Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 40:1-38

40  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sa adlaw sa unang bulan,+ sa unang adlaw sa bulan, imong ipatindog ang tabernakulo sa tolda nga tagboanan.+  Ug ibutang mo ang arka sa pagpamatuod+ sulod niini ug sirhan ang agianan paingon sa Arka pinaagi sa kortina.+  Ug imong isulod ang lamesa+ ug hikaya ang kahan-ayan niini, ug imong isulod ang tangkawan+ ug dagkotan ang mga lampara niini.+  Ug imong ibutang ang bulawan nga halaran alang sa insenso+ atubangan sa arka sa pagpamatuod ug ipahimutang ang tabil sa ganghaan alang sa tabernakulo.+  “Ug ibutang mo ang halaran+ sa halad-nga-sinunog atubangan sa ganghaan sa tabernakulo sa tolda nga tagboanan,  ug ibutang mo ang dulang taliwala sa tolda nga tagboanan ug sa halaran ug butangan kini ug tubig.+  Ug ipahiluna mo ang sawang+ palibot ug ipahimutang ang tabil+ sa ganghaan sa sawang.  Ug kuhaon mo ang igdidihog nga lana+ ug dihogan ang tabernakulo ug ang tanan nga anaa niini,+ ug balaanon mo kini ug ang tanang galamiton niini, ug sa ingon kini mahimo gayod nga butang nga balaan. 10  Ug dihogan mo ang halaran sa halad-nga-sinunog ug ang tanang galamiton niini ug balaanon ang halaran,+ ug sa ingon kini mahimo gayod nga usa ka labing balaan nga halaran.+ 11  Ug dihogan mo ang dulang ug ang tungtonganan niini ug balaanon kini. 12  “Unya dad-on mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki duol sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ug hugasan sila sa tubig.+ 13  Ug bestihan mo si Aaron sa balaang mga besti+ ug dihogan siya+ ug balaanon siya, ug sa ingon siya mag-alagad ingong saserdote kanako. 14  Human niana imong dad-on ang iyang mga anak nga lalaki sa duol ug imong bestihan sila sa tag-as nga mga besti.+ 15  Ug dihogan mo sila ingon sa imong pagdihog sa ilang amahan,+ ug sa ingon sila mag-alagad ingong mga saserdote kanako, ug ang pagdihog kanila padayong magsilbi alang kanila ingong pagkasaserdote hangtod sa panahong walay tino sulod sa ilang mga kaliwatan.”+ 16  Ug gibuhat ni Moises ang sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya.+ Siya nagbuhat sa ingon gayod. 17  Busa nahitabo nga sa unang bulan, sa ikaduha nga tuig, sa unang adlaw sa bulan, ang tabernakulo napatindog.+ 18  Sa dihang gipatindog ni Moises ang tabernakulo, iyang gipahiluna ang mga suksokanang patongan+ niini ug gipahimutang ang mga kuwadrong bayanan+ niini ug gibutang ang mga balabag+ niini ug gipatindog ang mga haligi niini.+ 19  Unya gibuklad niya ang tolda+ sa ibabaw sa tabernakulo ug gipahimutang ang tabon+ sa tolda sa ibabaw niana, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 20  Human niana iyang gikuha ang Pagpamatuod+ ug gisulod kini sa Arka+ ug gipahimutang ang mga yayongan+ sa Arka ug gibutang ang tabon+ sa ibabaw sa Arka.+ 21  Unya iyang gidala ang Arka sa sulod sa tabernakulo ug gipahimutang ang kortina+ sa tabil ug gisirhan ang agianan paingon sa arka sa pagpamatuod,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 22  Dayon ang lamesa+ iyang gibutang sa tolda nga tagboanan didto sa amihanang kiliran sa tabernakulo sa gawas sa kortina, 23  ug iyang gipahimutang ang han-ay sa mga tinapay+ ibabaw niana atubangan ni Jehova, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 24  Unya ang tangkawan+ iyang gibutang sa tolda nga tagboanan sa atubangan sa lamesa, sa habagatang kiliran sa tabernakulo. 25  Dayon iyang gidagkotan ang mga lampara+ atubangan ni Jehova, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 26  Unya iyang gipahiluna ang bulawang halaran+ didto sa tolda nga tagboanan atubangan sa kortina, 27  aron iyang mapaaso ang pinahumotang insenso ibabaw niana,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 28  Sa kataposan iyang gipahimutang ang tabil+ sa ganghaan sa tabernakulo. 29  Ug iyang gipahiluna ang halaran+ sa halad-nga-sinunog didto sa ganghaan sa tabernakulo sa tolda nga tagboanan, aron iyang ikatanyag ang halad-nga-sinunog+ ug ang halad-nga-lugas diha niana, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 30  Unya iyang gibutang ang dulang taliwala sa tolda nga tagboanan ug sa halaran ug gibutangan kini ug tubig alang sa paghugas.+ 31  Ug si Moises ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki naghugas sa ilang mga kamot ug sa ilang mga tiil diha niana. 32  Sa dihang mosulod sila sa tolda nga tagboanan ug sa dihang moadto sila sa duol sa halaran sila manghugas,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 33  Sa kataposan iyang gipahimutang ang sawang+ palibot sa tabernakulo ug ang halaran ug gibutang ang tabil sa ganghaan sa sawang.+ Sa ingon nahuman ni Moises ang buluhaton. 34  Ug ang panganod+ mitabon sa tolda nga tagboanan, ug ang himaya ni Jehova mipuno sa tabernakulo. 35  Ug si Moises wala makaarang sa pagsulod sa tolda nga tagboanan, tungod kay ang panganod+ mipuyo ibabaw niini ug ang himaya ni Jehova mipuno sa tabernakulo.+ 36  Ug inigpataas sa panganod gikan sa ibabaw sa tabernakulo ang mga anak sa Israel manggikan sa tanan nilang mga hugna sa pagpanaw.+ 37  Apan, kon ang panganod dili mopataas, nan sila dili manggikan hangtod sa adlaw nga kini mismo mopataas.+ 38  Kay ang panganod ni Jehova anaa sa ibabaw sa tabernakulo sa maadlaw, ug usa ka kalayo ang nagpabilin sa ibabaw niana sa magabii nga makita sa tibuok balay sa Israel sa tanan nilang mga hugna sa pagpanaw.+

Mga Footnote