Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 30:1-26

30  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, panagna, ug pag-ingon,+ ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tiyabaw kamo, ‘Pagkaalaot sa maong adlaw!’+  kay ang adlaw haduol na, oo, ang adlaw nga iya ni Jehova haduol na.+ Usa ka adlaw sa mga panganod,+ kana maoy usa ka tinudlong panahon sa kanasoran.+  Ug usa ka espada modangat gayod sa Ehipto,+ ug mahitabo ang grabeng kasakit sa Etiopia sa dihang ang usa mapukan nga pinatay sa Ehipto ug ilang panguhaon ang bahandi niini ug panglumpagon ang mga patukoranan niini.+  Ang Etiopia+ ug ang Put+ ug ang Lud ug ang tibuok nagkasagol nga panon+ ug ang Kub ug ang mga anak sa yuta sa pakigsaad—uban kanila sila mangapukan pinaagi sa espada.”’+  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ang mga tigpaluyo sa Ehipto mangapukan usab, ug ang garbo sa kusog niini mapaubos.’+ “‘Gikan sa Migdol+ hangtod sa Syene+ sila mangapukan didto pinaagi sa espada,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.  ‘Sila usab mangahimong biniyaan taliwala sa kayutaan nga biniyaan, ug ang iyang mga siyudad maanaa mismo taliwala sa gun-ob nga mga siyudad.+  Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang sugniban ko sa kalayo ang Ehipto ug ang tanan niyang mga magtatabang mangalaglag.+  Nianang adlawa ang mga mensahero manggula gikan sa akong atubangan sakay sa mga barko, aron pakurogon ang masaligon-sa-kaugalingon nga Etiopia.+ Ug modangat sa ilang taliwala ang grabeng kasakit sa adlaw sa Ehipto, kay, tan-awa! kini moabot.’+ 10  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Pahunongon ko usab ang panon sa katawhan sa Ehipto pinaagi sa kamot ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonya.+ 11  Siya ug ang iyang katawhan uban kaniya, ang mga malupigon sa kanasoran,+ pasudlon aron gun-obon ang yuta. Ug bakyawon nila ang ilang mga espada batok sa Ehipto ug pun-on ang yuta sa mga pinatay.+ 12  Ug himoon ko ang kasapaan sa Nilo+ nga mamalang yuta ug ibaligya ang yuta ngadto sa kamot sa mga tawong daotan,+ ug himoon ko nga biniyaan ang yuta ug ang katugob niana pinaagi sa kamot sa mga estranyo.+ Ako, si Jehova, ang nagsulti niini.’+ 13  “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Laglagon ko usab ang makaluod nga mga idolo+ ug pahunongon ko ang walay-bili nga mga diyos gikan sa Nop,+ ug wala na unyay pangulo gikan sa yuta sa Ehipto; ug ibutang ko ang kahadlok diha sa yuta sa Ehipto.+ 14  Ug himoon ko nga biniyaan ang Patros+ ug sugniban sa kalayo ang Zoan+ ug pahamtangan ko sa paghukom ang No.+ 15  Ug ibubo ko ang akong kaaligutgot+ sa Sin, ang kuta sa Ehipto, ug laglagon ko ang panon sa katawhan sa No.+ 16  Ug sugniban ko sa kalayo ang Ehipto. Ang Sin mag-antos gayod sa grabeng kasakit, ug ang No mailog pinaagi sa mga gawang; ug kon labot sa Nop—aduna unyay mga kaaway panahon sa adlaw! 17  Kon bahin sa mga batan-ong lalaki sa On+ ug sa Pibeset, sila mangapukan pinaagi sa espada, ug ang mga siyudad mangabihag. 18  Ug sa Tehapnes+ ang adlaw mongitngit, sa dihang balion ko didto ang mga yugo sa Ehipto.+ Ug ang garbo sa iyang kusog pahunongon ko diha kaniya.+ Kon bahin kaniya, ang mga panganod motabon kaniya,+ ug ang mga lungsod nga sakop niya mangabihag.+ 19  Ug ako magpahamtang ug mga paghukom sa Ehipto;+ ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.’” 20  Ug nahitabo sa dugang pa nga sa ikanapulog-usa ka tuig, sa unang bulan, sa ikapito ka adlaw sa bulan, ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon: 21  “Anak sa tawo, pagabalion ko ang bukton ni Paraon nga hari sa Ehipto,+ ug, tan-awa! dili gayod kini pagabugkosan aron mamaayo pinaagi sa pagbutang ug bendahe sa pagbugkos niini,+ aron kini mamalig-on sa paggunit sa espada.” 22  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, ako batok kang Paraon nga hari sa Ehipto,+ ug pagabalion ko ang iyang mga bukton,+ ang lig-on ug ang bali,+ ug ipahulog ko ang espada gikan sa iyang kamot.+ 23  Ug patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon taliwala sa mga nasod ug patibuagsahon ko sila taliwala sa mga kayutaan.+ 24  Ug palig-onon ko ang mga bukton sa hari sa Babilonya+ ug ihatag ko ang akong espada sa iyang kamot,+ ug pagabalion ko ang mga bukton ni Paraon, ug ingong usa ka tawong nasamdan nga ikamatay siya magaagulo sa hilabihan atubangan kaniya.+ 25  Ug palig-onon ko ang mga bukton sa hari sa Babilonya, ug ang mga bukton mismo ni Paraon manghuyhoy; ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang ihatag ko ang akong espada sa kamot sa hari sa Babilonya ug siya magbakyaw gayod niini batok sa yuta sa Ehipto.+ 26  Ug patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon taliwala sa mga nasod+ ug patibuagsahon ko sila taliwala sa mga kayutaan; ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.’”

Mga Footnote