Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 11:1-25

11  Ug gialsa ako+ sa usa ka espiritu+ ug gidala ako ngadto sa sidlakan nga ganghaan sa balay ni Jehova nga nag-atubang sa sidlakan,+ ug, tan-awa! sa agianan sa ganghaan dihay kawhaag-lima ka tawo,+ ug nakita ko sa ilang taliwala si Jaazanias nga anak nga lalaki ni Azur ug si Pelatias nga anak nga lalaki ni Benaias, nga mga prinsipe sa katawhan.+  Unya siya miingon kanako: “Anak sa tawo, mao kini ang mga tawo nga naglaraw ug kadaot ug naghatag ug daotang tambag batok niini nga siyudad;+  nga nag-ingon, ‘Dili ba haduol na ang pagtukod ug mga balay?+ Siya mao ang kawa,+ ug kita mao ang unod.’  “Busa managna ka batok kanila. Managna ka, Oh anak sa tawo.”+  Unya ang espiritu ni Jehova midangat kanako,+ ug siya miingon kanako: “Isulti, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova:+ “Gisulti ninyo ang matarong nga butang, Oh balay sa Israel; ug kon mahitungod sa mga butang nga mitungha sa inyong espiritu, ako nahibalo+ niini.  Gipadaghan ninyo ang inyong mga pinatay niini nga siyudad, ug inyong gipuno ang iyang kadalanan sa mga pinatay.”’”+  “Busa mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Kon mahitungod sa inyong mga pinatay nga inyong gibutang sa taliwala niya, sila mao ang unod,+ ug siya mao ang kawa;+ ug pagulaon unya kamo gikan sa taliwala niya.’”+  “‘Nahadlok kamo sa usa ka espada,+ ug usa ka espada ang ipadangat ko kaninyo,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.+  ‘Ug pagulaon ko gayod kamo gikan sa taliwala niya ug itugyan ko kamo ngadto sa kamot sa mga estranyo+ ug ipahamtang ko kaninyo ang mga buhat sa paghukom.+ 10  Kamo mangapukan pinaagi sa espada.+ Pagahukman ko kamo diha sa utlanan sa Israel;+ ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova.+ 11  Siya dili mahimong usa ka kawa alang kaninyo,+ ug kamo dili mahimong unod taliwala niya. Pagahukman ko kamo diha sa utlanan sa Israel, 12  ug kamo makaila gayod nga ako mao si Jehova, tungod kay kamo wala magsubay sa akong mga regulasyon ug wala magbuhat sa akong mga paghukom,+ apan nagbuhat kamo sumala sa mga paghukom sa kanasoran nga naglibot kaninyo.’”+ 13  Ug nahitabo nga sa dihang ako nanagna, si Pelatias nga anak nga lalaki ni Benaias namatay,+ ug ako mihapa ug misinggit sa usa ka makusog nga tingog+ ug nag-ingon: “Intawon, Oh Soberanong Ginoong Jehova!+ Usa ba ka pagpuo ang imong ginapahamtang sa mga nahibilin sa Israel?”+ 14  Ug ang pulong ni Jehova nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 15  “Anak sa tawo, kon mahitungod sa imong mga igsoon,+ ang imong mga igsoon, ang mga tawong nalambigit sa imong katungod sa paglukat, ug ang tibuok balay sa Israel, ang katibuk-an niini, mao ang giingnan sa mga molupyo sa Jerusalem, ‘Magpahilayo kamo kang Jehova. Amoa kini; ang yuta gihatag na kanamo aron panag-iyahon’;+ 16  busa isulti, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Bisan pag gipahilayo ko sila ngadto sa taliwala sa kanasoran, ug bisan pag gipatibulaag ko sila sa taliwala sa mga kayutaan,+ bisan pa niana ako mahimong usa ka sangtuwaryo alang kanila sa makadiyot lamang nga panahon taliwala sa kayutaan nga ilang giadtoan.”’+ 17  “Busa isulti, ‘Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Pagatapokon ko usab kamo gikan sa mga katawhan ug pagatigomon ko kamo gikan sa mga kayutaan nga taliwala nila kamo gipatibulaag, ug ihatag ko kaninyo ang yuta sa Israel.+ 18  Ug sila tinong moadto didto ug kuhaon ang tanang makaluod nga butang ug ang tanang dulumtanang butang gikan niini.+ 19  Ug hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing,+ ug akong ibutang sulod nila ang usa ka bag-ong espiritu;+ ug kuhaon ko gayod ang kasingkasing nga bato gikan sa ilang unod+ ug hatagan ko sila ug kasingkasing nga unod,+ 20  aron sila makasubay sa akong mga lagda ug makatuman sa akong hudisyal nga mga hukom ug magabuhat gayod niini;+ ug sila mahimo gayod nga akong katawhan+ ug ako mahimong ilang Diyos.”’+ 21  “‘“Apan alang niadtong kansang kasingkasing nagasunod sa ilang makaluod nga mga butang ug sa ilang dulumtanang mga butang,+ pagadad-on ko gayod ibabaw sa ilang ulo ang ilang dalan,” mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova.’”+ 22  Ug karon gipataas sa mga kerubin+ ang ilang mga pako, ug ang mga ligid diha sa tupad nila,+ ug ang himaya+ sa Diyos sa Israel diha sa ibabaw nila, gikan sa itaas.+ 23  Ug ang himaya ni Jehova+ mikayab gikan sa ibabaw sa taliwala sa siyudad ug mihunong ibabaw sa bukid+ nga anaa sa sidlakan sa siyudad.+ 24  Ug ang usa ka espiritu+ mialsa kanako+ ug sa kataposan nagdala kanako ngadto sa Caldea ngadto sa nadestiyero nga katawhan,+ diha sa panan-awon pinaagi sa espiritu sa Diyos; ug ang panan-awon nga akong nakita mikayab gikan kanako. 25  Ug akong gisulti ngadto sa nadestiyero nga katawhan ang tanang butang ni Jehova nga iyang gipakita kanako.+

Mga Footnote