Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 22:1-31

22  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, pagahukman mo ba,+ pagahukman mo ba ang siyudad nga sad-an sa dugo+ ug ipahibalo gayod kaniya ang tanan niyang dulumtanang mga butang?+  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Oh siyudad nga nagaula ug dugo+ sa iyang taliwala hangtod nga moabot ang iyang panahon,+ ug nga naghimog makaluod nga mga idolo diha sa sulod niya aron mamahugaw,+  pinaagi sa imong dugo nga imong giula ikaw nahimong sad-an,+ ug pinaagi sa imong makaluod nga mga idolo nga imong gihimo ikaw nahimong mahugaw.+ Ug gipaduol mo ang imong mga adlaw, ug ikaw modangat sa imong katuigan. Mao nga himoon ko ikaw nga tumong sa pakaulaw sa mga nasod ug sa pagyagayaga sa tanang kayutaan.+  Ang kayutaan sa haduol ug kadtong atua sa halayo magyagayaga kanimo, Oh ikaw nga mahugaw sa ngalan, nga puno sa kaguliyang.+  Tan-awa! Ang mga pangulo+ sa Israel anaa kanimo, ang matag usa nagagamit sa iyang bukton aron sa pag-ula ug dugo.+  Ang amahan ug inahan ilang gitamay diha kanimo.+ Sila nanikas sa langyaw nga pumoluyo sa imong taliwala.+ Ang bata nga ilo-sa-amahan ug ang babayeng balo ilang gidaogdaog diha kanimo.”’”+  “‘Imong gitamay ang akong balaang mga dapit, ug imong gipasipalahan ang akong mga igpapahulay.+  Ang mga tigbutangbutang anaa kanimo, aron sa pag-ula ug dugo;+ ug sila nangaon ibabaw sa kabukiran diha kanimo.+ Sila nagbuhat ug malaw-ayng panggawi sa imong taliwala.+ 10  Ang pagkahubo sa usa ka amahan ilang gipadayag diha kanimo;+ ang usa ka babaye nga mahugaw tungod sa iyang regla ilang gipakaulawan diha kanimo.+ 11  Ug uban sa asawa sa iyang isigkatawo ang usa ka tawo nakahimo sa usa ka dulumtanang butang,+ ug gihugawan sa usa ka tawo ang iyang kaugalingong umagad nga babaye pinaagi sa malaw-ayng panggawi;+ ug ang iyang igsoong babaye, ang anak sa iyang kaugalingong amahan, gipakaulawan sa usa ka tawo diha kanimo.+ 12  Diha kanimo gidawat nila ang hiphip aron sa pag-ula ug dugo.+ Gidawat mo ang tubo+ ug tanto,+ ug ikaw labihang nagpaganansiya+ gikan sa imong mga isigkatawo pinaagi sa pagpanikas,+ ug ikaw nalimot kanako,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 13  “‘Ug, tan-awa! gidagpi ko ang akong kamot+ sa imong dili-minatarong nga kinitaan,+ ug tungod sa imong mga buhat sa pag-ula ug dugo diha sa imong taliwala.+ 14  Makaagwanta ba ang imong kasingkasing+ o magmakusganon ba ang imong mga kamot sa mga adlaw nga ako molihok batok kanimo?+ Ako, si Jehova, nagsulti ug ako molihok.+ 15  Ug ako magpatibulaag kanimo taliwala sa kanasoran ug magpatibuagsa kanimo taliwala sa kayutaan,+ ug maglaglag sa imong kahugawan gikan kanimo.+ 16  Ug ikaw pagapasipalahan diha sa imong kaugalingon atubangan sa mga mata sa kanasoran, ug ikaw makaila gayod nga ako mao si Jehova.’”+ 17  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 18  “Anak sa tawo, alang kanako kadtong iya sa balay sa Israel nahimong sama sa naglutawng yamukmok.+ Silang tanan maoy tumbaga ug lata ug puthaw ug tingga sa taliwala sa usa ka hudno. Sila nahimong daghang naglutawng yamukmok sa plata.+ 19  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay kamong tanan nahimong sama sa daghang naglutawng yamukmok,+ busa ania, tapokon ko kamo ngadto sa taliwala sa Jerusalem.+ 20  Ingon sa pagtapok sa plata ug tumbaga ug puthaw+ ug tingga ug lata ngadto sa taliwala sa hudno, aron bulhotan+ kini sa kalayo aron matunaw,+ sa ingon usab tapokon ko sila diha sa akong kasuko ug sa akong kaaligutgot, ug ako magbulhot ug magtunaw kaninyo. 21  Ug tapokon ko kamo ug bulhotan kamo sa kalayo sa akong mabangis nga kasuko,+ ug kamo mangatunaw gayod taliwala kaniya.+ 22  Ingon sa pagtunaw sa plata sa taliwala sa hudno, sa ingon usab kamo pagatunawon taliwala kaniya; ug kamo makaila gayod nga ako, si Jehova, nagbubo sa akong kaaligutgot diha kaninyo.’”+ 23  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 24  “Anak sa tawo, ingna siya, ‘Ikaw usa ka yuta nga wala mahinloi, usa ka yuta nga wala maulani sa adlaw sa mahukmanong pagsaway.+ 25  Adunay panagkunsabo sa iyang mga manalagna sa taliwala niya,+ sama sa leyon nga nagangulob, nga nagakuniskunis sa tukbonon.+ Sila nagalamoy sa usa ka kalag.+ Ang bahandi ug bililhong mga butang ilang gipanguha.+ Gipadaghan nila ang iyang mga babayeng balo sa taliwala niya.+ 26  Gipanamastamasan sa iyang mga saserdote ang akong balaod,+ ug gipasipalahan ang akong balaang mga dapit.+ Sila wala maghimog kalainan tali sa balaan nga butang ug sa ordinaryo,+ ug wala nila ipaila ang kalainan tali sa mahugaw nga butang ug sa mahinlo,+ ug ilang gitakpan ang ilang mga mata gikan sa akong mga igpapahulay,+ ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala.+ 27  Ang iyang mga prinsipe sa iyang taliwala maoy sama sa mga lobo nga nagkuniskunis sa tukbonon sa pag-ula sa dugo,+ sa paglaglag sa mga kalag aron makabaton ug dili-minatarong nga kinitaan.+ 28  Ug ang iyang mga manalagna nagbulit alang kanila ug puting minasa,+ nagpahayag ug panan-awon nga dili tinuod+ ug nanag-an ug bakak alang kanila,+ nga nag-ingon: “Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova,” sa dihang si Jehova wala man mag-ingon. 29  Ang katawhan sa yuta naghimo sa ilang laraw sa pagpanikas+ ug nanakmit pinaagi sa pagpanulis,+ ug ang sinakit ug ang kabos ilang gidaogdaog,+ ug ang langyaw nga pumoluyo ilang gitikasan sa kawalay-hustisya.’+ 30  “‘Ug ako nangita ug usa ka tawo sa taliwala nila nga magaayo sa paril nga bato+ ug magabarog diha sa kal-ang+ sa akong atubangan alang sa yuta, aron dili nako laglagon kini;+ ug wala akoy nakaplagan. 31  Busa ibubo ko ang akong mahukmanong pagsaway+ kanila. Pinaagi sa kalayo sa akong mabangis nga kasuko pagapuohon ko sila.+ Ang ilang dalan pagadad-on ko diha sa ilang ulo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote