Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 16:1-63

16  Ug ang pulong ni Jehova sa dugang midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, ipahibalo+ sa Jerusalem ang iyang dulumtanang mga butang.+  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova sa Jerusalem: “Ang imong kagikan ug ang imong natawhan mao ang yuta sa mga Canaanhon.+ Ang imong amahan mao ang Amorihanon,+ ug ang imong inahan usa ka Hitihanon.+  Ug kon mahitungod sa imong pagkatawo, sa adlaw sa imong pagkahimugso+ ang imong pusod wala putla, ug wala ka hugasi sa tubig aron mahinlo, ug wala ka gayod mahilogi sa asin, ug wala ka gayod maputos sa mga hapin.  Walay mata nga nasubo tungod kanimo aron buhaton kanimo ang usa niining mga butanga tungod sa kaluoy kanimo,+ apan ikaw gisalibay sa kapatagan tungod kay gikasilagan ang imong kalag sa adlaw nga ikaw natawo.  “‘“Ug ako nahiagi kanimo ug nakit-an ka nga nagpanindak nga nagkadugo, ug ako miingon kanimo nga nagkadugo, ‘Mabuhi ka!’+ oo, miingon kanimo nga nagkadugo, ‘Mabuhi ka!’  Gipadaghan ko ikaw pag-ayo sama sa mga nagapanurok sa kaumahan aron ikaw modako+ ug mahimong bantogan ug moabot uban sa labing nindot nga pahiyas.+ Ang duha ka dughan nahimong tigson, ug ang imong buhok milabong, samtang ikaw walay sapot ug hubo.”’  “‘Ug ako nahiagi kanimo ug nakit-an ka, ug, tan-awa! ang imong panahon maoy panahon alang sa mga pagpahayag sa gugma.+ Busa gibuklad ko ang sidsid sa akong besti sa ibabaw nimo+ ug gitabonan ang imong pagkahubo ug nagpahayag ug usa ka panumpa kanimo ug naghimog pakigsaad uban kanimo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug sa ingon ikaw nahimo nga akoa.+  Dugang pa, gihugasan ko ikaw sa tubig+ ug gihinloan ka sa imong dugo ug gihisoan ka ug lana.+ 10  Ug gisul-oban ko ikaw sa binordahang besti+ ug gisapatosan sa panit sa poka+ ug giliminan sa pino nga lino+ ug gisul-oban sa mahalong panapton. 11  Ug gidayandayanan ko ikaw sa mga pahiyas ug gisul-oban sa mga pulseras+ ang imong mga kamot ug sa kulentas+ ang imong liog. 12  Dugang pa, akong gibutangan ug singsing+ ang imong ilong ug mga ariyos ang imong mga dalunggan+ ug usa ka matahom nga purongpurong ang imong ulo.+ 13  Ug ikaw nagdayandayan sa imong kaugalingon sa bulawan ug plata, ug ang imong besti maoy pino nga lino ug mahalong panapton ug usa ka binordahang besti.+ Pino nga harina ug dugos ug lana+ mao ang imong gikaon, ug ikaw nahimong maanyag gayod kaayo, ug sa kataposan ikaw nahimong takos sa harianong katungdanan.’”+ 14  “‘Ug alang kanimo ang usa ka ngalan nabaniog taliwala sa kanasoran tungod sa imong kaanyag, kay kini hingpit man tungod sa akong kahalangdon nga akong gihatag kanimo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 15  “‘Apan ikaw misalig sa imong kaanyag+ ug nahimong usa ka pampam gumikan sa imong ngalan+ ug nagbubo sa imong mga buhat sa pagpamampam sa tanang lumalabay;+ kini naiya sa lalaki. 16  Ug ikaw nagkuha ug pipila sa imong mga besti ug alang sa imong kaugalingon naghimo ug hatag-as nga mga dapit+ sa nagkalainlaing mga bulok ug ikaw namampam diha kanila+—⁠ang maong mga butang dili moabot, ug angayng dili mahitabo. 17  Ug imong gikuha ang imong matahom nga mga butang gikan sa akong bulawan ug gikan sa akong plata nga akong gihatag kanimo+ ug alang sa imong kaugalingon ikaw naghimo ug mga larawan sa lalaki+ ug ikaw namampam uban kanila.