghimo sa ilang mga salag+ diha sa mga sanga niini, ug ang tanang ihalas nga mga mananap sa kapatagan nanganak ilalom sa mga sanga niini,+ ug ang tanang daghag-molupyo nga kanasoran mipuyo ilalom sa landong niini.  Ug kini nahimong matahom sa iyang pagkadako,+ sa gitas-on sa iyang mga sanga, kay ang mga gamot niini diha man sa daghang katubigan.  Ang ubang mga sedro dili makatumbas niini diha sa tanaman sa Diyos.+ Kon bahin sa mga kahoyng junipero, sila dili amgid kon labot sa iyang mga sanga. Ug ang mga kahoyng platano dili sama niini kon labot sa mga sanga. Walay laing kahoy sa tanaman sa Diyos nga sama niini sa katahom.+  Gihimo ko kini nga matahom tungod sa kadaghan sa mga sanga niini,+ ug ang tanang ubang mga kahoy sa Eden nga didto sa tanaman sa matuod nga Diyos nangasina niini.’+ 10  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay ikaw nahimong habog, mao nga kini nagpadangat sa iyang tumoy taliwala mismo sa mga panganod+ ug ang kasingkasing niini nabayaw tungod sa iyang kahabog,+ 11  ihatag ko usab kini sa kamot sa malupigong magmamando sa kanasoran.+ Sa walay pakyas siya molihok batok niini. Hinginlan ko kini sumala sa pagkadaotan niini.+ 12  Ug ang mga estranyo, ang mga malupigon sa kanasoran, magputol niini, ug ang katawhan magbiya niini sa kabukiran; ug ang mga dahon niini mangatagak gayod sa tanang walog, ug ang mga sanga niini mangabali taliwala sa tanang kasapaan sa yuta.+ Ug gikan sa landong niini ang tanang katawhan sa yuta manaog ug mobiya niini.+ 13  Diha sa iyang napukang punoan ang tanang naglupad nga mga linalang sa kalangitan mopuyo, ug anha gayod unya sa iyang mga sanga ang tanang ihalas nga mga mananap sa kapatagan;+ 14  aron walay usa sa pinatubigang mga kahoy nga mohabog, o mopadangat sa ilang tumoy sa taliwala sa mga panganod, ug walay nagainom ug tubig nga mobarog batok kanila sa ilang kahabogon, kay silang tanan gayod igatugyan sa kamatayon,+ ngadto sa ilalom sa yuta,+ taliwala sa mga anak sa katawhan, ngadto kanilang nanganaog sa gahong.’ 15  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Sa adlaw sa pagkanaog niini ngadto sa Sheol ako magpahinabog pagbangotan.+ Tungod niini tak-opan ko ang halawom nga katubigan, aron mapugngan ko ang mga sapa niini ug ang daghang katubigan mapugngan; ug tungod niini pangitngiton ko ang Lebanon, ug tungod niini ang tanang kahoy sa kapatagan mangalaya. 16  Sa dinahunog sa iyang pagkapukan pauyogon ko ang mga nasod sa dihang itambog ko kini ngadto sa Sheol uban niadtong nanganaog sa gahong,+ ug sa ilalom sa yuta ang tanang kahoy sa Eden,+ ang labing pinili ug ang labing maayo sa Lebanon, kadtong tanan nga nagainom ug tubig, pagahupayon.+ 17  Uban kaniya sila usab nanganaog sa Sheol,+ ngadto kanilang gipamatay sa espada, ug ngadto kanilang ingong iyang binhi mipuyo diha sa iyang landong taliwala sa kanasoran.’+ 18  “‘Kang kinsa ba ikaw ipanig-ingon sa himaya+ ug kadako taliwala sa mga kahoy sa Eden?+ Apan ikaw tinong itambog uban sa mga kahoy sa Eden ngadto sa ilalom sa yuta.+ Taliwala sa mga dili-tinuli ikaw mohigda uban niadtong gipamatay sa espada. Mao kini si Paraon ug ang tibuok niyang panon sa katawhan,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote