Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ezequiel 1:1-28

1  Karon nahitabo sa ikakatloan ka tuig, sa ikaupat ka bulan, sa ikalima ka adlaw sa bulan, samtang didto ako sa taliwala sa nadestiyero+ nga katawhan sa daplin sa suba sa Kebar,+ nga ang kalangitan nabuksan+ ug ako nakakita ug mga panan-awon sa Diyos.+  Sa ikalima ka adlaw sa bulan, nga mao, sa ikalima ka tuig sa pagkadestiyero ni Haring Jehoiakin,+  ang pulong ni Jehova midangat+ kang Ezequiel+ nga anak nga lalaki ni Buzi nga saserdote didto sa yuta sa mga Caldeanhon+ sa daplin sa suba sa Kebar, ug sa maong dapit ang kamot ni Jehova midangat kaniya.+  Ug ako mitan-aw, ug, tan-awa! dihay usa ka unos+ gikan sa amihanan, usa ka dakong panganod+ ug nagakurog nga kalayo,+ ug may kahayag nga naglibot niini, ug gikan sa taliwala niini dihay ingon sa dagway sa sinubong, gikan sa taliwala sa kalayo.+  Ug gikan sa taliwala niini dihay may-ong sa upat ka buhing linalang,+ ug mao kini ang ilang hitsura: sila may may-ong sa yutan-ong tawo.  Ug ang matag usa may upat ka nawong,+ ug ang matag usa kanila may upat ka pako.+  Ug ang ilang mga tiil maoy tul-id nga mga tiil, ug ang lapalapa sa ilang mga tiil sama sa lapalapa sa tiil sa nating baka;+ ug sila nagkinlaw sama sa pinasinaw nga tumbaga.+  Ug dihay mga kamot sa tawo ilalom sa ilang mga pako sa ilang upat ka kiliran,+ ug silang upat may mga nawong ug mga pako.+  Ang ilang mga pako nadugtong sa usag usa. Sila wala moliso sa dihang mipanaw sila; ang matag usa kanila mipanaw sa matul-id ngadto sa unahan.+ 10  Ug kon bahin sa may-ong sa ilang mga nawong, silang upat may nawong sa tawo+ nga may nawong sa leyon+ sa tuo,+ ug silang upat may nawong sa torong baka+ sa wala;+ silang upat usab may nawong sa agila.+ 11  Ingon niana ang ilang mga nawong. Ug ang ilang mga pako+ nagbukhad pataas. Ang matag usa may duha ka pako nga nadugtong sa usag usa, ug ang duha nagtabon sa ilang mga lawas.+ 12  Ug ang matag usa kanila mipanaw sa matul-id paingon sa unahan.+ Bisan diin buot moadto ang espiritu, sila miadto.+ Sila wala moliso sa dihang mipanaw sila.+ 13  Ug kon bahin sa may-ong sa buhing mga linalang, ang ilang dagway samag nagsigang mga baga sa kalayo.+ Dihay sama sa mga sulo+ nga nagngadto-nganhi taliwala sa buhing mga linalang, ug ang kalayo hayag, ug gikan sa kalayo dihay kilat nga migula.+ 14  Ug ang maong buhing mga linalang nagngadto-nganhi nga sama sa dagway sa kilat.+ 15  Samtang ako nagtan-aw sa buhing mga linalang, tan-awa! dihay usa ka ligid diha sa yuta tupad sa buhing mga linalang,+ duol sa upat ka nawong sa matag usa.+ 16  Kon bahin sa dagway sa mga ligid+ ug sa ilang gambalay, kini ingon sa gilak sa krisolito;+ ug silang upat usa rag dagway. Ug ang ilang dagway ug ang ilang gambalay ingon gayod sa dihang ang usa ka ligid anaa sa sulod sa usa ka ligid.+ 17  Sa dihang sila mipanaw sila mipanaw sa ilang upat ka tagsatagsa ka direksiyon.+ Sila wala moliso sa laing dalan sa dihang mipanaw sila.+ 18  Ug kon bahin sa ilang mga yantas, kini sila hatag-as kaayo nga sila makapalisang; ug ang ilang mga yantas puno sa mga mata nga naglibot kanilang upat.+ 19  Ug sa dihang mipanaw ang buhing mga linalang, ang mga ligid mipanaw tupad kanila, ug sa dihang ang buhing mga linalang mipataas gikan sa yuta, mipataas usab ang mga ligid.+ 20  Bisan diin nga ang espiritu buot moadto, sila miadto, ang espiritu buot moadto didto; ug ang mga ligid mipataas nga duol tupad kanila, kay ang espiritu sa buhing linalang diha man sa mga ligid. 21  Sa dihang sila mipanaw, kini sila mipanaw; ug sa dihang sila mihunong, kini sila mihunong; ug sa dihang sila mipataas gikan sa yuta, ang mga ligid mipataas nga duol tupad kanila, kay ang espiritu sa buhing linalang diha man sa mga ligid.+ 22  Ug ibabaw sa mga ulo sa buhing mga linalang didto ang ingon sa usa ka hawan+ sama sa kidlap sa makalilisang nga yelo, nga binuklad sa ibabaw sa ilang mga ulo sa itaas.+ 23  Ug ilalom sa maong wanang ang ilang mga pako tul-id, ang usa paingon sa usa. Ang matag usa adunay duha ka pako nga nagtabon niining kilira ug ang matag usa adunay duha nga nagtabon nianang kilira sa ilang mga lawas. 24  Ug akong nadungog ang kinapakapa sa ilang mga pako, ingon sa hinaganas sa dakong katubigan,+ sama sa tingog sa Usa nga Labing Gamhanan, sa dihang mipanaw sila, sa kagahob sa kagubot,+ sama sa kagahob sa usa ka kampo.+ Sa dihang mihunong sila, ilang gipahuyhoy ang ilang mga pako. 25  Ug dihay tingog ibabaw sa hawan nga diha ibabaw sa ilang ulo. (Sa dihang mihunong sila, ilang gipahuyhoy ang ilang mga pako.) 26  Ug ibabaw sa hawan nga diha ibabaw sa ilang ulo dihay samag bato nga sapiro,+ sama sa usa ka trono.+ Ug sa ibabaw sa usa nga samag trono dihay dagway sa usa ka yutan-ong tawo,+ sa itaas. 27  Ug ako may nakitang ingon sa kinlaw sa sinubong,+ ingon sa dagway sa kalayo sulod niana nga naglibot,+ gikan sa dagway sa iyang balat-ang pataas; ug gikan sa dagway sa iyang balat-ang paubos may nakita ako nga sama sa dagway sa kalayo, ug siya may kahayag nga naglibot niya. 28  Dihay dagway nga samag balangaw+ nga mopakita sa panganod sa adlaw nga may ulan. Ingon niana ang dagway sa kahayag nga naglibot. Kadto maoy sama sa dagway sa himaya ni Jehova.+ Sa nakita ko kadto, ako mihapa,+ ug nadungog ko ang tingog sa usa nga nagsulti.

Mga Footnote