Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 18:1-32

18  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Unsay buot ninyong ipasabot nga kamo nagpahayag niini nga panultihon diha sa yuta sa Israel, nga nag-ingon, ‘Ang mga amahan mao ang nagakaon sa hilaw nga mga ubas, apan ang ngipon sa mga anak ang gingilohan’?+  “‘Ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘dili na kamo magpadayon sa pagpahayag niini nga panultihon sa Israel.  Tan-awa! Ang tanang kalag​—⁠sila akoa man.+ Maingon sa kalag+ sa amahan mao usab ang kalag sa anak​—⁠sila akoa man.+ Ang kalag nga makasala+​—⁠kini mismo mamatay.+  “‘Ug kon mahitungod sa usa ka tawo, kon siya matarong ug siya nagbuhat sa hustisya ug sa pagkamatarong;+  ibabaw sa kabukiran+ siya wala mokaon+ ug ang iyang mga mata wala niya iyahat sa makaluod nga mga idolo sa balay sa Israel,+ ug siya wala maghugaw sa asawa sa iyang isigkatawo+ ug siya wala moduol sa usa ka babaye panahon sa iyang kahugawan;+  ug siya walay gidaogdaog nga tawo;+ ang garantiya nga iyang gikuha tungod sa pagkautangan, iyang giuli;+ walay butang nga iyang gitulis;+ sa gigutom iyang gihatag ang kaugalingon niyang tinapay+ ug ang hubo iyang gibestihan;+  siya wala magpatubo+ ug wala magpatanto;+ ang iyang kamot gipahilayo niya sa inhustisya;+ ang tinuod nga hustisya iyang gipatuman sa taliwala sa tawo ug tawo;+  sa akong mga lagda siya nagpadayon sa pagsubay+ ug sa akong hudisyal nga mga hukom siya nagtuman aron buhaton ang kamatuoran,+ siya matarong.+ Siya sa pagkamatuod mabuhi,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. 10  “‘Ug kon ang usa ka tawo may usa ka anak nga tulisan,+ usa ka mag-uula ug dugo,+ kinsa nakabuhat ug sama sa usa niining mga butanga 11  (apan siya mismo wala makabuhat sa bisan mausa niining mga butanga); kon pananglit siya usab nakakaon ibabaw sa kabukiran,+ ug ang asawa sa iyang isigkatawo iyang gihugawan;+ 12  ang sinakit ug ang kabos iyang gidaogdaog;+ nanakmit siyag mga butang pinaagi sa pagpanulis,+ ang butang nga gigarantiya wala niya iuli;+ ug iyang giyahat ang iyang mga mata sa makaluod nga mga idolo,+ usa ka dulumtanang butang ang iyang nabuhat.+ 13  Siya nagpatanto,+ ug siya nagpatubo,+ nan siya sa pagkamatuod dili mabuhi. Siya nakabuhat niining tanang dulumtanang butang.+ Siya pagapatyon gayod. Ang iyang dugo mahianha kaniya.+ 14  “‘Ug, tan-awa! ang usa ka tawo maoy amahan sa usa ka anak, kinsa nakakita sa tanang sala sa iyang amahan nga iyang gibuhat, ug siya nakakita ug wala magabuhat ug mga butang nga sama niana.+ 15  Ibabaw sa kabukiran siya wala mokaon, ug ang iyang mga mata wala niya iyahat sa makaluod nga mga idolo sa balay sa Israel;+ ang asawa sa iyang isigkatawo wala niya hugawi;+ 16  ug siya walay gidaogdaog nga tawo,+ siya walay gisakmit nga butang gigarantiya,+ ug walay butang nga iyang gitulis;+ ngadto sa gigutom iyang gihatag ang iyang kaugalingong tinapay,+ ug ang hubo iyang gibestihan;+ 17  iyang gipahilayo ang iyang kamot gikan sa mga sinakit; wala siya magpatanto+ ug magpatubo;+ iyang gituman ang akong hudisyal nga mga hukom;+ siya nagasubay sa akong mga lagda;+ siya dili mamatay tungod sa kasaypanan sa iyang amahan.+ Siya sa pagkamatuod mabuhi.+ 18  Kon bahin sa iyang amahan, tungod kay siya nakahimog tataw nga pagpanikas,+ nanakmit ug butang pinaagi sa pagpanulis sa usa ka igsoon,+ ug bisan unsang dili maayo iyang gibuhat taliwala sa iyang mga katawhan,+ tan-awa! siya mamatay tungod sa iyang kasaypanan.