Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 27:1-21

27  “Ug maghimo ka ug halaran sa kahoyng akasya, nga lima ka maniko ang gitas-on ug lima ka maniko ang gilapdon. Ang halaran+ kinahanglang kuwadrado, ug ang gihabogon niini tulo ka maniko.  Ug maghimo ka ug mga sungay+ niini diha sa upat ka eskina niini. Ang mga sungay niini magtuybo niini, ug kini imong haklapan ug tumbaga.+  Ug maghimo ka ug mga laton niini aron sa pagkuha sa mantikaong mga abo, ug ang mga pala niini, ug ang mga panaksan niini, ug ang mga tenedor niini, ug ang mga insensaryo niini; ug maghimo ka sa tanang galamiton niini sa tumbaga.+  Ug maghimo ka ug parilya alang niini, usa ka rehasrehas+ nga tumbaga; ug diha sa rehasrehas ikaw maghimo ug upat ka argolya nga tumbaga sa upat ka tumoy niini.  Ug ikaw magbutang niini sa ilalom sa sanipa sa halaran sa sulod niini, ug ang rehasrehas kinahanglang anha sa may tungatunga sa halaran.+  Ug maghimo ka ug mga yayongan alang sa halaran, ang mga yayongan niini maoy sa kahoyng akasya, ug kini sila imong haklapan ug tumbaga.+  Ug ang mga yayongan niini isul-ot sa mga argolya, ug ang mga yayongan anha sa duha ka kilid sa halaran sa dihang yayongan kini.+  Himoon mo kini nga usa ka haw-ang nga kaban nga hinimo sa mga tabla. Ingon sa iyang gipakita kanimo didto sa bukid, mao ang paghimo niini.+  “Ug imong himoon ang sawang+ sa tabernakulo. Kon bahin sa kiliran nga nag-atubang sa Negeb, sa habagatan, ang sawang adunay mga kortina sa pinong lino nga linubid,+ usa ka gatos ka maniko ang gitas-on alang sa usa ka kiliran. 10  Ug ang kawhaan ka haligi niini ug ang ilang kawhaan ka suksokanang patongan maoy tumbaga. Ang mga tarugo sa mga haligi ug ang ilang mga dinugtongan maoy plata.+ 11  Ingon usab niana ang gitas-on alang sa amihanang kiliran, ang mga kortina usa ka gatos ka maniko ang gitas-on, ug ang kawhaan ka haligi niini ug ang ilang kawhaan ka suksokanang patongan maoy tumbaga, ang mga tarugo sa mga haligi ug ang ilang mga dinugtongan maoy plata.+ 12  Kon bahin sa gilapdon sa sawang, sa kasadpang kiliran ang mga kortina kalim-an ka maniko, ang ilang mga haligi napulo ug ang ilang suksokanang patongan napulo.+ 13  Ug ang gilapdon sa sawang sa sidlakang kiliran dapit sa silangan sa adlaw maoy kalim-an ka maniko.+ 14  Ug adunay napulog-lima ka maniko sa mga kortina sa usa ka kilid, ang ilang mga haligi tulo ug ang ilang suksokanang patongan tulo.+ 15  Ug alang sa pikas kilid adunay napulog-lima ka maniko sa mga kortina, ang ilang mga haligi tulo ug ang ilang suksokanang patongan tulo.+ 16  “Ug alang sa ganghaan sa sawang adunay tabil nga kawhaan ka maniko ang gitas-on, sa asul nga hilo ug balhibo sa karnero nga tininag morado ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug pinong lino nga linubid, nga gama sa usa ka maghahabol,+ ang ilang mga haligi upat ug ang ilang suksokanang patongan upat.+ 17  Ang tanang haligi sa sawang palibot adunay mga igtatapot nga plata, ug ang ilang mga tarugo plata apan ang ilang suksokanang patongan tumbaga.+ 18  Ang gitas-on sa sawang maoy usa ka gatos ka maniko,+ ug ang gilapdon kalim-an ka maniko, ug ang gihabogon lima ka maniko, sa pinong lino nga linubid, ug ang ilang suksokanang patongan maoy tumbaga. 19  Ug ang tanang galamiton sa tabernakulo sa tanang pag-alagad niini, ug ang tanan niining ugsok sa tolda, ug ang tanang ugsok sa sawang maoy sa tumbaga.+ 20  “Kon bahin kanimo, sugoon mo ang mga anak sa Israel nga magkuha sila alang kanimo ug lunsay nga lana sa linubok nga olibo alang sa suga, aron pasigahon ang mga lampara sa kanunay.+ 21  Sa tolda nga tagboanan, sa gawas sa kortina+ duol sa Pagpamatuod, si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki mag-andam niini sukad sa gabii hangtod sa buntag sa atubangan ni Jehova.+ Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang sa ilang mga kaliwatan,+ nga himoon sa mga anak sa Israel.+

Mga Footnote