+ 18  Ug imong gikuha ang imong binordahang mga besti ug gitabonan sila; ug ang akong lana ug ang akong insenso+ imong gibutang mismo sa ilang atubangan. 19  Ug ang akong tinapay nga akong gihatag kanimo—⁠ang pino nga harina ug lana ug dugos nga akong gipakaon kanimo+—⁠imong gibutang usab kini sa ilang atubangan ingon nga makapahupayng alimyon,+ ug padayon kining nahitabo,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.” 20  “‘Ug imong gikuha ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babaye nga imong gipanganak alang kanako,+ ug imong gihalad sila ngadto kanila aron pagalamyon+—⁠dili pa ba kana igo sa imong mga buhat sa pagpamampam? 21  Ug imong gipamatay ang akong mga anak,+ ug pinaagi sa pagpaagi kanila sa kalayo imong gihatag sila kanila.+ 22  Ug sa tanan nimong dulumtanang mga butang ug sa imong mga buhat sa pagpamampam ikaw wala mahinumdom sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on sa dihang ikaw walay sapot ug hubo; nga ikaw nagapanindak nga nagkadugo.+ 23  Busa nahitabo human sa tanan nimong pagkadaotan (“alaot, alaot ka,”+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova) 24  nga ikaw nagtukod ug bungdo alang sa imong kaugalingon ug naghimo ug hatag-as nga dapit sa tanang plasa alang sa imong kaugalingon.+ 25  Sa matag ulohan sa dalan nagtukod ka sa imong hatag-as nga dapit+ ug ang imong kaanyag gihimo nimong dulumtanan+ ug gibilangkad mo ang imong mga tiil alang sa tanang lumalabay+ ug gipadaghan ang imong mga buhat sa pagpamampam.+ 26  Ug ikaw namampam sa mga anak nga lalaki sa Ehipto,+ imong mga silingan nga dagko ug unod,+ ug gipadayon mo pagpadaghan ang imong pagpamampam aron sa pagpasuko kanako. 27  Ug, tan-awa! ituy-od ko gayod ang akong kamot batok kanimo+ ug kunhoran ko ang imong rasyon+ ug itugyan ka ngadto sa tinguha sa kalag+ sa mga babaye nga nagadumot kanimo,+ ang mga anak nga babaye sa mga Filistehanon,+ ang mga babayeng naulawan gumikan sa imong dalan sa malaw-ayng panggawi.+ 28  “‘Ug ikaw namampam sa mga anak nga lalaki sa Asirya tungod kay ikaw walay pagkatagbaw,+ ug ikaw nagpadayon sa pagpamampam uban kanila ug wala usab matagbaw. 29  Busa gipadayon mo pagpadaghan ang imong pagpamampam sa yuta sa Canaan,+ ngadto sa mga Caldeanhon;+ ug bisan pa niini ikaw wala matagbaw. 30  Oh napuno gayod ako sa kaaligutgot+ batok kanimo,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘gumikan sa pagbuhat mo niining mga butanga, ang buhat sa usa ka babaye,+ usa ka hariharion nga pampam!+ 31  Sa dihang gitukod nimo ang imong bungdo sa ulohan sa matag dalan ug gihimo nimo ang imong kaugalingong hatag-as nga dapit diha sa matag plasa, bisan pa niana ikaw wala mahisama sa usa ka pampam pinaagi sa pag-ayad ug suhol. 32  Kon bahin sa asawa nga nanapaw, siya nagadawat sa mga estranyo inay sa iyang bana.+ 33  Sila maghatagan ug regalo sa tanang pampam,+ apan ikaw—⁠ikaw naghatag sa imong mga regalo ngadto sa tanan nga nahigugma pag-ayo kanimo,+ ug ikaw nagtanyag ug hiphip kanila aron moanha kanimo gikan sa tibuok palibot diha sa imong mga buhat+ sa pagpamampam. 34  Ug sa imong kahimtang sukwahi ang nahitabo kay sa ubang mga babaye diha sa imong mga buhat sa pagpamampam, ug walay gihimong pagpamampam nga sama sa imoha, bisan diha sa imong paghatag ug suhol sa dihang walay suhol nga gihatag kanimo, ug busa kini nahitabo nga sukwahi.’ 