Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 17:1-24

17  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, pagpahayag ug usa ka tigmo+ ug pagtagik ug usa ka panultihon ngadto sa balay sa Israel.+  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ang dakong agila,+ nga dagko ug mga pako,+ nga may tag-as nga mga dagang, puno sa mga balhibo, nga may lainlaing bulok, miadto sa Lebanon+ ug mikuha sa tumoy+ sa sedro.+  Iyang gikutlo ang kinatumyan sa linghod nga mga sanga niini ug gidala kini ngadto sa yuta sa Canaan;+ iyang gibutang kini sa usa ka siyudad sa mga magpapatigayon.  Dugang pa, iyang gikuha ang pipila ka binhi sa yuta+ ug gipugas kini sa usa ka uma alang sa binhi. Ingon nga usa ka kahoyng sause sa daplin sa dakong katubigan,+ iyang gibutang kini ingon nga usa ka kahoyng sause.  Ug kini miturok ug ngadtongadto nahimong usa ka malamboon nga paras nga hamubo ug tindog,+ kansang mga sanga nagapaingon sa sulod; ug kon bahin sa mga gamot niini, kini sa inanay nailalom niini. Ug sa kataposan kini nahimong usa ka paras ug nanalingsing ug nagpatuybog mga sanga.+  “‘“Ug dihay laing dakong agila,+ nga dagko ug mga pako, ug dagko ang mga dagang,+ ug, tan-awa! kini nga paras maikagon nga nagpakatay sa mga gamot niini paingon kaniya.+ Ug kini nagpatuybo sa iyang dahonang mga sanga ngadto niya aron iyang matubigan, nga halayo sa tanaman nga gitamnan niini.+  Ngadto sa usa ka maayong uma, nga daplin sa dakong katubigan, kini gibalhin na pagtanom,+ aron makapananga ug aron makapamunga, aron mahimong usa ka harianong paras.”’  “Isulti, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Molampos kaha kini?+ Wala kahay maglarot sa mga gamot+ niini ug magpahup-ak sa bunga niini? Ug dili gayod kaha malaya ang tanang bag-ong kinutlo nga mga turok niini?+ Kini malaya. Dili pinaagi sa usa ka dakong bukton ni pinaagi sa usa ka dakong panon sa katawhan nga pagaibton kini sukad sa gamot niini. 10  Ug, tan-awa! bisan kon gibalhin pagtanom, molampos kaha kini? Dili kaha kini malaya sa bug-os, sama sa dihang maigo kini sa hangin sa sidlakan?+ Sa mga tanaman diin kini moturok kini malaya.”’”+ 11  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 12  “Ingna, palihog, ang balay nga masuklanon,+ ‘Wala ba gayod kamo mahibalo kon unsay gipasabot niining mga butanga?’ Ingna, ‘Tan-awa! Ang hari sa Babilonya miadto sa Jerusalem ug gikuha ang hari+ niini ug ang mga prinsipe niini ug gidala sila ngadto kaniya sa Babilonya.+ 13  Dugang pa, iyang gikuha ang usa sa mga harianong binhi+ ug gihimo ang usa ka pakigsaad uban niya ug gipapanumpa siya;+ ug ang mga kadagkoan sa yuta iyang gipangdala,+ 14  aron ang gingharian mapaubos,+ nga dili na makapataas sa kaugalingon niini, aron nga pinaagi sa pagtuman sa iyang pakigsaad kini makabarog.+ 15  Apan siya sa kataposan misukol+ kaniya pinaagi sa pagpadala sa iyang mga mensahero ngadto sa Ehipto, aron kini maghatag kaniya ug mga kabayo+ ug usa ka dakong panon sa katawhan. Molampos kaha siya? Makaikyas kaha siya, siya nga nagabuhat niining mga butanga, ug nga naglapas sa usa ka pakigsaad? Ug makaikyas gayod kaha siya?’+ 16  “‘“Ingon nga ako buhi,”+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, “didto sa dapit sa hari nga naghimo nga hari sa usa nga nagtamay sa iyang panumpa+ ug naglapas sa iyang pakigsaad, uban niya sa taliwala sa Babilonya siya mamatay.+ 17  Ug pinaagi sa usa ka dakong panon sa kasundalohan ug pinaagi sa usa ka dakong panon sa katawhan si Paraon dili makahimo kaniya nga magmalamposon sa gubat,+ pinaagi sa pagtukod ug pang-asdang nga bungdo ug pinaagi sa pagtukod ug pang-asdang nga paril, aron sa pagpatay sa daghang kalag.+ 18  Ug iyang gitamay ang usa ka panumpa+ pinaagi sa paglapas sa usa ka pakigsaad, ug, tan-awa! iyang gihatag ang iyang kamot+ ug gibuhat bisan kining tanang butanga. Siya dili makaikyas.”’+ 19  “‘Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ingon nga ako buhi, tinong ang akong panumpa nga iyang gitamay+ ug ang akong pakigsaad nga iyang gilapas​—⁠bisan kini dad-on ko ibabaw sa iyang ulo. 20  Ug ibuklad ko ibabaw niya ang akong pukot, ug siya tinong masikop sa akong pukot sa pangayam;+ ug dad-on ko siya sa Babilonya ug pagahukman ko siya didto maylabot sa iyang pagkadili-matinumanon nga iyang gihimo batok kanako.+ 21  Ug kon mahitungod sa tanan niyang mga kagiw diha sa tanan niyang mga pundok, sila mangapukan sa espada, ug ang mga mahibilin patibulaagon ngadto sa tanang hangin.+ Ug kamo makaila gayod nga ako, si Jehova, ang nagsulti niini.”’+ 22  “‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Kuhaon ko usab ug ipahimutang ang pipila ka tugbawng tumoy sa sedro;+ gikan sa tumoy sa gagmayng sanga niini akong kutloon ang usa nga linghod+ ug kini akong ibalhin pagtanom sa usa ka hataas ug tugbaw nga bukid.+ 23  Sa ibabaw sa bukid sa hataas nga dapit sa Israel akong ibalhin pagtanom kini,+ ug kini tinong mananga ug mamunga+ ug mahimong usa ka harianong sedro.+ Ug sa ilalom niini mopuyo ang tanang langgam sa nagkalainlaing matang sa pako; sa landong sa kadahonan niini sila mopuyo.+ 24  Ug ang tanang kahoy sa kapatagan makaila gayod nga ako, si Jehova,+ nagpaubos sa hataas nga kahoy,+ nagbayaw sa ubos nga kahoy,+ nagpalaya sa lunhaw nga kahoy+ ug nagpabulak sa laya nga kahoy. Ako, si Jehova, nagsulti ug nagbuhat+ niini.”’”

Mga Footnote