Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 9:1-35

9  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Adto kang Paraon ug ipahayag mo kaniya,+ ‘Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon: “Palakta ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako.  Apan kon ikaw magpadayon sa pagdumili sa pagpalakaw kanila ug ikaw sa gihapon nagpadayon sa paghawid kanila,+  tan-awa! ang kamot ni Jehova+ modangat sa imong kahayopan+ nga anaa sa kaumahan. Sa mga kabayo, sa mga asno, sa mga kamelyo, sa mga baka ug sa mga karnero aduna unyay grabe kaayong kamatay.+  Ug si Jehova magahimo gayod ug kalainan tali sa kahayopan sa Israel ug sa kahayopan sa Ehipto, ug walay usa nga ilaha sa mga anak sa Israel ang mamatay.”’”+  Dugang pa, si Jehova nagtakda ug tinudlong panahon, nga nag-ingon: “Ugma buhaton ni Jehova kining butanga sa yuta.”+  Sa ingon gibuhat ni Jehova kining butanga sa pagkasunod adlaw, ug ang tanang matang sa kahayopan sa Ehipto nangamatay;+ apan walay usa sa kahayopan sa mga anak sa Israel ang namatay.  Unya si Paraon nagpasugo, ug, tan-awa! wala gayoy bisan usa sa kahayopan sa Israel ang namatay. Bisan pa niana, ang kasingkasing ni Paraon nagpadayon nga dili masanongon,+ ug wala niya palakta ang katawhan.  Human niana si Jehova miingon kang Moises ug kang Aaron: “Maghakop kamo sa inyong duha ka kamot ug anuos gikan sa tapahan,+ ug isaliyab kini ni Moises paingon sa langit sa panan-aw ni Paraon.  Ug mahimo gayod kining pino nga abog ibabaw sa tibuok yuta sa Ehipto, ug mahimo kining mga hubag nga mamuto+ diha sa tawo ug sa mananap sa tibuok yuta sa Ehipto.” 10  Busa sila mikuhag anuos sa tapahan ug mibarog atubangan ni Paraon, ug gisaliyab kini ni Moises paingon sa mga langit, ug nahimo kining mga hubag nga mamuto,+ nga nanubo diha sa tawo ug sa hayop. 11  Ug ang salamangkerong mga saserdote wala makahimo sa pagbarog sa atubangan ni Moises gumikan sa mga hubag, tungod kay ang mga hubag nanubo man sa salamangkerong mga saserdote ug sa tanang Ehiptohanon.+ 12  Apan si Jehova nagtugot nga mogahi ang kasingkasing ni Paraon, ug siya wala mamati kanila, sumala sa giingon ni Jehova kang Moises.+ 13  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Bangon sayo sa buntag ug tindog sa atubangan ni Paraon,+ ug sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova, ang Diyos sa mga Hebreohanon: “Palakta ang akong katawhan aron sila mag-alagad kanako.+ 14  Kay niining higayona akong ipadala ang tanan kong mga hampak batok sa imong kasingkasing ug nganha sa imong mga alagad ug sa imong katawhan, aron ikaw mahibalo nga walay sama kanako sa tibuok yuta.+ 15  Kay sa pagkakaron gibakyaw ko na unta ang akong kamot sa paghampak kanimo ug sa imong katawhan pinaagig kamatay ug aron mapanas ka gikan sa yuta.+ 16  Apan, sa pagkatinuod, tungod niini nga hinungdan nga gipapadayon ko ikaw sa paglungtad,+ aron ipakita kanimo ang akong gahom ug aron ang akong ngalan ikapahayag sa tibuok yuta.+ 17  Magmapahitas-on ka ba gihapon batok sa akong katawhan pinaagi sa dili pagpalakaw kanila?+ 18  Ania, ako magpaulan ugma sa ingon niining taknaa ug bug-at kaayong ulan nga yelo, nga ang sama niana wala pa gayod mahitabo sa Ehipto sukad sa adlaw nga gitukod kini hangtod karon.