35  “Busa, Oh pampam,+ patalinghogi ang pulong ni Jehova.+ 36  Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Tungod kay ang imong kaulag gibubo+ ug ang imong pribadong mga bahin+ nadayag tungod sa imong mga buhat sa pagpamampam ngadto nilang nahigugma pag-ayo kanimo+ ug sa tanan nimong dulumtanang makaluod nga mga idolo,+ bisan uban sa dugo sa imong mga anak nga lalaki nga imong gitugyan kanila,+ 37  busa ania, tigomon ko silang tanan nga nahigugma pag-ayo kanimo, sila nga nahimuot kanimo ug silang tanan nga imong gihigugma uban niadtong tanan nga imong gidumtan, ug tigomon ko sila batok kanimo gikan sa tibuok palibot ug ipadayag ko ang imong pribadong mga bahin ngadto kanila, ug ilang makita ang tanan nimong pribadong mga bahin.+ 38  “‘Ug pagahukman ko ikaw sa mga hukom sa mga mananapaw+ ug sa mga babaye nga nagaula ug dugo,+ ug ihatag ko kanimo ang dugo sa kaaligutgot ug pangabugho.+ 39  Ug itugyan ko ikaw sa ilang kamot, ug tinong ilang pagalumpagon ang imong bungdo+ ug ang imong hatag-as nga dapit pagatumpagon gayod,+ ug ikaw ilang pagahukasan sa imong mga besti+ ug pagakuhaon ang imong matahom nga mga butang+ ug biyaan ka nga walay sapot ug hubo. 40  Ug ang usa ka panon sa katawhan ilang patungason batok kanimo+ ug batoon ka+ ug patyon pinaagi sa ilang mga espada.+ 41  Ug ilang pagasunogon ang imong mga balay sa kalayo+ ug ipahamtang kanimo ang mga buhat sa paghukom atubangan sa mga mata sa daghang kababayen-an;+ ug pahunongon ko ikaw sa imong pagkapampam,+ ug usab dili ka na magahatag ug suhol. 42  Ug papahulayon ko na ang akong kaaligutgot batok kanimo,+ ug ang akong pangabugho motalikod kanimo;+ ug ako magahilom ug dili na masuko.’ 43  “‘Tungod kay ikaw wala mahinumdom sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on+ ug imo akong gisamok tungod niining tanang butanga,+ ania, akong ibutang usab ang imong dalan diha sa imong ulo mismo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug dili ka na gayod makabuhat sa bisan unsang malaw-ayng panggawi uban sa tanan nimong dulumtanang butang. 44  “‘Tan-awa! Ang tanan nga magagamit ug usa ka panultihon+ batok kanimo magagamit sa panultihon, nga magaingon: “Kon unsa ang inahan mao man ang iyang anak nga babaye!”+ 45  Ikaw mao ang anak nga babaye sa imong inahan,+ usa nga nasilag sa iyang bana+ ug sa iyang mga anak. Ug ikaw ang igsoong babaye sa imong mga igsoong babaye, nga nasilag sa ilang mga bana ug sa ilang mga anak. Ang inyong inahan usa ka Hitihanon,+ ug ang inyong amahan usa ka Amorihanon.’”+ 46  “‘Ug ang imong magulang nga igsoong babaye mao ang Samaria+ uban sa mga lungsod nga sakop niya,+ nga nagapuyo sa imong wala, ug ang imong igsoong babaye nga manghod nimo, nga nagapuyo sa imong tuo, mao ang Sodoma+ uban sa mga lungsod nga sakop niya.+ 47  Ug ikaw wala molakaw diha sa ilang mga dalan, ni ikaw nagbuhat sumala sa ilang dulumtanang mga butang.+ Sa hamubo lamang kaayong panahon ikaw nagbuhat nga labi pa ka madaoton sa tanan nimong mga dalan kay kanila.+ 48  Ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ang Sodoma nga imong igsoong babaye, siya uban sa mga lungsod nga sakop niya, wala magbuhat sumala sa imong gibuhat, ikaw ug ang mga lungsod nga sakop nimo.