Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 5:1-23

5  Ug human niana si Moises ug si Aaron misulod ug miingon kang Paraon:+ “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Palakta ang akong katawhan aron sila magsaulog ug usa ka pista alang kanako sa kamingawan.’”+  Apan si Paraon miingon: “Kinsa ba si Jehova,+ aron ako mamati sa iyang tingog sa pagpalakaw sa Israel?+ Wala gayod ako makaila kang Jehova+ ug, dugang pa, dili ko palakton ang Israel.”+  Apan, sila miingon: “Ang Diyos sa mga Hebreohanon nakigsulti kanamo.+ Buot namong molakaw, palihog, sa panaw nga tulo ka adlaw ngadto sa kamingawan ug maghalad kang Jehova nga among Diyos;+ kay kon dili, siya maghampak kanamo pinaagi sa kamatay o sa espada.”+  Niini ang hari sa Ehipto miingon kanila: “Ngano man, Moises ug Aaron, nga inyong gipahunong ang katawhan sa ilang mga trabaho?+ Lakaw, pas-ana ang inyong mga palas-anon!”+  Ug si Paraon nagpadayon: “Tan-awa! Ang katawhan sa yuta daghan+ na karon, ug kamo sa pagkatinuod nagpahunong kanila sa ilang pagpas-an sa mga palas-anon.”+  Dihadiha niadtong adlawa si Paraon nagmando sa mga nagpugos sa katawhan sa pagtrabaho ug sa ilang mga dakodako,+ nga nag-ingon:  “Dili na gayod kamo magkuha ug uhot aron ihatag sa katawhan sa paghimog mga tisa+ ingon kanhi. Paadtoa sila ug pakuhaag uhot alang kanila.  Dugang pa, ang gikinahanglang gidaghanon sa mga tisa nga ilang gihimo kanhi, ipadayon ninyo pagsangon kanila. Dili gayod ninyo kini pagkunhoran alang kanila, tungod kay sila naghinayhinay.+ Mao nga sila mituaw, nga nag-ingon, ‘Buot namong molakaw, buot namong maghalad sa among Diyos!’+  Himoa nga mabug-at ang buluhaton sa mga lalaki ug patrabahoa sila niana, ug ayaw sila patagda sa bakak nga mga pulong.”+ 10  Busa kadtong nagpugos sa katawhan sa pagtrabaho+ ug ang ilang mga dakodako miadto ug miingon sa katawhan: “Kini ang giingon ni Paraon, ‘Dili na ako maghatag kaninyog uhot. 11  Pangadto kamo, pagkuhag uhot alang kaninyo sa bisan diin nga dapit nga kini inyong hikaplagan, tungod kay dili pagakunhoran ang inyong buluhaton bisag diyutay.’”+ 12  Tungod niana ang katawhan nagkatibulaag sa tibuok yuta sa Ehipto sa pagpanguha sa pinutlan sa trigo ilis sa uhot. 13  Ug kadtong nagpugos kanila sa pagtrabaho nagsigeg agda kanila,+ nga nag-ingon: “Humana ang inyong mga trabaho, ang matag usa sa iyang trabaho, adlaw-adlaw, sama gayod kaniadto sa diha pay uhot.”+ 14  Sa ulahi ang mga dakodako+ sa mga anak sa Israel, nga gibutang sa mga tigpatrabaho ni Paraon sa pagdumala kanila, gipamunalan,+ nga kini sila nag-ingon: “Nganong wala man ninyo humana ang gitakda kaninyo nga buluhaton sa paghimog mga tisa+ ingon kanhi, kagahapon ug karong adlawa?”+ 15  Tungod niana ang mga dakodako+ sa mga anak sa Israel misulod ug mituaw kang Paraon, nga nag-ingon: “Nganong ingon niini ang imong pagtratar sa imong mga alagad? 16  Walay uhot nga gihatag sa imong mga alagad apan sila nag-ingon kanamo, ‘Paghimog mga tisa!’ ug unya ang imong mga alagad gipamunalan, samtang ang imong kaugalingong katawhan mao ang sayop.”+ 17  Apan siya miingon: “Naghinayhinay kamo, naghinayhinay kamo!+ Mao kana kon nganong kamo nag-ingon, ‘Buot namong molakaw, buot namong maghalad kang Jehova.’+ 18  Ug karon panglakaw kamo, pag-alagad! Bisan ug walay uhot nga ihatag kaninyo, apan magahatag kamo sa pihong gidaghanon sa mga tisa.”+ 19  Unya nakita sa mga dakodako sa mga anak sa Israel nga sila anaa sa daotang kahimtang tungod sa giingon:+ “Dili gayod ninyo pagkunhoran ang inyong mga tisa bisag usa ka buok sa inadlaw nga humanonon sa matag usa.”+ 20  Human niana ilang nahibalag si Moises ug si Aaron,+ nga nagtindog sa pagtagbo kanila sa dihang migawas sila gikan kang Paraon. 21  Dihadiha sila miingon kanila: “Hinaot si Jehova motan-aw kaninyo ug mohukom,+ sanglit kamo naghimo kanamong baho+ atubangan kang Paraon ug atubangan sa iyang mga alagad aron sa pagbutang ug espada sa ilang kamot sa pagpatay kanamo.”+ 22  Unya si Moises midangop kang Jehova+ ug miingon: “Jehova, nganong ikaw nagpahinabo ug kadaotan niini nga katawhan?+ Nganong ikaw nagpadala kanako?+ 23  Kay sukad nga ako miatubang kang Paraon aron mosulti diha sa imong ngalan,+ siya nagbuhat ug kadaotan niini nga katawhan,+ ug ikaw wala gayod magluwas sa imong katawhan.”+

Mga Footnote