+ 19  Ug karon magsugo ka, ipasilong ang tanan mong kahayopan ug ang tanan nga imoha nga anaa sa kaumahan. Kon bahin sa tawo o mananap nga hikaplagan sa kaumahan ug wala mahipos sa balay, sila gayod mabundakan sa ulan nga yelo,+ ug sila gayod mangamatay.”’” 20  Siya nga nahadlok sa pulong ni Jehova taliwala sa mga alagad ni Paraon nagpakalagiw sa iyang kaugalingong mga alagad ug sa iyang kahayopan ngadto sa mga balay,+ 21  apan siya nga wala magbutang sa iyang kasingkasing sa pagtagad sa pulong ni Jehova nagbilin sa iyang mga alagad ug sa iyang kahayopan didto sa kaumahan.+ 22  Si Jehova karon miingon kang Moises: “Ituy-od ang imong kamot+ paingon sa mga langit, aron modangat ang ulan nga yelo+ sa tibuok yuta sa Ehipto, sa tawo ug sa mananap ug sa tanang katanoman sa kapatagan sa yuta sa Ehipto.” 23  Busa gituy-od ni Moises ang iyang sungkod paingon sa mga langit; ug si Jehova nagpadalag mga dalugdog ug ulan nga yelo,+ ug ang kalayo mikilab padulong sa yuta, ug si Jehova nagpadayon sa pagpaulan ug ulan nga yelo sa yuta sa Ehipto. 24  Busa dihay ulan nga yelo, ug nagakurog nga kalayo taliwala sa ulan nga yelo. Kadto bug-at kaayo, nga sa ingon walay nahitabo nga sama niini sa tibuok yuta sa Ehipto sukad sa panahon nga kini nahimong usa ka nasod.+ 25  Ug ang ulan nga yelo mihampak sa tibuok yuta sa Ehipto. Ang ulan nga yelo mihampak sa tanan nga diha sa kapatagan, gikan sa tawo hangtod sa mananap, ug sa tanang matang sa katanoman sa kapatagan; ug gibali niini ang tanang matang sa kahoy sa kapatagan.+ 26  Sa yuta lamang sa Gosen, diin didto ang mga anak sa Israel, nga wala mag-ulan ug yelo.+ 27  Sa kataposan si Paraon nagpasugo ug nagpatawag kang Moises ug kang Aaron ug miingon kanila: “Nakasala ako niining higayona.+ Si Jehova matarong,+ ug ako ug ang akong katawhan ang sayop. 28  Pangaliyupo kang Jehova nga unta igo na kining mga pagdalugdog ug pagpaulan sa yelo nga gikan sa Diyos.+ Unya ako andam na nga magpalakaw kaninyo, ug kamo dili na magpabilin pa.” 29  Busa si Moises miingon kaniya: “Iniggula nako sa siyudad akong bayawon ang akong mga kamot ngadto kang Jehova.+ Ang mga dalugdog mohunong ug ang ulan nga yelo dili na magpadayon, aron ikaw mahibalo nga ang yuta iya ni Jehova.+ 30  Kon bahin kanimo ug sa imong mga alagad, ako nahibalo nga kamo dili gayod gihapon magpakita ug kahadlok tungod kang Jehova nga Diyos.”+ 31  Niadtong higayona, ang lino ug ang sebada naigo sa hampak, tungod kay ang sebada nanguhay na ug ang lino namutot na.+ 32  Apan ang trigo ug ang espelta+ wala maigo sa hampak, tungod kay ulahi kini sa panahon. 33  Karon si Moises migula sa siyudad gikan kang Paraon ug nagbayaw sa iyang mga kamot ngadto kang Jehova, ug ang mga dalugdog ug ang ulan nga yelo mihunong ug ang ulan wala na mobundak sa yuta.+ 34  Sa dihang nakita ni Paraon nga ang ulan ug ang ulan nga yelo ug ang mga dalugdog mihunong na, siya nagpakasala pag-usab ug naghimo sa iyang kasingkasing nga dili masanongon,+ siya ingon man ang iyang mga alagad. 35  Ug ang kasingkasing ni Paraon nagmagahi, ug siya wala magpalakaw sa mga anak sa Israel, sumala sa giingon ni Jehova pinaagi kang Moises.+

Mga Footnote