+ 49  Tan-awa! Mao kini ang kasaypanan sa Sodoma nga imong igsoong babaye: Ang garbo,+ kabusog sa tinapay+ ug ang kawalay-kabalaka+ sa pagpabiling malinawon mao ang iyang naangkon ug sa mga lungsod nga sakop niya,+ ug wala niya palig-ona ang kamot sa sinakit+ ug sa kabos.+ 50  Ug sila nagpadayon sa pagkamapahitas-on+ ug sa pagbuhat ug dulumtanang butang sa akong atubangan,+ ug sa kataposan giwagtang ko sila, ingon gayod sa nakita ko nga angay.+ 51  “‘Ug kon bahin sa Samaria,+ wala siya makasala bisan sa katunga sa imong mga sala, apan gipadayon mo pagpadagaya ang imong dulumtanang mga butang nga labaw pa kay sa ilang gibuhat, sa ingon gihimo nimong daw matarong ang imong mga igsoong babaye tungod sa tanan nimong dulumtanang mga butang nga gipadayon nimo sa pagbuhat.+ 52  Ikaw usab, antosa ang imong kaulawan sa dihang ikaw makiglantugi dapig sa imong mga igsoong babaye. Tungod sa imong mga sala nga niana ikaw migawi nga labi pa ka dulumtanan kay kanila, mas matarong sila kay kanimo.+ Ug ikaw usab, maulaw ka ug antosa ang imong kaulawan sa pagkaagi nga imong gipakamatarong ang imong mga igsoong babaye.’ 53  “‘Ug akong pagatigomon ang ilang mga binihag,+ ang mga binihag sa Sodoma ug sa iyang sakop nga mga lungsod, ug ang mga binihag sa Samaria ug sa iyang sakop nga mga lungsod; akong pagatigomon usab ang imong mga binihag diha sa ilang taliwala,+ 54  aron antoson mo ang imong kaulawan;+ ug ikaw mapaubos gayod tungod sa tanan nimong nabuhat, sanglit ikaw naghupay kanila.+ 55  Ug ang imong mga igsoong babaye, ang Sodoma ug ang iyang sakop nga mga lungsod, mahibalik sa ilang kanhing kahimtang, ug ang Samaria ug ang mga lungsod nga sakop niya mahibalik sa ilang kanhing kahimtang, ug ikaw ug ang imong mga lungsod nga sakop nimo mahibalik sa inyong kanhing kahimtang.+ 56  Ug ang Sodoma nga imong igsoong babaye dili-takos nga madunggan gikan sa imong baba sa adlaw sa imong pagpagarbo,+ 57  sa wala pa maladlad ang imong pagkadaotan,+ ingon sa panahon sa pagpakaulaw sa mga anak nga babaye sa Sirya+ ug sa tanan nga nag-alirong kaniya, ang mga anak nga babaye sa mga Filistehanon,+ silang nagayubit kanimo sa tanang kiliran.+ 58  Ang imong malaw-ayng panggawi+ ug ang imong dulumtanang mga butang, ikaw gayod mag-antos kanila,’+ mao ang giingon ni Jehova.” 59  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Pagabuhaton ko usab kanimo ang ingon gayod sa imong gibuhat,+ tungod kay imong gitamay ang panumpa pinaagi sa paglapas sa akong pakigsaad.+ 60  Ug hinumdoman ko gayod ang akong pakigsaad uban kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on,+ ug himoon ko alang kanimo ang usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino.+ 61  Ug ikaw tinong mahinumdom sa imong mga dalan+ ug maulawan sa dihang imong dawaton ang imong mga igsoong babaye, ang mga magulang nimo ingon man ang mga manghod nimo, ug igahatag ko sila kanimo ingon nga mga anak nga babaye,+ apan dili tungod sa imong pakigsaad.’+ 62  “‘Ug ako mismo magahimo sa akong pakigsaad uban kanimo;+ ug ikaw makaila gayod nga ako mao si Jehova, 63  aron ikaw mahinumdom ug maulaw+ gayod ug ikaw wala nay katarongan sa pagbuka sa imong baba+ tungod sa imong kaulaw, sa dihang ako maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kanimo tungod sa tanan nga imong nabuhat,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”

Mga Footnote