Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 14:1-23

14  Ug may mga ansiyano sa Israel nga miduol kanako ug milingkod sa akong atubangan.+  Unya ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, kon mahitungod niining mga tawhana, ilang gibutang ang ilang makaluod nga mga idolo diha sa ilang kasingkasing, ug ang kapandolan nga nagapahinabo sa ilang kasaypanan ilang gibutang atubangan sa ilang mga nawong.+ Magpakisayod pa ba gayod sila kanako?+  Busa sultihi sila ug ingna, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Ang bisan kinsa sa balay sa Israel nga magbutang sa iyang makaluod nga mga idolo+ diha sa iyang kasingkasing ug magbutang sa kapandolan nga nagapahinabo sa iyang kasaypanan atubangan sa iyang nawong ug moadto sa manalagna, ako, si Jehova, ako motubag kaniya mahitungod sa maong butang sumala sa gidaghanon sa iyang makaluod nga mga idolo,+  aron dakpon ang balay sa Israel diha sa ilang kasingkasing,+ tungod kay sila mibiya kanako pinaagi sa ilang makaluod nga mga idolo—silang tanan.”’+  “Busa ingna ang balay sa Israel, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Balik kamo ug talikdi ang inyong makaluod nga mga idolo+ ug ilingiw ang inyong mga nawong gikan sa tanan ninyong dulumtanang butang;+  kay si bisan kinsa sa balay sa Israel o sa langyaw nga mga pumoluyo nga nagapuyo ingon nga mga langyaw sa Israel, nga mobiya sa pagsunod kanako+ ug magbutang sa iyang makaluod nga mga idolo diha sa iyang kasingkasing ug magbutang sa kapandolan nga nagapahinabo sa iyang kasaypanan atubangan sa iyang nawong ug moadto sa manalagna aron magpakisayod alang sa iyang kaugalingon pinaagi kanako,+ ako, si Jehova, ako ang motubag kaniya.  Ug itumong ko ang akong nawong batok sa maong tawo+ ug himoon siya ingon nga usa ka ilhanan+ ug ingong mga panultihon,+ ug putlon ko siya gikan sa taliwala sa akong katawhan;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.”’+  “‘Ug kon bahin sa manalagna, kon siya malimbongan ug siya makasultig usa ka pulong, ako, si Jehova, ang naglimbong sa maong manalagna;+ ug ituy-od ko ang akong kamot batok kaniya ug laglagon ko siya gikan sa taliwala sa akong katawhang Israel.+ 10  Ug sila magapas-an sa ilang kasaypanan.+ Ang kasaypanan sa nagpakisayod sama ra gayod sa kasaypanan sa manalagna,+ 11  aron nga kadtong iya sa balay sa Israel dili na mahisalaag gikan sa pagsunod kanako+ ug dili na maghugaw sa ilang kaugalingon pinaagi sa tanan nilang kalapasan. Ug sila mahimong akong katawhan ug ako mahimong ilang Diyos,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”+ 12  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 13  “Anak sa tawo, kon mahitungod sa usa ka yuta, kon kana makahimog sala batok kanako pinaagi sa paglihok nga dili-matinumanon,+ ako magatuy-od usab sa akong kamot batok niana ug balion alang niana ang mga tuhoganan nga niini gituhog ang siningsing nga mga tinapay,+ ug akong ipadangat niana ang gutom+ ug laglagon gikan niana ang yutan-ong tawo ug ang binuhing hayop.”+ 14  “‘Ug kon kining tulo ka tawo anaa sa taliwala niana, si Noe,+ si Daniel+ ug si Job,+ tungod sa ilang pagkamatarong+ sila makaluwas sa ilang kalag,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”+ 15  “‘O kon ang madaotong mapintas nga mananap paagion ko latas sa yuta+ ug ilang pamatyon ang mga bata+ gikan niana ug kana mahimong awaaw nga walay bisan kinsa nga moagi tungod sa mapintas nga mga mananap,+ 16  bisan pa kon anaa sa taliwala niana kining tulo ka tawo, ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘sila dili makaluwas sa mga anak nga lalaki ni sa mga anak nga babaye; sila lamang gayod ang maluwas ug ang yuta mahimong awaaw.’”+ 17  “‘O kon usa ka espada ang akong ipadangat nianang yutaa,+ ug ako magaingon: “Moagi ang usa ka espada latas sa yuta,” ug laglagon ko ang yutan-ong tawo ug ang binuhing hayop gikan niana,+ 18  bisan pa kon kining tulo ka tawo anaa sa taliwala niana,+ ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘sila dili makaluwas sa mga anak nga lalaki ni sa mga anak nga babaye, apan sila lamang gayod ang maluwas.’”+ 19  “‘O kon kamatay ang akong ipadangat nianang yutaa+ ug ibubo ko ang akong kaaligutgot diha niana uban ang dugo,+ aron laglagon ang yutan-ong tawo ug ang binuhing hayop gikan niana, 20  bisan pa kon si Noe,+ si Daniel+ ug si Job+ anaa sa taliwala niana,+ ingon nga ako buhi,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘walay anak nga lalaki ni anak nga babaye nga ilang maluwas; tungod sa ilang pagkamatarong sila makaluwas sa ilang kalag.’”+ 21  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Mao man usab unya sa dihang moabot ang akong upat ka malaglagong mga buhat sa paghukom+—⁠espada ug gutom ug madaotong mapintas nga mananap ug kamatay+—⁠nga akong ipadangat sa Jerusalem aron sa paglaglag sa yutan-ong tawo ug sa binuhing hayop gikan niana.+ 22  Apan, tan-awa! aduna gayoy mahibilin niana nga usa ka panon sa makaikyas, kadtong mga ginapagawas.+ Mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, ania sila! Sila manganha kaninyo, ug kamo makakita gayod sa ilang dalan ug sa ilang mga binuhatan.+ Ug kamo pagahupayon labot sa katalagman nga akong ipadangat sa Jerusalem, sa tanan gayod nga akong ipadangat kaniya.’” 23  “‘Ug sila magahupay kaninyo sa dihang kamo makakita sa ilang dalan ug sa ilang mga binuhatan; ug kamo makahibalo gayod nga dili sa walay hinungdan nga akong buhaton ang tanan nga akong pagabuhaton batok kaniya,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”+

Mga Footnote