Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Exodo 25:1-40

25  Ug si Jehova misulti kang Moises,+ nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, aron sila magdalag amot alang kanako: Gikan sa matag tawo kansang kasingkasing nagdasig kaniya inyong kuhaon ang amot alang kanako.+  Ug kini ang amot nga inyong kuhaon gikan kanila: bulawan+ ug plata+ ug tumbaga,+  ug asul nga hilo, ug balhibo sa karnero nga tininag morado, ug hilo nga sanag-pula gikan sa coccus, ug pino nga lino, ug balhibo sa kanding,+  ug panit sa laking karnero nga tininag pula, ug panit sa poka, ug kahoy nga akasya;+  lana alang sa suga,+ lana sa balsamo+ alang sa igdidihog nga lana+ ug alang sa pinahumotan nga insenso;+  ug mga batong onyx ug mga batong pang-enggaste alang sa epod+ ug alang sa tabon sa dughan.+  Ug sila maghimog usa ka sangtuwaryo alang kanako, sanglit ako magapuyo sa ilang taliwala.+  Sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo ingong sumbanan sa tabernakulo ug sumbanan sa tanang kasangkapan niini, ingon niana ang inyong paghimo niini.+ 10  “Ug sila maghimog usa ka Arka sa kahoyng akasya,+ duha ug tunga ka maniko ang gitas-on niini ug usa ka maniko ug tunga ang gilapdon niini ug usa ka maniko ug tunga ang gihabogon niini. 11  Ug kini imong haklapan ug lunsay nga bulawan.+ Sa sulod ug sa gawas kini imong haklapan, ug maghimo ka ug usa ka ribete nga bulawan libot niana.+ 12  Ug maghulma ka ug upat ka argolya nga bulawan alang niini ug ipamutang kini ibabaw sa upat ka tiil niini, nga ang duha ka argolya anha sa usa ka kilid ug ang duha ka argolya anha sa laing kilid niini.+ 13  Ug maghimo ka ug mga yayongan sa kahoyng akasya ug haklapan kini ug bulawan.+ 14  Ug ang mga yayongan imong isul-ot sa mga argolya sa mga kilid sa Arka aron dad-on ang Arka pinaagi niini. 15  Diha sa mga argolya sa Arka ang mga yayongan magpabilin. Dili sila kuhaon gikan niini.+ 16  Ug ibutang mo sa Arka ang pagpamatuod nga akong ihatag kanimo.+ 17  “Ug maghimo ka ug usa ka tabon sa lunsayng bulawan, duha ug tunga ka maniko ang gitas-on niini ug usa ka maniko ug tunga ang gilapdon niini.+ 18  Ug maghimo ka ug duha ka kerubin nga bulawan. Sa buhat nga sinalsal imong gam-on sila sa ibabaw sa duha ka tumoy sa tabon.+ 19  Ug maghimo ka ug usa ka kerubin niini nga tumoy ug usa ka kerubin niana nga tumoy.+ Ibabaw sa tabon inyong himoon ang mga kerubin diha sa duha ka tumoy niini. 20  Ug ang mga kerubin magbukhad sa ilang duha ka pako pataas, nga magsalipod sa tabon pinaagi sa ilang mga pako, nga ang ilang mga nawong mag-atubang sa usag usa.+ Ang mga nawong sa mga kerubin magdungaw sa tabon. 21  Ug imong ibutang ang tabon+ ibabaw sa Arka, ug imong ibutang sa Arka ang pagpamatuod nga akong ihatag kanimo. 22  Ug akong ipakita ang akong kaugalingon kanimo didto ug mosulti kanimo gikan sa ibabaw sa tabon,+ gikan sa taliwala sa duha ka kerubin nga anaa ibabaw sa arka sa pagpamatuod, sa tanan gayod nga akong isugo kanimo alang sa mga anak sa Israel.+ 23  “Ug maghimo ka ug usa ka lamesa+ sa kahoyng akasya, duha ka maniko ang gitas-on niini ug usa ka maniko ang gilapdon niini ug usa ka maniko ug tunga ang gihabogon niini. 24  Ug haklapan mo kini ug lunsayng bulawan, ug himoan mo kini ug ribete nga bulawan palibot.+ 25  Ug himoan mo kini ug usa ka sanipa nga usa ka dapal palibot, ug himoon mo ang ribete nga bulawan alang sa sanipa niini palibot.+ 26  Ug himoan mo kini ug upat ka argolya nga bulawan ug ipamutang ang mga argolya diha sa upat ka eskina nga alang sa upat ka tiil.+ 27  Ang mga argolya kinahanglan nga duol sa sanipa ingong mga hawid sa mga yayongan sa pagdala sa lamesa.+ 28  Ug himoon mo ang mga yayongan sa kahoyng akasya ug haklapan kini ug bulawan, ug ilang yayongan ang lamesa pinaagi niana.+ 29  “Ug himoon mo ang mga pinggan niini ug ang mga kopa niini ug ang mga pitsil niini ug ang mga panaksan niini nga gamiton nila sa pagbubo sa mga halad-nga-ilimnon. Ikaw maghimo kanila sa lunsayng bulawan.+ 30  Ug ibutang mo ang pasundayag nga tinapay diha sa lamesa sa akong atubangan sa kanunay.+ 31  “Ug ikaw maghimog tangkawan sa lunsayng bulawan. Sa buhat nga sinalsal himoon ang tangkawan.+ Ang punoan niini, ang mga sanga niini, ang mga kopa niini, ang mga biyoos niini ug ang mga bulak magagula gikan niini. 32  Ug unom ka sanga magtuybo gikan sa mga kilid niini, tulo ka sanga sa tangkawan sa usa ka kilid niini ug tulo ka sanga sa tangkawan sa pikas kilid niini.+ 33  Tulo ka kopa nga pinorma sama sa mga bulak sa almendras ang anha sa usa ka hugpong sa mga sanga, nga may biyoos ug mga bulak nga magsal-angsal-ang, ug tulo ka kopa nga pinorma sama sa mga bulak sa almendras sa laing hugpong sa mga sanga, nga may biyoos ug mga bulak nga magsal-angsal-ang.+ Ingon niini ang unom ka sanga nga magtuybo gikan sa tangkawan. 34  Ug sa tangkawan adunay upat ka kopa nga pinorma sama sa mga bulak sa almendras, nga may biyoos niini ug mga bulak niini nga magsal-angsal-ang.+ 35  Ug magagula niini ang biyoos ilalom sa duha ka sanga ug magagula niini ang biyoos ilalom sa laing duha ka sanga ug magagula niini ang biyoos ilalom sa duha pa ka sanga, alang sa unom ka sanga nga magtuybo sa tangkawan.+ 36  Ang ilang mga biyoos ug ang ilang mga sanga magagula gikan niini. Kining tanan maoy usa ka tibuok nga buhat nga sinalsal, sa lunsayng bulawan.+ 37  Ug maghimo ka ug pito ka lampara alang niini; ug ang mga lampara dagkotan, ug dan-agan nila ang luna sa atubangan niini.+ 38  Ug ang mga kimpit niini ug ang mga insensaryo niini maoy sa lunsay nga bulawan.+ 39  Sa usa ka talanton sa lunsay nga bulawan iyang himoon kini lakip ang tanang galamiton niini. 40  Ug tinoa nga himoon mo kini sila sumala sa ilang sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid.+

Mga Footnote