Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 24:1-27

24  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako sa ikasiyam ka tuig, sa ikanapulo ka bulan, sa ikanapulo ka adlaw sa bulan, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, isulat mo ang ngalan sa adlaw, kini mismong adlawa. Ang hari sa Babilonya mihasmag batok sa Jerusalem niining adlawa mismo.+  Ug pagtagik ug usa ka panultihon mahitungod sa balay nga masuklanon,+ ug magaingon ka labot kanila,“‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Itak-ang ang kawa; itak-ang kini, ug sudlan mo usab kini ug tubig.+  Ilunod niini ang mga hiniwang karne,+ ang tanang maayo nga mga bahin, paa ug abaga; pun-a kini sa labing pinili nga mga bukog.  Kuhaa ang labing pinili nga mga karnero,+ ug usab tapoka nga paliyok ang mga kahoy sa ilalom niini. Pabukali pag-ayo ang mga hiniwang karne, usab lutoa ang iyang mga bukog sa sulod niini.”’”+  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Alaot ang siyudad nga nagaula ug dugo,+ ang kawa, nga ang taya anaa sa sulod niana, ug nga ang taya wala mogula gikan niana! Kuhaa gikan niana ang tagsatagsa ka hiwa;+ dili kana pagaripahan.+  Kay ang iyang dugo anaa mismo sa taliwala niana.+ Iyang gibutang kana ibabaw sa masinaw, hubo nga dakong bato. Wala niya ibubo kana sa yuta, aron tabonan kana sa abog.+  Aron pasilaobon ang kaaligutgot sa pagpanimalos,+ akong gibutang ang iyang dugo sa ibabaw sa masinaw, hubo nga dakong bato, aron kini dili matabonan.’+  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Alaot ang siyudad nga nagaula ug dugo!+ Padak-on ko usab ang tinapok.+ 10  Daghana ang mga kahoy. Paghaling ug kalayo. Lat-i pag-ayo ang unod. Ug pahubsi sa sabaw, ug inita pag-ayo ang mga bukog. 11  Itungtong kini nga walay sulod ibabaw sa mga baga aron kini mainit; ug ang tumbaga niini mainit gayod, ug ang kahugawan niini matunaw sa sulod niini.+ Pasagdi nga maut-ot ang taya niini.+ 12  Mga kalisdanan! Nakapakapoy kini sa usa, apan ang daghan nga taya niini wala mogula niini.+ Ngadto sa kalayo uban ang taya niini!’ 13  “‘Dihay malaw-ay nga panggawi sa imong kahugawan.+ Tungod niana kinahanglang hinloan ko ikaw, apan wala ka mahinlo gikan sa imong kahugawan.+ Ikaw dili na mahinlo pa hangtod nga pahunongon ko ang akong kaaligutgot diha kanimo.+ 14  Ako, si Jehova, ang nagsulti.+ Kini moabot gayod,+ ug ako molihok. Dili ako magpasagad,+ ni ako masubo+ ni ako magbasol.+ Sumala sa imong mga dalan ug sumala sa imong mga binuhatan sila magahukom kanimo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 15  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 16  “Anak sa tawo, ania, kuhaon ko ang butang nga tilinguhaon+ sa imong mga mata gikan kanimo pinaagi sa usa ka hampak,+ ug dili ka mamukpok sa imong dughan, ni maghilak ni motubod ang imong mga luha.+ 17  Panghupaw nga walay mga pulong. Ayaw pagbangotan alang sa mga patay.+ Ibaligtos ang imong purong sa imong ulo,+ ug isul-ob ang imong sandalyas sa imong mga tiil.+ Ug ayaw taboni ang bigote,+ ug ayaw kan-a ang tinapay sa mga tawo.”+ 18  Ug ako misulti sa katawhan sa pagkabuntag, ug sa pagkagabii ang akong asawa namatay. Busa akong gihimo sa pagkabuntag ingon sa gisugo kanako. 19  Ug ang katawhan nagsigeg ingon kanako: “Dili ba nimo isulti kanamo kon unsay kalabotan kanamo niining mga butanga, nga imong ginabuhat?”+ 20  Unya ako miingon kanila: “Ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon, 21  ‘Ingna ang balay sa Israel: “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, pasipalahan ko ang akong sangtuwaryo,+ ang garbo sa inyong kalig-on,+ ang butang nga tilinguhaon sa inyong mga mata+ ug ang tumong sa kaluoy sa inyong kalag, ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye nga inyong gibilin—⁠sila mangapukan sa espada.+ 22  Ug buhaton gayod ninyo ang ingon sa akong gibuhat. Ang mga bigote dili ninyo tabonan,+ ug ang tinapay sa mga tawo dili ninyo kan-on.+ 23  Ug ang inyong purong anha sa inyong mga ulo, ug ang inyong mga sandalyas anha sa inyong mga tiil. Dili kamo mamukpok sa inyong mga dughan ni manghilak,+ ug kamo mangaut-ot tungod sa inyong kasaypanan,+ ug kamo gayod magaagulo sa usag usa.+ 24  Ug si Ezequiel nahimong usa ka tilimad-on alang kaninyo.+ Sumala sa tanan nga iyang gibuhat, buhaton ninyo. Sa dihang kini moabot,+ kamo usab makaila gayod nga ako mao ang Soberanong Ginoong Jehova.’”’”+ 25  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, dili ba sa adlaw nga kuhaon ko gikan kanila ang ilang kuta, ang matahom nga butang nga ilang gikalipayan, ang butang nga tilinguhaon sa ilang mga mata+ ug ang pangandoy sa ilang kalag, ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babaye,+ nga 26  sa maong adlaw moanha kanimo ang usang nakaikyas aron makabati ang mga igdulungog?+ 27  Nianang adlawa ang imong baba mabuka alang sa usang nakaikyas,+ ug ikaw mosulti ug dili na maamang;+ ug ikaw mahimo gayod nga usa ka tilimad-on ngadto kanila,+ ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova.”+

Mga Footnote