Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 39:1-43

39  Ug ginamit ang asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus+ ilang gihimo ang mga besti+ nga ginansilyo alang sa pag-alagad sa balaang dapit.+ Busa ilang gihimo ang balaang mga besti+ nga alang kang Aaron, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Busa ang epod+ iyang gihimo gikan sa bulawan, asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid.  Unya ilang gisalsal ang mga palid nga bulawan nga gihimong nigpis nga mga pligo, ug iyang gitabastabas kini ingong mga hilo aron ilakip paggama uban sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug sa pino nga lino, ingong gama sa usa ka tigborda.+  Ilang gihimo ang mga sul-otan sa abaga alang niini nga gidugtong. Kini gidugtong sa duha niini ka tumoy.  Ug ang bakos, nga diha sa ibabaw niini sa pagbakos niini nga hugot, maoy sa sama ra nga materyales sumala sa pagkagama niini, sa bulawan, asul nga hilo, ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Unya ilang gipahimutang ang mga batong onyx+ sa mga enggaste nga bulawan, kinulitan sa mga kulit sa usa ka timbre sumala sa mga ngalan sa mga anak ni Israel.+  Busa iyang gipahimutang kini sa mga sul-otan sa abaga sa epod ingong handomanang+ mga bato alang sa mga anak ni Israel, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Unya iyang gihimo ang tabon sa dughan+ nga ang pagkagama maoy sa usa ka tigborda, sama sa pagkagama sa epod, sa bulawan, asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid.+  Kuwadrado kini sa dihang piloon. Ilang gihimo ang tabon sa dughan nga, sa dihang piloon, usa ka dangaw ang gitas-on niini ug usa ka dangaw ang gilapdon niini.+ 10  Unya ilang gibutangan kini ug upat ka laray sa mga bato. Usa ka laray sa rubi, topasyo ug esmeralda mao ang unang laray.+ 11  Ug ang ikaduhang+ laray maoy turquesa, sapiro+ ug haspe.+ 12  Ug ang ikatulong+ laray maoy batong leshʹem, agata ug amatista. 13  Ug ang ikaupat+ nga laray maoy krisolito ug onyx+ ug jade. Ilang gipahimutang kini diha sa mga enggaste nga bulawan nga hal-opan kanila. 14  Ug ang mga bato maoy sumala sa mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel. Napulog-duha kini sila sumala sa ilang mga ngalan, nga may mga kulit sa usa ka timbre, ang matag usa sumala sa ngalan niini alang sa napulog-duha ka tribo.+ 15  Ug diha sa tabon sa dughan ilang gihimo ang nagpalibot nga dayandayan nga mga kadena, nga pinisi ang pagkagama, sa lunsayng bulawan.+ 16  Unya ilang gihimo ang duha ka enggaste nga bulawan ug duha ka argolya nga bulawan ug gibutang ang duha ka argolya sa duha ka tumoy sa tabon sa dughan.+ 17  Human niana ang duha ka pisi nga bulawan ilang gitaod sa duha ka argolya sa mga tumoy sa tabon sa dughan.+ 18  Ug ang duha ka tumoy sa duha ka pisi ilang gitaod sa duha ka enggaste. Unya kini sila ilang gitaod sa mga sul-otan sa abaga sa epod, diha sa atubangan niini.+ 19  Unya ilang gihimo ang duha ka argolya nga bulawan ug gipahimutang sila sa duha ka tumoy sa tabon sa dughan sa ngilit niini sa dapit nga nag-atubang sa epod, pasulod.+ 20  Unya ilang gihimo ang duha ka argolya nga bulawan ug gibutang sila diha sa duha ka sul-otan sa abaga sa epod, sa ubos, sa atubangan niini, duol sa dinugtongan niini, ibabaw sa bakos sa epod.+ 21  Sa kataposan ilang gihigot ang tabon sa dughan pinaagi sa mga argolya niini ngadto sa mga argolya sa epod pinaagi sa asul nga kordon, aron kini magpabilin ibabaw sa bakos sa epod ug ang tabon sa dughan dili maiswag gikan sa ibabaw sa epod, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.