Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 35:1-35

35  Sa ulahi gitawag ni Moises sa tingob ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel ug miingon kanila: “Kini mao ang mga pulong nga gisugo ni Jehova, aron kini pagabuhaton:+  Unom ka adlaw nga makabuhat ug buluhaton,+ apan sa ikapito ka adlaw kini mahimong balaan alang kaninyo, usa ka igpapahulay sa bug-os nga pagpahulay alang kang Jehova. Bisan kinsa nga magabuhat ug buluhaton nianang adlawa pagapatyon.+  Dili gayod kamo maghaling ug kalayo sa bisan diin sa inyong puloy-anang mga dapit sa adlaw nga igpapahulay.”  Ug si Moises miingon sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel: “Kini mao ang mga pulong nga gisugo ni Jehova, nga nag-ingon,  ‘Gikan sa inyong taliwala pagkuha ug amot alang kang Jehova.+ Ang matag tawo nga andam ug kasingkasing+ padad-a niini ingong amot alang kang Jehova, nga mao, bulawan ug plata ug tumbaga+  ug asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pino nga lino ug balhibo sa kanding+  ug mga panit sa laking karnero nga tininag pula ug mga panit sa poka ug kahoy nga akasya  ug lana alang sa suga ug lana sa balsamo alang sa igdidihog nga lana ug alang sa pinahumotang insenso+  ug mga batong onyx ug mga batong pang-enggaste alang sa epod+ ug alang sa tabon sa dughan.+ 10  “‘Ug paanhaa ang tanang maalamon ug kasingkasing+ taliwala kaninyo ug ipabuhat ang tanan nga gisugo ni Jehova, 11  nga mao, ang tabernakulo uban ang tolda niini ug ang tabon niini, ang mga kaw-it niini ug ang mga kuwadrong bayanan niini, ang mga balabag niini, ang mga haligi niini ug ang mga suksokanang patongan niini; 12  ang Arka+ ug ang mga yayongan+ niini, ang tabon+ ug ang kortina+ sa tabil; 13  ang lamesa+ ug ang mga yayongan niini ug ang tanang galamiton niini ug ang pasundayag nga tinapay;+ 14  ug ang tangkawan+ sa suga ug ang mga galamiton niini ug ang mga lampara niini ug ang lana+ alang sa suga; 15  ug ang halaran sa insenso+ ug ang mga yayongan niini; ug ang igdidihog nga lana ug ang pinahumotang insenso;+ ug ang tabil sa ganghaan alang sa ganghaan sa tabernakulo; 16  ang halaran+ sa halad-nga-sinunog ug ang tumbagang parilya alang niini, ang mga yayongan niini ug ang tanang galamiton niini; ang dulang+ ug ang tungtonganan niini; 17  ang mga kortina sa sawang,+ ang mga haligi niini ug ang mga suksokanang patongan niini; ug ang tabil sa ganghaan sa sawang; 18  ang mga ugsok sa tabernakulo ug ang mga ugsok sa sawang ug ang ilang mga pisi;+ 19  ang mga besti+ nga ginansilyo alang sa pag-alagad sa sangtuwaryo, ang balaang mga besti+ alang kang Aaron nga saserdote ug ang mga besti sa iyang mga anak nga lalaki aron mag-alagad ingong mga saserdote.’” 20  Busa ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel namahawa sa atubangan ni Moises. 21  Unya sila nangabot, ang matag usa kansang kasingkasing nagtukmod kaniya,+ ug sila nagdala, ang matag usa kansang espiritu nagdasig kaniya, sa amot kang Jehova alang sa buluhaton sa tolda nga tagboanan ug alang sa tanang pag-alagad niini ug alang sa balaan nga mga besti. 22  Ug sila nagsigeg pangabot, ang kalalakin-an uban sa kababayen-an, ang matag usa nga andam ug kasingkasing. Nagdala sila ug mga barpin ug mga ariyos ug mga singsing ug mga pahiyas sa babaye, tanang matang sa butang nga bulawan, nga mao, ang matag usa nga nagtanyag sa halad-nga-tinabyog nga bulawan alang kang Jehova.+ 23  Ug ang tanan niadtong may asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pino nga lino ug balhibo sa kanding ug mga panit sa laking karnero nga tininag pula ug mga panit sa poka, nagdala niini.+ 24  Ang tanan niadtong nag-amot sa amot nga plata ug tumbaga nagdala sa amot kang Jehova, ug ang tanan niadtong may akasya alang sa tanang buluhaton sa pag-alagad nagdala niini. 25  Ug ang tanang babaye nga maalamon sa kasingkasing+ nagkalinyas pinaagi sa ilang mga kamot, ug nagpadayon sila sa pagdala ingong kinalinyas sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado, sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug sa pino nga lino. 26  Ug ang tanang babaye kansang mga kasingkasing nagtukmod kanila uban ang kaalam nagkalinyas sa balhibo sa kanding. 27  Ug ang mga pangulo nagdala ug mga bato nga onyx ug mga batong pang-enggaste alang sa epod ug sa tabon sa dughan,+ 28  ug sa lana sa balsamo ug sa lana alang sa suga ug alang sa igdidihog nga lana ug alang sa pinahumotang insenso.+ 29  Ang matag lalaki ug babaye kansang kasingkasing nagdasig kanila nga magdala alang sa tanang buluhaton nga gisugo ni Jehova nga buhaton pinaagi ni Moises nagbuhat niana; ang mga anak sa Israel nagdala ug kinabubut-ong halad alang kang Jehova.+ 30  Unya si Moises miingon sa mga anak sa Israel: “Tan-awa, gitawag ni Jehova pinaagi sa ngalan si Bezalel+ nga anak nga lalaki ni Uri nga anak nga lalaki ni Hur sa tribo ni Juda. 31  Ug iyang gipuno siya sa espiritu sa Diyos sa kaalam, sa pagsabot ug sa kahibalo ug sa tanang matang sa pagkahanas sa pagbuhat 32  ug alang sa pagdisenyog mga galamiton, alang sa pagpamuhat ginamit ang bulawan ug plata ug tumbaga,+ 33  ug sa pagpamuhat diha sa mga bato aron ipahimutang kini ug sa pagpamuhat diha sa kahoy aron sa paghimo sa tanang matang sa binatid nga pagkabuhat nga mga kagamitan.+ 34  Ug iyang gibutang kini sa iyang kasingkasing aron siya makapanudlo, siya ug si Oholiab+ nga anak nga lalaki ni Ahisamak sa tribo ni Dan. 35  Iyang gipuno sila sa kaalam sa kasingkasing+ aron buhaton ang tanang buluhaton sa usa ka artesano ug sa usa ka tigborda+ ug sa usa ka maghahabol sa asul nga hilo ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado, sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug sa pino nga lino, ug sa usa ka maghahabol, mga tawong nagabuhat sa tanang matang sa buhat ug nagadisenyog mga galamiton.

Mga Footnote