Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 29:1-21

29  Sa ikanapulo ka tuig, sa ikanapulo ka bulan, sa ikanapulog-duha ka adlaw sa bulan, ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, itumong ang imong nawong batok kang Paraon nga hari sa Ehipto+ ug panagna batok kaniya ug batok sa tibuok Ehipto.+  Sulti, ug ingna, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako batok kanimo, Oh Paraon, hari sa Ehipto,+ ang dako kaayong linalang sa dagat+ nga naghigda taliwala sa iyang kasapaan sa Nilo,+ nga miingon, ‘Ang akong Suba sa Nilo akoa man, ug ako—ako nagbuhat niini alang sa akong kaugalingon.’+  Ug kaw-itan ko ang imong apapangig+ ug patapoton ko sa imong mga himbis ang mga isda sa imong kasapaan sa Nilo. Ug haw-ason ko ikaw gikan sa taliwala sa imong kasapaan sa Nilo ug ang tanang isda sa imong kasapaan sa Nilo nga mitapot sa imong mga himbis.  Ug biyaan ko ikaw sa kamingawan, ikaw ug ang tanang isda sa imong kasapaan sa Nilo.+ Ikaw mapukan diha sa kapatagan.+ Ikaw dili pagatigomon ni pagatapokon. Ihatag ko ikaw nga pagkaon sa mga ihalas nga mananap sa yuta ug sa mga naglupad nga linalang sa kalangitan.+  Ug ang tanang molupyo sa Ehipto makaila gayod nga ako mao si Jehova,+ tungod kay sila maoy usa ka tukod nga tangbo alang sa balay sa Israel.+  Sa dihang gigunitan ka nila sa kamot, ikaw nagupok,+ ug imong gipasiak ang ilang tibuok abaga. Ug sa dihang sila nanukod kanimo, ikaw nabali,+ ug imong gipakurog ang tanan nilang balat-ang.”+  “‘Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako magdala kanimog usa ka espada,+ ug pamatyon ko ang yutan-ong tawo ug ang binuhing hayop gikan kanimo.+  Ug ang yuta sa Ehipto mahimong awaaw ug usa ka gun-ob nga dapit;+ ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova, tungod kay siya miingon, ‘Ang Suba sa Nilo akoa man, ug ako ang nagbuhat niini.’+ 10  Busa ania, ako batok kanimo ug batok sa imong kasapaan sa Nilo,+ ug ang yuta sa Ehipto himoon kong gun-ob nga mga dapit, mamala, awaaw,+ gikan sa Migdol+ ngadto sa Syene+ ug hangtod sa utlanan sa Etiopia. 11  Walay tiil sa yutan-ong tawo nga molatas niana,+ ni ang tiil sa binuhing hayop molatas niana,+ ug sulod sa kap-atan ka tuig kana dili pagapuy-an.+ 12  Ug ang yuta sa Ehipto himoon ko nga awaaw taliwala sa biniyaan nga kayutaan;+ ug ang iyang mga siyudad mahimong awaaw sa taliwala mismo sa gun-ob nga mga siyudad sulod sa kap-atan ka tuig;+ ug patibulaagon ko ang mga Ehiptohanon taliwala sa kanasoran ug patibuagsahon ko sila taliwala sa kayutaan.”+ 13  “‘Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Pagkatapos sa kap-atan ka tuig+ tigomon ko ang mga Ehiptohanon gikan sa mga katawhan diin sila mangatibulaag,+ 14  ug akong dad-on ug balik ang nabihag nga pundok sa mga Ehiptohanon; ug akong dad-on ug balik sila sa yuta sa Patros,+ ngadto sa yuta nga ilang gigikanan, ug didto sila mahimong usa ka gingharian nga ubos. 15  Kini mahimong mas ubos kay sa ubang mga gingharian, ug dili na kini magpataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa ubang kanasoran,+ ug himoon ko silang diyutay kaayo aron dili na nila sakopon ang ubang kanasoran.+ 16  Ug kini dili na mahimong saliganan sa balay sa Israel,+ nga magpahinumdom sa ilang kasaypanan pinaagi sa pagdangop kanila.+ Ug sila makaila gayod nga ako mao ang Soberanong Ginoong Jehova.”’” 17  Karon nahitabo sa ikakawhaag-pito ka tuig, sa unang bulan, sa unang adlaw sa bulan, nga ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon: 18  “Anak sa tawo, si Nabucodonosor,+ ang hari sa Babilonya, nagpahimo sa iyang kasundalohan ug usa ka dakong pag-alagad batok sa Tiro.+ Ang tanang ulo naupaw, ug ang tanang abaga napanit.+ Apan kon bahin sa suhol,+ walay gihatag kaniya ug sa iyang kasundalohan gikan sa Tiro alang sa pag-alagad nga iyang gihimo batok kaniya. 19  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, ihatag ko kang Nabucodonosor nga hari sa Babilonya ang yuta sa Ehipto,+ ug iyang kuhaon ang bahandi niini ug mohimog daghang pagpangagaw niini+ ug mohimog dakong pagpangilog niini; ug kini mahimong suhol alang sa iyang kasundalohan.’ 20  “‘Ingong bayad kaniya alang sa pag-alagad nga iyang gibuhat batok kaniya akong gihatag kaniya ang yuta sa Ehipto, tungod kay sila milihok alang kanako,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 21  “Nianang adlawa patuboon ko ang usa ka sungay alang sa balay sa Israel,+ ug hatagan ko ikaw ug higayon sa pagbuka sa baba diha sa ilang taliwala;+ ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.”

Mga Footnote