+ 22  Unya iyang gihimo ang kupo nga walay bukton+ sa epod, gama sa usa ka maghahabol, sa lunlon asul nga hilo. 23  Ug ang liab sa kupo nga walay bukton anaa diha sa tunga niini, sama sa liab sa usa ka kotamaya. Ang liab niini may ribete palibot aron dili kini magisi.+ 24  Unya diha sa sidsid sa kupo nga walay bukton ilang gihimo ang mga granada gikan sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus, nga giusa paglubid.+ 25  Dugang pa, ilang gihimo ang mga kampanilya sa lunsay nga bulawan ug gibutang ang mga kampanilya taliwala sa mga granada+ diha sa sidsid sa kupo nga walay bukton palibot, taliwala sa mga granada; 26  usa ka kampanilya ug usa ka granada, usa ka kampanilya ug usa ka granada diha sa sidsid sa kupo nga walay bukton palibot,+ alang sa pag-alagad, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 27  Dayon ilang gihimo ang mga tag-as nga besti sa pino nga lino,+ gama sa usa ka maghahabol, alang kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, 28  ug ang purong+ sa pino nga lino ug ang pahiyas nga mga turong+ sa pino nga lino ug ang mga purol+ nga lino nga hinimo sa pinong lino nga linubid, 29  ug ang paha+ sa pinong lino nga linubid ug asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus, gama sa usa ka maghahabol, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 30  Sa kataposan ilang gihimo ang sinawng plaka, ang balaang ilhanan sa pagpahinungod, sa lunsayng bulawan ug gikulitan kini ug usa ka sinulat sa mga kulit sa usa ka timbre: “Ang pagkabalaan iya ni Jehova.”+ 31  Unya kini ilang gitaoran ug usa ka kordon nga gama sa asul nga hilo aron kini ibutang sa purong sa ibabaw,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 32  Busa nahuman ang tanang buluhaton alang sa tabernakulo sa tolda nga tagboanan, sa pagkaagi nga ang mga anak sa Israel nagpadayon sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises.+ Ilang gibuhat ang ingon gayod. 33  Ug gidala nila ang tabernakulo+ ngadto kang Moises, ang tolda+ ug ang tanang galamiton+ niini, ang mga kaw-it+ niini, ang mga kuwadrong bayanan+ niini, ang mga balabag+ niini ug ang mga haligi niini ug ang mga suksokanang patongan+ niini, 34  ug ang tabon niini nga mga panit sa laking karnero nga tininag+ pula ug ang tabon niini nga mga panit sa poka+ ug ang kortina sa tabil,+ 35  ug ang arka+ sa pagpamatuod ug ang mga yayongan+ niini ug ang tabon,+ 36  ang lamesa,+ ang tanang galamiton+ niini ug ang pasundayag nga tinapay, 37  ang tangkawan+ sa lunsay nga bulawan, ang mga lampara niini, ang lumbay sa mga lampara,+ ug ang tanang galamiton+ niini ug ang lana sa suga,+ 38  ug ang halaran+ nga bulawan ug ang igdidihog nga lana+ ug ang pinahumotang insenso+ ug ang tabil+ sa ganghaan sa tolda, 39  ang halaran+ nga tumbaga ug ang parilya+ niini nga tumbaga, ang mga yayongan+ niini ug ang tanang galamiton+ niini, ang dulang+ ug ang tungtonganan+ niini, 40  ang mga kortina+ sa sawang, ang mga haligi+ niini ug ang mga suksokanang patongan+ niini ug ang tabil+ alang sa ganghaan sa sawang, ang mga pisi+ sa tolda niini ug ang mga ugsok+ sa tolda niini ug ang tanang galamiton+ niini alang sa pag-alagad sa tabernakulo, alang sa tolda nga tagboanan, 41  ang mga besti+ nga ginansilyo alang sa pag-alagad sa sangtuwaryo, ang balaang+ mga besti alang kang Aaron nga saserdote ug ang mga besti sa iyang mga anak nga lalaki aron magaalagad ingong mga saserdote.+ 42  Sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises, ingon niana ang gibuhat sa mga anak sa Israel sa tanang buluhaton.+ 43  Ug nakita ni Moises ang tanang buhat, ug, tan-awa! kini ilang gibuhat sumala sa gisugo ni Jehova. Ingon niana ang ilang gibuhat. Busa sila gipanalanginan ni Moises.+

Mga Footnote