+ 19  “‘Ug kamo tinong moingon: “Ngano man nga ang anak dili magpas-an sa bisan unsa tungod sa kasaypanan sa amahan?”+ Karon kon mahitungod sa anak, ang hustisya ug ang pagkamatarong iyang gibuhat,+ ang tanan nakong mga lagda iyang gituman ug gipadayon niya ang pagbuhat niini nila.+ Siya sa pagkamatuod mabuhi.+ 20  Ang kalag nga makasala​—⁠kini mismo mamatay.+ Ang anak dili magapas-an sa bisan unsa tungod sa kasaypanan sa amahan, ug ang amahan dili magapas-an sa bisan unsa tungod sa kasaypanan sa anak.+ Ang pagkamatarong sa matarong maanha lamang kaniya,+ ug ang pagkadaotan sa daotan maanha lamang kaniya.+ 21  “‘Karon kon mahitungod sa daotan, kon siya motalikod sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo+ ug siya motuman sa tanan nakong mga lagda ug mobuhat sa hustisya ug sa pagkamatarong,+ siya sa pagkamatuod mabuhi. Siya dili mamatay.+ 22  Ang tanan niyang kalapasan nga iyang nahimo​—⁠kini dili na pagahinumdoman batok kaniya.+ Tungod sa iyang pagkamatarong nga iyang nabuhat siya mabuhi.’+ 23  “‘May kalipay ba gayod ako sa kamatayon sa tawong daotan,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug dili nga siya motalikod sa iyang mga dalan ug mabuhi?’+ 24  “‘Karon kon ang matarong motalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug mobuhat sa inhustisya;+ siya magpadayon sa pagbuhat sumala sa tanang dulumtanang butang nga gibuhat sa usa nga daotan+ ug nga siya buhi, walay pagahinumdoman sa tanan niyang matarong nga mga buhat nga iyang nahimo.+ Tungod sa iyang pagkadili-matinumanon nga iyang nahimo ug tungod sa iyang sala nga iyang nabuhat, tungod niana siya mamatay.+ 25  “‘Ug kamo moingon gayod: “Ang dalan ni Jehova dili matul-id.”+ Pamati, palihog, Oh balay sa Israel. Dili ba matul-id man ang akong dalan?+ Dili ba ang inyong mga dalan ang dili matul-id?+ 26  “‘Kon ang matarong motalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug siya mobuhat sa inhustisya+ ug mamatay tungod niini, tungod sa inhustisya nga iyang gibuhat siya mamatay.+ 27  “‘Ug kon ang daotan motalikod gikan sa iyang pagkadaotan nga iyang nahimo ug mobuhat sa hustisya ug sa pagkamatarong,+ siya ang magatipig nga buhi sa iyang kalag.+ 28  Sa dihang siya makakita+ ug motalikod gikan sa tanan niyang mga kalapasan nga iyang nabuhat,+ siya sa pagkamatuod mabuhi. Siya dili mamatay.+ 29  “‘Ug ang balay sa Israel moingon gayod: “Ang dalan ni Jehova dili matul-id.”+ Kon bahin sa akong mga dalan, dili ba sila matul-id, Oh balay sa Israel?+ Dili ba ang inyong mga dalan ang dili matul-id?’+ 30  “‘Busa akong pagahukman ang matag usa sumala sa iyang mga dalan,+ Oh balay sa Israel,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.+ ‘Biyai, oo, biyai ang tanan ninyong kalapasan,+ ug ayaw tugoti nga may bisan unsa nga mahimong kapandolan alang kaninyo nga magpahinabog kasaypanan.+ 31  Isalibay gikan kaninyo ang tanan ninyong kalapasan nga inyong gibuhat+ ug himoa alang sa inyong kaugalingon ang usa ka bag-ong kasingkasing+ ug usa ka bag-ong espiritu,+ kay ngano ba nga kamo mamatay,+ Oh balay sa Israel?’ 32  “‘Kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga mamatay,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova. ‘Busa balik kamo ug mabuhi,+ Oh katawhan.’”

Mga Footnote