Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 36:1-38

36  “Ug si Bezalel magabuhat, usab si Oholiab+ ug ang matag maalamon ug kasingkasing nga tawo nga gihatagan ni Jehova ug kaalam+ ug pagsabot+ niining mga butanga aron mahibaloan kon unsaon paghimo ang tanang buluhaton sa balaang pag-alagad sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova.”+  Ug gitawag ni Moises si Bezalel ug si Oholiab ug ang matag maalamon ug kasingkasing nga tawo kansang kasingkasing gibutangan ni Jehova ug kaalam,+ ang matag usa kansang kasingkasing nagtukmod kaniya nga atubangon ang buluhaton aron buhaton kini.+  Unya ilang gikuha sa atubangan ni Moises ang tanang amot+ nga gidala sa mga anak sa Israel alang sa buluhaton sa balaang pag-alagad aron buhaton kini, ug, kon bahin niining mga ulahing gihisgotan, sila sa gihapon nagdala ngadto kaniya ug kinabubut-ong halad buntagbuntag.  Ug ang tanang maalamon nga nagbuhat sa tanang balaang buluhaton nangabot, nga nagsunodsunod, gikan sa ilang buluhaton nga ilang ginabuhat,  ug nag-ingon kang Moises: “Ang katawhan nagdala ug daghan kaayo kay sa gikinahanglan sa pag-alagad alang sa buluhaton nga gisugo ni Jehova nga pagahimoon.”  Busa si Moises nagsugo nga sila magpahibalo sa tibuok kampo, nga mag-ingon: “Mga lalaki ug mga babaye, ayaw na kamo pagdalag bisan unsang mga butang alang sa balaang amot.” Niana ang katawhan napugngan sa pagdala niini.  Ug ang mga butang nga giamot igo na alang sa tanang buluhaton nga pagabuhaton, ug gani nagsobra pa.  Ug ang tanang maalamon ug kasingkasing+ taliwala niadtong nagbuhat sa buluhaton nagbuhat sa tabernakulo,+ sa napulo ka tabil sa tolda nga hinimo sa pinong lino nga linubid ug sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus; nga may mga kerubin, nga gama sa usa ka tigborda, siya naghimo kanila.  Ang gitas-on sa matag tabil sa tolda maoy kawhaag-walo ka maniko, ug ang gilapdon sa matag tabil sa tolda upat ka maniko. Usa lamang ang sukod alang sa tanang tabil sa tolda. 10  Dayon iyang gidugtong sa usag usa ang lima ka tabil sa tolda,+ ug ang lima pa ka laing tabil sa tolda iyang gidugtong sa usag usa. 11  Human niana siya naghimo ug mga galong sa asul nga hilo diha sa ngilit sa usa ka tabil sa tolda sa tumoy sa dinugtongan. Iyang gibuhat ang sama niana diha sa ngilit sa labing gawas nga bahin sa tabil sa tolda diha sa pikas dinugtongan.+ 12  Siya naghimo ug kalim-an ka galong diha sa usa ka tabil sa tolda, ug siya naghimo ug kalim-an ka galong diha sa tumoy sa tabil sa tolda sa pikas dinugtongan, ang mga galong nag-atbangay.+ 13  Sa kataposan siya naghimo ug kalim-an ka kaw-it nga bulawan ug ang mga tabil sa tolda gidugtong sa usag usa pinaagi sa mga kaw-it, mao nga kini nahimong usa ka tabernakulo.+ 14  Ug siya naghimo ug mga tabil sa tolda gikan sa balhibo sa kanding alang sa tolda nga diha sa ibabaw sa tabernakulo. Napulog-usa ka tabil sa tolda ang iyang gihimo.+ 15  Ang gitas-on sa matag tabil sa tolda maoy katloan ka maniko, ug ang gilapdon sa matag tabil sa tolda upat ka maniko. Usa lamang ang sukod alang sa napulog-usa ka tabil sa tolda.+ 16  Unya iyang gidugtong sa tingob ang lima ka tabil sa tolda sa ilang kaugalingon ug ang unom ka lain pa nga mga tabil sa tolda sa ilang kaugalingon.+ 17  Dayon siya naghimo ug kalim-an ka galong diha sa ngilit sa labing gawas nga bahin sa tabil sa tolda diha sa dinugtongan, ug siya naghimo ug kalim-an ka galong diha sa ngilit sa pikas tabil sa tolda nga gidugtong niini.