Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 38:1-31

38  Ug iyang gihimo ang halaran sa halad-nga-sinunog sa kahoy nga akasya. Lima ka maniko ang gitas-on niini, ug lima ka maniko ang gilapdon niini, kini kuwadrado, ug tulo ka maniko ang gihabogon niini.+  Unya iyang gihimo ang mga sungay+ niini sa upat ka eskina niini. Ang mga sungay niini nagtuybo gikan niini. Dayon kini iyang gihaklapan ug tumbaga.+  Human niana iyang gihimo ang tanang galamiton sa halaran, ang mga laton ug ang mga pala ug ang mga panaksan, ang mga tenedor ug ang mga insensaryo. Ang tanang galamiton niini iyang gihimo sa tumbaga.+  Dugang niyang gihimo alang sa halaran ang usa ka parilya, usa ka rehasrehas nga tumbaga, ilalom sa sanipa niini, sa ubos dapit sa tungatunga niini.+  Unya iyang gihulma ang upat ka argolya sa upat ka tumoy duol sa parilya nga tumbaga, nga maoy maghawid sa mga yayongan.  Human niana iyang gihimo ang mga yayongan sa kahoyng akasya ug gihaklapan kini ug tumbaga.+  Unya iyang gisul-ot ang mga yayongan sa mga argolya diha sa mga kiliran sa halaran aron sa pagdala niini pinaagi kanila.+ Kini iyang gihimo nga usa ka haw-ang nga kaban nga hinimo sa mga tabla.+  Unya iyang gihimo ang dulang nga tumbaga+ ug ang tungtonganan niini nga tumbaga, pinaagi sa paggamit sa mga salamin sa mga alagad nga babaye nga naghimog organisadong pag-alagad sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+  Ug iyang gihimo ang sawang.+ Alang sa kiliran nga nag-atubang sa Negeb, sa dapit sa habagatan, ang mga kortina sa sawang maoy sa pinong lino nga linubid, nga usa ka gatos ka maniko.+ 10  Ang ilang kawhaan ka haligi ug ang ilang kawhaan ka suksokanang patongan maoy tumbaga. Ang mga tarugo sa mga haligi ug ang ilang mga dinugtongan maoy plata.+ 11  Usab, alang sa amihanang kiliran dihay usa ka gatos ka maniko. Ang ilang kawhaan ka haligi ug ang ilang kawhaan ka suksokanang patongan maoy tumbaga. Ang mga tarugo sa mga haligi ug ang ilang mga dinugtongan maoy plata.+ 12  Apan alang sa kasadpang kiliran ang mga kortina maoy kalim-an ka maniko. Ang ilang mga haligi maoy napulo ug ang ilang suksokanang patongan napulo.+ Ang mga tarugo sa mga haligi ug ang ilang mga dinugtongan maoy plata. 13  Ug alang sa sidlakang bahin nga nag-atubang sa silangan sa adlaw dihay kalim-an ka maniko.+ 14  Ang mga kortina maoy napulog-lima ka maniko sa usa ka kiliran. Ang ilang mga haligi maoy tulo ug ang ilang mga suksokanang patongan tulo.+ 15  Ug sa pikas kiliran, dinhi niini ingon man dinha nianang kilira, sa ganghaan sa sawang, ang mga kortina maoy napulog-lima ka maniko. Ang ilang mga haligi maoy tulo ug ang ilang mga suksokanang patongan tulo.+ 16  Ang tanang kortina sa sawang palibot maoy sa pinong lino nga linubid. 17  Ug ang mga suksokanang patongan alang sa mga haligi maoy tumbaga. Ang mga tarugo sa mga haligi ug ang ilang mga dinugtongan maoy sa plata ug ang haklap sa ilang mga ulo-ulo maoy plata, ug dihay plata nga mga pangdugtong alang sa tanang haligi sa sawang.+ 18  Ug ang tabil sa ganghaan sa sawang maoy gama sa usa ka maghahabol, sa asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid,+ ug kawhaan ka maniko ang gitas-on, ug ang gihabogon sa tibuok gilapdon niini maoy lima ka maniko sama sa mga kortina sa sawang.+ 19  Ug ang ilang upat ka haligi ug ang ilang upat ka suksokanang patongan maoy tumbaga. Ang ilang mga tarugo maoy plata ug ang haklap sa ilang mga ulo-ulo ug ang ilang mga dinugtongan maoy plata. 20  Ug ang tanang ugsok sa tolda alang sa tabernakulo ug alang sa sawang palibot maoy sa tumbaga.+ 21  Ang mga mosunod mao ang giimbentaryo nga mga butang sa tabernakulo, ang tabernakulo sa Pagpamatuod,+ nga giimbentaryo sumala sa sugo ni Moises, ingong buluhaton sa mga Levihanon+ ubos sa paggiya ni Itamar+ nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote. 22  Ug gibuhat ni Bezalel+ nga anak nga lalaki ni Uri nga anak nga lalaki ni Hur sa tribo ni Juda ang tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises. 23  Ug uban kaniya mao si Oholiab+ nga anak nga lalaki ni Ahisamak sa tribo ni Dan, usa ka artesano ug tigborda ug maghahabol sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug sa pino nga lino. 24  Ang tanang bulawan nga gigamit alang sa buluhaton diha sa tanang buluhaton sa balaang dapit miabot sa kantidad sa bulawan sa halad-nga-tinabyog,+ kawhaag-siyam ka talanton ug pito ka gatos ug katloan ka siklo sumala sa siklo+ sa balaang dapit.+ 25  Ug ang plata sa mga narehistro sa katigoman maoy usa ka gatos ka talanton ug usa ka libo pito ka gatos ug kapitoag-lima ka siklo sumala sa siklo sa balaang dapit. 26  Ang tunga sa siklo alang sa usa ka tawo mao ang tunga sa siklo sumala sa siklo sa balaang dapit, alang sa matag lalaki nga nahiapil niadtong girehistro gikan sa pangedaron nga kawhaan ka tuig ug pataas,+ miabot ug unom ka gatos ug tulo ka libo lima ka gatos ug kalim-an.+ 27  Ug usa ka gatos ka talanton nga plata ang nahiadto sa paghulma sa mga suksokanang patongan sa balaang dapit ug sa mga suksokanang patongan sa kortina. Ang usa ka gatos ka suksokanang patongan mitumbas ug usa ka gatos ka talanton, usa ka talanton sa matag suksokanang patongan.+ 28  Ug gikan sa usa ka libo pito ka gatos ug kapitoag-lima ka siklo siya naghimo ug mga tarugo alang sa mga haligi ug gihaklapan ang ilang mga ulo-ulo ug gidugtong sila. 29  Ug ang tumbaga sa halad-nga-tinabyog maoy kapitoan ka talanton ug duha ka libo upat ka gatos ka siklo. 30  Ug pinaagi niini iyang gihimo ang mga suksokanang patongan sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ug ang tumbaga nga halaran ug ang tumbaga nga parilya niini, ug ang tanang galamiton sa halaran, 31  ug ang mga suksokanang patongan sa sawang palibot, ug ang mga suksokanang patongan sa ganghaan sa sawang, ug ang tanang ugsok sa tabernakulo ug ang tanang ugsok+ sa sawang palibot.

Mga Footnote