Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Ezequiel 13:1-23

13  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, panagna labot sa mga manalagna sa Israel nga nagapanagna,+ ug ingna silang nagapanagna gikan sa ilang kaugalingong kasingkasing,+ ‘Pamati sa pulong ni Jehova.+  Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Alaot ang hungog+ nga mga manalagna, nga nagasunod sa ilang kaugalingong espiritu,+ sa dihang sila walay bisan unsang nakita!+  Ang imong mga manalagna nahisama sa mga iro nga ihalas diha sa nagun-ob nga mga dapit, Oh Israel.+  Kamo dili gayod motungas ngadto sa mga kal-ang,+ ni magtukod kamo ug paril nga bato+ alang sa balay sa Israel, aron mobarog diha sa gubat sa adlaw ni Jehova.”+  “Sila nagpahayag ug dili tinuod nga panan-awon ug usa ka bakak nga pagpanag-an,+ sila nga nagaingon, ‘Ang pulong ni Jehova mao,’ sa dihang si Jehova wala magpadala kanila, ug sila naghulat nga may pulong nga matuman.+  Dili ba ang panan-awon nga inyong gipahayag dili tinuod, ug nagsulti kamo ug bakak nga pagpanag-an, sa pag-ingon, ‘Ang pulong ni Jehova mao,’ sa dihang ako walay bisan unsang gisulti?”’+  “‘Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “‘Tungod kay kamo nagsulti sa kabakakan ug ang panan-awon nga inyong gipahayag bakak, busa ania, ako batok kaninyo,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”  Ug ang akong kamot maoy batok sa mga manalagna nga nagpahayag ug bakak nga panan-awon ug nga nanag-an ug bakak.+ Dili sila magpabilin sa suod+ nga pundok sa akong katawhan, ug dili sila isulat sa talaan sa balay sa Israel,+ ug dili sila makaadto sa yuta sa Israel;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao ang Soberanong Ginoong Jehova,+ 10  tungod, oo, tungod kay ilang gipahisalaag ang akong katawhan, sa pag-ingon, “Adunay pakigdait!” sa dihang walay pakigdait,+ ug may nagtukod ug pang-ulang nga paril, apan kawang+ nga may mga nagbulit niinig puting minasa.’+ 11  “Ingna kadtong mga nagbulit ug puting minasa nga kini mahugno. Mahitabo gayod ang kusog nga bunok sa ulan, ug kamo, Oh mga ulan nga yelo, mangahulog, ug ang huros sa unos magpahinabog pagkasiak.+ 12  Ug, tan-awa! ang paril mahugno gayod. Dili ba unya igaingon kaninyo, ‘Hain na ang pangtaklap nga inyong gigamit sa pagbulit?’+ 13  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Sa akong kaaligutgot akong pahuroson usab ang mga unos, ug sa akong kasuko mahitabo ang usa ka kusog nga bunok sa ulan, ug sa kaaligutgot aduna unyay ulan nga yelo alang sa pagpuo.+ 14  Ug akong pagalumpagon ang paril nga inyong gibulitan ug puting minasa ug pahaplaon kini sa yuta, ug ang patukoranan niini madayag.+ Ug siya tinong mapukan, ug kamo mangatibawas sa iyang taliwala; ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.’+ 15  “‘Ug tibawason ko ang akong kaaligutgot diha sa paril ug kanila nga nagbulit niinig puting minasa, ug ako moingon kaninyo: “Wala na ang paril, ug wala na kadtong nagbulit niini,+ 16  ang mga manalagna sa Israel nga nagapanagna sa Jerusalem ug nga nagapahayag alang kaniya ug usa ka panan-awon sa pakigdait,+ sa dihang walay pakigdait,”’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.+ 17  “Ug kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, itumong ang imong nawong+ batok sa mga anak nga babaye sa imong katawhan nga nag-alagad ingong mga manalagna+ gikan sa ilang kaugalingong kasingkasing,+ ug managna ka batok kanila. 18  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Alaot ang mga babaye nga nagatahig mga bangan sa tanang siko ug nagahimog mga pandong sa ulo sa mga tawo sa tanang gidak-on aron sa pagpangayam ug mga kalag!+ Kamong mga babaye, ang mga kalag ba nga inyong gipangayam iya sa akong katawhan, ug ang inyong mga kalag mao ang inyong tipigang buhi? 19  Ug pasipalahan ba ninyo ako taliwala sa akong katawhan tungod sa mga kumkom sa sebada ug tungod sa mga tipik sa tinapay,+ aron patyon ang mga kalag nga dili angayng mamatay+ ug aron tipigang buhi ang mga kalag nga dili angayng mabuhi pinaagi sa inyong pagbakak sa akong katawhan, ang mga nagapatalinghog ug bakak?”’+ 20  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania, kamong mga babaye, ako batok sa inyong mga bangan, nga pinaagi niana inyong giayam ang mga kalag nga ingon sa nagalupad nga mga linalang, ug akong pagalangkaton kini gikan sa inyong mga bukton ug buhian ang mga kalag nga inyong giayam, ang mga kalag nga ingon sa nagalupad nga mga linalang.+ 21  Ug akong gision ang inyong mga pandong ug luwason ang akong katawhan gikan sa inyong kamot, ug sila mahanaw na sa inyong kamot ingon nga inayaman; ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.+ 22  Tungod sa pagpasubo sa kasingkasing sa usa nga matarong pinaagi sa kabakakan,+ sa dihang ako wala magsakit kaniya, ug tungod sa pagpalig-on sa mga kamot sa daotan+ aron siya dili motalikod sa iyang daotang dalan aron matipigan siya nga buhi,+ 23  busa kamong mga babaye dili na magpadayon sa pagpahayag ug bakak nga panan-awon,+ ug kamo dili na manag-an;+ ug luwason ko ang akong katawhan gikan sa inyong kamot,+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.’”+

Mga Footnote