Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 3:1-22

3  Ug si Moises nahimong magbalantay sa kahayopan ni Jetro,+ ang saserdote sa Midian, kang kinsa siya maoy umagad.+ Samtang siya nagdala sa panon sa kahayopan paingon sa kasadpang bahin sa kamingawan, siya sa kataposan nakadangat sa bukid sa matuod nga Diyos,+ sa Horeb.+  Unya ang manulonda ni Jehova nagpakita kaniya diha sa usa ka dilaab sa kalayo taliwala sa usa ka tunokong tanom.+ Sa nagpadayon siya sa pagtan-aw, aw, ania, ang tunokong tanom nagdilaab apan ang tunokong tanom wala maut-ot.  Niini si Moises miingon: “Moadto ako aron susihon kining dakong katingad-anan, kon nganong wala masunog ang tunokong tanom.”+  Sa dihang nakita ni Jehova nga miadto siya aron sa pagsusi, ang Diyos dihadiha mitawag kaniya gikan sa taliwala sa tunokong tanom ug miingon: “Moises! Moises!” nga niini siya miingon: “Ania ako.”+  Unya siya miingon: “Ayaw pagduol diri. Huboa ang imong mga sandalyas gikan sa imong mga tiil, tungod kay ang dapit nga imong gitindogan maoy balaan nga yuta.”+  Ug siya miingon: “Ako ang Diyos sa imong amahan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob.”+ Unya gitago ni Moises ang iyang nawong, tungod kay nahadlok siya nga motan-aw sa matuod nga Diyos.  Ug si Jehova midugang: “Sa walay duhaduha nakita ko ang kasakitan sa akong katawhan nga atua sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilang pagtuaw tungod sa mga nagpugos kanila sa pagtrabaho; tungod kay ako nahibalo pag-ayo sa mga kasakit nga ilang giantos.+  Ug manaog ako sa pagluwas kanila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon+ ug sa pagpagawas kanila gikan sa maong yuta ngadto sa usa ka yuta nga maayo ug haluag, ngadto sa usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos,+ ngadto sa lugar sa mga Canaanhon ug sa mga Hitihanon ug sa mga Amorihanon ug sa mga Perizihanon ug sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon.+  Ug karon, tan-awa! ang pagtuaw sa mga anak sa Israel midangat kanako, ug nakita ko usab ang pagpanglupig nga gibuhat sa mga Ehiptohanon kanila.+ 10  Ug karon umari ka ug ipadala ko ikaw kang Paraon, ug pagawason mo ang akong katawhan nga mga anak sa Israel gikan sa Ehipto.”+ 11  Apan, si Moises miingon sa matuod nga Diyos: “Kinsa ba ako aron ako moadto kang Paraon ug aron akong pagawason ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto?”+ 12  Niini siya miingon: “Tungod kay ako magauban kanimo,+ ug kini ang ilhanan alang kanimo nga ako ang nagpadala kanimo:+ Human nimo mapagawas ang katawhan gikan sa Ehipto, kamo magaalagad sa matuod nga Diyos dinhi niining bukira.”+ 13  Bisan pa niana, si Moises miingon sa matuod nga Diyos: “Pananglit atua na ako karon sa mga anak sa Israel ug ako moingon kanila, ‘Ang Diyos sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo,’ ug sila moingon kanako, ‘Unsay iyang ngalan?’+ Unsay akong isulti kanila?” 14  Niini ang Diyos miingon kang Moises: “AKO MAMAO KON UNSAY MAMAO AKO.”+ Ug siya midugang: “Kini ang imong isulti sa mga anak sa Israel, ‘Si AKO MAMAO nagpadala kanako nganhi kaninyo.’”+ 15  Unya ang Diyos sa makausa pa miingon kang Moises: “Kini ang imong isulti sa mga anak sa Israel, ‘Si Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham,+ ang Diyos ni Isaac+ ug ang Diyos ni Jacob,+ nagpadala kanako nganhi kaninyo.’ Kini ang akong ngalan hangtod sa panahong walay tino,+ ug kini ang handomanan kanako hangtod sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+ 16  Lakaw, ug tigoma ang mga ansiyano sa Israel, ug sultihi sila, ‘Si Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan nagpakita kanako,+ ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob, nga nag-ingon: “Ako sa walay pakyas magtagad+ kaninyo ug sa gibuhat diha kaninyo sa Ehipto. 17  Busa ako moingon, Pagawason ko kamo gikan sa pagsakit+ kaninyo sa mga Ehiptohanon ngadto sa yuta sa mga Canaanhon ug sa mga Hitihanon ug sa mga Amorihanon+ ug sa mga Perizihanon ug sa mga Hivihanon ug sa mga Jebusihanon,+ ngadto sa usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.”’+ 18  “Ug sila mamati gayod sa imong tingog,+ ug ikaw moadto, ikaw ug ang mga ansiyano sa Israel, ngadto sa hari sa Ehipto, ug kamo moingon kaniya, ‘Si Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon+ nakigsulti kanamo,+ ug karon buot namong molakaw, palihog, sa usa ka panaw nga tulo ka adlaw ngadto sa kamingawan, ug buot namong maghalad alang kang Jehova nga among Diyos.’+ 19  Ug ako, bisan ako, nahibalo pag-ayo nga ang hari sa Ehipto dili motugot nga kamo molakaw gawas kon pinaagi sa usa ka kamot nga kusgan.+ 20  Ug ako magtuy-od sa akong kamot+ ug maghampak sa Ehipto pinaagi sa tanan nakong katingalahang mga buhat nga akong himoon sa taliwala niini; ug human niana kamo iyang pagulaon.+ 21  Ug ako maghatag niini nga katawhan ug pabor sa mga mata sa mga Ehiptohanon; ug mahitabo gayod nga inigbiya na ninyo, dili kamo mobiya nga walay dala.+ 22  Ug ang matag babaye mangayo gayod ug mga butang nga plata ug mga butang nga bulawan ug mga kupo gikan sa iyang silingan ug gikan sa babayeng nagpuyo ingong langyaw diha sa iyang balay, ug isul-ob ninyo kini sa inyong mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babaye; ug inyong hukasan ang mga Ehiptohanon.”+

Mga Footnote