Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 12:1-28

12  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, ikaw nagpuyo sa taliwala sa usa ka balay nga masuklanon,+ nga adunay mga mata sa pagtan-aw apan sila dili makakita,+ nga may mga dalunggan sa pagpaminaw apan sila dili makadungog,+ kay sila usa man ka balay nga masuklanon.+  Kon bahin kanimo, Oh anak sa tawo, andama ang mga dad-onon alang sa pagkadestiyero ug lakaw ingon nga destiyero panahon sa adlaw atubangan sa ilang mga mata, ug lakaw ingon nga destiyero gikan sa imong dapit ngadto sa laing dapit atubangan sa ilang mga mata. Basin pag sila makakita, bisan tuod sila usa ka balay nga masuklanon.+  Ug panahon sa adlaw dad-on mo sa gawas ang imong mga dad-onon nga samag mga dad-onon alang sa pagkadestiyero atubangan sa ilang mga mata, ug panahon sa gabii ikaw mismo mogawas atubangan sa ilang mga mata sama sa mga tawong gidala ngadto sa pagkadestiyero.+  “Atubangan sa ilang mga mata, magbangag ka ug imong kalutsan diha sa paril, ug imong himoon ang pagdala ngadto sa gawas agi niana.+  Atubangan sa ilang mga mata pas-anon mo kini. Sa panahon sa kangitngit imong himoon ang pagdala ngadto sa gawas. Imong tabonan ang imong nawong aron dili nimo makita ang yuta, tungod kay gihimo ko ikaw nga usa ka tilimad-on+ alang sa balay sa Israel.”+  Ug gibuhat ko ang sumala gayod sa gisugo kanako.+ Ang akong mga dad-onon gidala ko ngadto sa gawas, sama gayod sa mga dad-onon alang sa pagkadestiyero, sa panahon sa adlaw; ug sa kagabhion nagbangag akog kalutsan diha sa paril pinaagi sa akong kamot. Sa panahon sa kangitngit akong gihimo ang pagdala ngadto sa gawas. Ako nagpas-an niini atubangan sa ilang mga mata.  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako sa pagkabuntag, nga nag-ingon:  “Anak sa tawo, wala ba kadtong iya sa balay sa Israel, ang balay nga masuklanon,+ mag-ingon kanimo, ‘Unsay imong ginabuhat?’ 10  Ingna sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Kon mahitungod sa pangulo,+ aniay pahayag batok sa Jerusalem ug sa tibuok balay sa Israel nga anaa sa ilang taliwala.”’ 11  “Isulti, ‘Ako usa ka tilimad-on+ alang kaninyo. Ingon sa akong gibuhat, mao usab ang pagabuhaton kanila. Sila madestiyero, sila mangabihag.+ 12  Ug kon mahitungod sa pangulo nga anaa sa ilang taliwala, iyang himoon ang pagpas-an panahon sa kangitngit ug mogula; sila magbangag lusot sa paril aron himoon ang pagdala ngadto sa gawas agi niana.+ Ang iyang nawong iyang tabonan aron dili niya makita sa iyang mata ang yuta.’ 13  Ug pagabuklaron ko ang akong pukot sa ibabaw niya, ug siya masikop sa akong pukot sa pangayam;+ ug dad-on ko siya sa Babilonya, ngadto sa yuta sa mga Caldeanhon,+ apan dili niya kini makita; ug didto siya mamatay.+ 14  Ug ang tanang naglibot kaniya ingon nga katabang, ug ang tanan niyang pundok sa kasundalohan, akong patibulaagon ngadto sa tanang hangin;+ ug usa ka espada akong hulboton sunod kanila.+ 15  Ug sila makaila gayod nga ako mao si Jehova sa dihang patibuagsahon ko sila sa taliwala sa kanasoran ug patibulaagon ko sila sa taliwala sa mga kayutaan.+ 16  Ug ibilin ko kanila ang pipila ka tawo gikan sa espada,+ sa gutom ug sa kamatay, aron ilang ikasugilon ang tanan nilang dulumtanang+ butang sa taliwala sa kanasoran nga ilang adtoan;+ ug sila gayod makaila nga ako mao si Jehova.” 17  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 18  “Anak sa tawo, uban sa pagkurog magakaon ka sa imong tinapay, ug uban sa kasamok ug sa kabalaka magainom ka sa imong tubig.+ 19  Ug ingna ang katawhan sa yuta, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova sa mga molupyo sa Jerusalem diha sa yuta sa Israel:+ “Uban sa kabalaka sila magakaon sa ilang tinapay, ug uban sa kalisang sila magainom sa ilang tubig, aron ang iyang yuta mabiniyaan sa bug-os+ tungod sa kapintasan sa tanan nga nagpuyo niini.+ 20  Ug ang mga gipuy-ang siyudad magun-ob,+ ug ang yuta mahimo na lamang nga awaaw;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.”’”+ 21  Ug ang pulong ni Jehova sa dugang midangat kanako, nga nag-ingon: 22  “Anak sa tawo, unsa ba kining inyong panultihon diha sa yuta sa Israel,+ nga nag-ingon, ‘Ang mga adlaw gilugwayan,+ ug ang tanang panan-awon nahanaw’?+ 23  Busa ingna sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Hunongon ko gayod kini nga panultihon, ug dili na nila kini isulti ingon nga usa ka panultihon diha sa Israel.”’+ Apan sultihi sila, ‘Ang mga adlaw nagsingabot na,+ ug ang kahulogan sa matag panan-awon.’ 24  Kay wala na unyay bisan unsang walay-pulos nga panan-awon,+ ni salingkapaw nga pagpanag-an taliwala sa balay sa Israel.+ 25  ‘“Kay ako, si Jehova, mosulti sa pulong nga akong isulti, ug kini matuman.+ Wala nay paglangan pa,+ kay sa inyong mga adlaw,+ Oh balay nga masuklanon, ako mosulti ug tinong magabuhat niini,” mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.’” 26  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 27  “Anak sa tawo, tan-awa! kadtong iya sa balay sa Israel nagaingon, ‘Ang panan-awon nga iyang gipahayag maoy alang sa daghang adlaw sa umaabot, ug siya nagtagna mahitungod sa mga panahon nga halayo pa.’+ 28  Busa sultihi sila, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “‘Wala nay paglangan pa sa bisan unsa sa akong mga pulong.+ Ang pulong nga akong isulti, kana pagabuhaton gayod,’+ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.”’”+

Mga Footnote