+ 18  Human niana siya naghimo ug kalim-an ka kaw-it nga tumbaga aron idugtong sa tingob ang tolda aron kini mausa.+ 19  Ug alang sa tolda siya naghimo ug usa ka tabon gikan sa mga panit sa laking karnero nga tininag pula ug usa ka tabon gikan sa mga panit sa poka+ sa ibabaw niini.+ 20  Unya alang sa tabernakulo iyang gihimo ang mga kuwadrong bayanan sa kahoyng akasya,+ nga pinatindog. 21  Napulo ka maniko ang gitas-on sa usa ka kuwadrong bayanan, ug usa ka maniko ug tunga ang gilapdon sa matag kuwadrong bayanan.+ 22  Ang matag kuwadrong bayanan may duha ka mitsa nga gipasibo ang usa sa usa. Ingon niana ang iyang gibuhat sa tanang kuwadrong bayanan sa tabernakulo.+ 23  Busa iyang gihimo ang mga kuwadrong bayanan alang sa tabernakulo, kawhaan ka kuwadrong bayanan alang sa kiliran nga nag-atubang sa Negeb, dapit sa habagatan.+ 24  Ug iyang gihimo ang kap-atan ka suksokanang patongan nga plata alang sa ilalom sa kawhaan ka kuwadrong bayanan, duha ka suksokanang patongan ilalom sa usa ka kuwadrong bayanan uban ang duha ka mitsa niini ug duha ka suksokanang patongan ilalom sa laing kuwadrong bayanan uban ang duha ka mitsa niini.+ 25  Ug alang sa pikas kiliran sa tabernakulo, sa amihanang kiliran, iyang gihimo ang kawhaan ka kuwadrong bayanan+ 26  ug ang ilang kap-atan ka suksokanang patongan nga plata, duha ka suksokanang patongan ilalom sa usa ka kuwadrong bayanan ug duha ka suksokanang patongan ilalom sa laing kuwadrong bayanan.+ 27  Ug alang sa likod nga mga bahin sa tabernakulo sa dapit sa kasadpan iyang gihimo ang unom ka kuwadrong bayanan.+ 28  Ug iyang gihimo ang duha ka kuwadrong bayanan ingong mga poste sa eskina sa tabernakulo diha sa duha ka likod nga bahin niini.+ 29  Ug kini sila doble sa ubos ug magkauban nga kaluha hangtod sa kinaibabwan sa matag usa diha sa unang argolya. Mao kana ang iyang gibuhat kanilang duha, sa duha ka poste sa eskina.+ 30  Busa kini sila mikabat ug walo ka kuwadrong bayanan ug ang ilang suksokanang patongan nga plata napulog-unom, duha ka suksokanang patongan sunod sa duha ka suksokanang patongan ilalom sa matag kuwadrong bayanan.+ 31  Ug iyang gihimo ang mga balabag sa kahoyng akasya, lima alang sa mga kuwadrong bayanan sa usa ka kiliran sa tabernakulo+ 32  ug lima ka balabag alang sa mga kuwadrong bayanan sa pikas kiliran sa tabernakulo ug lima ka balabag alang sa mga kuwadrong bayanan sa tabernakulo alang sa duha ka likod nga bahin sa dapit sa kasadpan.+ 33  Unya iyang gihimo ang balabag sa taliwala nga lahos diha sa tunga sa mga kuwadrong bayanan gikan sa usa ka tumoy hangtod sa pikas tumoy.+ 34  Ug ang mga kuwadrong bayanan iyang gipanghaklapan ug bulawan, ug iyang gihimo ang mga argolyang bulawan niini nga maoy maghawid sa mga balabag, ug ang mga balabag iyang gipanghaklapan ug bulawan.+ 35  Ug iyang gihimo ang usa ka kortina+ sa asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid. Uban sa gama sa usa ka tigborda iyang gihimo kini nga may mga kerubin.+ 36  Unya iyang gihimo alang niini ang upat ka haligi nga akasya ug gipanghaklapan kini ug bulawan, ang ilang mga tarugo maoy bulawan, ug gihulma ang upat ka suksokanang patongan nga plata alang kanila.+ 37  Ug iyang gihimo ang tabil alang sa ganghaan sa tolda sa asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid, nga gama sa usa ka maghahabol,+ 38  ug ang lima ka haligi niini ug ang ilang mga tarugo. Ug ang ilang mga ulo-ulo ug ang ilang mga dinugtongan iyang gipanghaklapan ug bulawan, apan ang ilang lima ka suksokanang patongan maoy tumbaga.+

Mga Footnote