Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 28:1-26

28  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, ingna ang pangulo sa Tiro, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “‘“Tungod kay nahimong mapahitas-on ang imong kasingkasing,+ ug ikaw nagsigeg ingon, ‘Ako usa ka diyos.+ Sa lingkoranan sa diyos ako milingkod,+ sa kinapusoran sa kadagatan,’+ samtang ikaw usa man ka yutan-ong tawo,+ ug dili usa ka diyos,+ ug ikaw nagahimo sa imong kasingkasing nga sama sa kasingkasing sa diyos⁠—  tan-awa! ikaw maalamon pa kay kang Daniel.+ Walay tinago nga ikatugbang kanimo.+  Pinaagi sa imong kaalam ug pinaagi sa imong katakos sa pag-ila ikaw nakabaton ug bahandi alang sa imong kaugalingon, ug ikaw nagpadayon sa pagbaton ug bulawan ug plata diha sa imong mga balay-tipiganan.+  Pinaagi sa kadagaya sa imong kaalam,+ pinaagi sa imong mga baligya,+ imong gipadaghan ang imong bahandi,+ ug ang imong kasingkasing misugod sa pagkamapahitas-on tungod sa imong bahandi.”’+  “‘Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tungod kay gihimo mo ang imong kasingkasing nga sama sa kasingkasing sa diyos,+  busa ania, ako magadalag mga estranyo nganha kanimo,+ ang mga malupigon sa kanasoran,+ ug bakyawon gayod nila ang ilang mga espada batok sa katahom sa imong kaalam ug pasipalahan ang imong nagasilaw nga kahalangdon.+  Ikaw dad-on nila ngadto sa gahong,+ ug ikaw mamatay sa kamatayon niadtong gipatay sa kinapusoran sa kadagatan.+  Ikaw ba moingon gayod, ‘Ako diyos,’ atubangan sa magapatay kanimo,+ nga ikaw usa ra man ka yutan-ong tawo, ug dili usa ka diyos,+ sa kamot niadtong mga nagapasipala kanimo?”’ 10  “‘Ikaw mamatay sa kamatayon sa mga dili-tinuli pinaagi sa kamot sa mga estranyo,+ kay ako nagsulti niini,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 11  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 12  “Anak sa tawo, magpatugbaw ka ug usa ka awit sa pagbangotan tungod sa hari sa Tiro,+ ug ingna siya, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “‘“Ikaw nagtimbre ug usa ka sumbanan, puno sa kaalam+ ug hingpit sa katahom.+ 13  Ikaw didto sa Eden, ang tanaman sa Diyos.+ Ang tanang bililhon nga bato maoy imong tabon, rubi, topasyo ug haspe; krisolito, onyx+ ug jade; sapiro, turquesa+ ug esmeralda; ug gama sa bulawan ang imong mga enggaste ug ang imong mga suksokanan diha kanimo. Sa adlaw sa paglalang kanimo kini sila giandam na. 14  Ikaw ang dinihogang kerubin nga nagatabon, ug ako nagpahimutang kanimo. Ikaw didto sa balaang bukid sa Diyos.+ Ikaw naglakaw taliwala sa nagkalayo nga mga bato. 15  Ikaw walay-ikasaway sa imong mga dalan sukad sa adlaw sa paglalang kanimo+ hangtod nga ang pagkadili-matarong nakaplagan diha kanimo.+ 16  “‘“Tungod sa kadaghan sa imong mga baligya+ sila nagtugob sa imong taliwala sa kapintasan, ug ikaw nagpakasala.+ Ug ako magpapahawa kanimo ingong mahugaw gikan sa bukid sa Diyos, ug ako maglaglag kanimo,+ Oh kerubin nga nagatabon, gikan sa taliwala sa nagkalayo nga mga bato. 17  “‘“Ang imong kasingkasing nagmapahitas-on tungod sa imong katahom.+ Imong gidaot ang imong kaalam tungod sa imong masilaw nga kahalangdon.+ Itambog ko ikaw sa yuta.+ Ipahimutang ko ikaw atubangan sa mga hari, aron sila motan-aw kanimo.+ 18  “‘“Tungod sa kadaghan sa imong kasaypanan,+ tungod sa pagkadili-matarong sa imong mga baligya,+ imong gipasipalahan ang imong mga sangtuwaryo. Ug ako magpagula ug kalayo gikan sa imong taliwala. Kini mao ang molamoy kanimo.+ Ug himoon ko ikaw nga abo diha sa yuta atubangan sa tanan nga nagatan-aw kanimo.+ 19  Kon bahin niadtong tanan nga nakaila kanimo taliwala sa mga katawhan, sila tinong motutok kanimo sa kahibulong.+ Ikaw mahimo gayong kalit nga kalisangan, ug ikaw mahanaw hangtod sa panahong walay tino.”’”+ 20  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 21  “Anak sa tawo, itumong ang imong nawong sa Sidon,+ ug panagna batok kaniya. 22  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ania, ako batok kanimo,+ Oh Sidon, ug ako pagahimayaon diha sa imong taliwala;+ ug ang katawhan makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang ako magpahamtang ug mga paghukom+ diha kaniya ug pagabalaanon pinaagi kaniya.+ 23  Ug ipadangat ko kaniya ang kamatay ug ang dugo nganha sa iyang kadalanan.+ Ug ang pinatay mapukan sa iyang taliwala pinaagi sa espada batok kaniya sa matag kiliran;+ ug ang katawhan makaila gayod nga ako mao si Jehova.+ 24  Ug wala na unyay makadaot nga tunok+ sa balay sa Israel o masakit nga sampinit gikan sa tanan nga naglibot kanila, niadtong mga nagyubit kanila; ug ang katawhan makaila gayod nga ako mao ang Soberanong Ginoong Jehova.”’ 25  “‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Sa dihang tigomon ko ang balay sa Israel gikan sa mga katawhan diin sila nangatibulaag,+ pagabalaanon usab ako diha kanila sa atubangan sa mga nasod.+ Ug sila tinong mopuyo sa ilang yuta+ nga akong gihatag sa akong alagad, kang Jacob.+ 26  Ug sila mopuyo niini sa kasegurohan+ ug magtukod ug mga balay+ ug magtanom ug mga parasan,+ ug sila magapuyo sa kasegurohan+ sa dihang akong ipahamtang ang mga paghukom sa tanan nga nagyubit kanila sa tibuok nilang palibot;+ ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova nga ilang Diyos.”’”

Mga Footnote