Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Exodo 22:1-31

22  “Kon ang usa ka tawo mangawat ug torong baka o karnero ug siya mag-ihaw niini o kaha magbaligya niini, siya magabayad ug lima ka baka alang sa usa ka torong baka ug upat ka karnero alang sa usa ka karnero.+  (“Kon ang usa ka kawatan+ makaplagan sa akto sa paglungkab+ ug siya hampakon ug mamatay, walay pagkasad-an sa dugo tungod kaniya.+  Kon nasilangan na siya sa adlaw, adunay pagkasad-an sa dugo tungod kaniya.) “Siya magbayad sa walay pakyas. Kon siya walay bisan unsa, nan siya ibaligya alang sa mga butang nga iyang gikawat.+  Kon adunay hikaplagan nga kinawat diha sa iyang kamot, gikan sa torong baka ngadto sa asno ug ngadto sa karnero, nga buhi, siya magbayad ug doble.  “Kon pasibsiban sa usa ka tawo ang usa ka uma o parasan ug siya magpaadto sa iyang mga mananap nga luwanan ug makapanibsib sa laing uma, ibayad+ niya ang labing maayo sa iyang kaugalingong uma o ang labing maayo sa iyang kaugalingong parasan.  “Kon ang usa ka kalayo mokaylap ug mosunog sa kasampinitan, ug makaugdaw sa mga binangan o sa nagbarog nga mga uhay o sa uma,+ ang miduslit sa kalayo magbayad sa walay pakyas kon unsay nasunog.  “Kon ang usa ka tawo magtugyan sa iyang isigkatawo ug salapi o mga butang aron patipigan,+ ug kini kawaton gikan sa balay sa maong tawo, kon hikaplagan ang kawatan, siya magbayad ug doble.+  Kon ang kawatan dili hikaplagan, nan ang tag-iya sa balay pagadad-on haduol sa matuod nga Diyos+ aron tan-awon kon wala ba niya kawkawa ang kabtangan sa iyang isigkatawo.  Kon mahitungod sa bisan unsang kaso sa kalapasan,+ maylabot sa torong baka, asno, karnero, besti, sa bisan unsang nawala nga niini siya moingon, ‘Mao kini!’ ang kaso nilang duha ipadangat sa matuod nga Diyos.+ Ang usa nga ipahayag sa Diyos nga daotan magbayad ug doble ngadto sa iyang isigkatawo.+ 10  “Kon ang usa ka tawo magtugyan sa iyang isigkatawo ug asno o torong baka o karnero o bisan unsang binuhing hayop aron ipaatiman, ug kini mamatay o maangol o madala sa layo samtang walay nagtan-aw, 11  ang usa ka panumpa+ sa ngalan ni Jehova himoon tali kanilang duha nga wala niya kawkawa ang kabtangan sa iyang isigkatawo;+ ug kinahanglan nga dawaton kini sa ilang tag-iya, ug ang usa dili magbayad. 12  Apan kon kini sila sa pagkatinuod gikawat gikan kaniya, siya magbayad ngadto sa ilang tag-iya.+ 13  Kon kini sa pagkatinuod gikuniskunis sa usa ka mapintas nga mananap,+ siya magdala niini ingong ebidensiya.+ Alang sa gikuniskunis sa usa ka mapintas nga mananap siya dili magbayad. 14  “Apan kon si bisan kinsa may hulamon sa iyang isigkatawo,+ ug kini maangol o mamatay samtang ang tag-iya wala diha uban niini, siya magbayad sa walay pakyas.+ 15  Kon ang tag-iya diha uban niini, siya dili magbayad. Kon kini inabangan, apil na kini sa abang niini. 16  “Karon kon ang usa ka tawo magtental sa usa ka ulay nga dili sinayoran, ug ang maong tawo modulog gayod kaniya,+ siya sa walay pakyas magkuha kaniya ingong iyang asawa baylo sa kantidad sa pagpalit.+ 17  Kon ang iyang amahan magdumili gayod sa paghatag kaniya ngadto sa lalaki, siya magbayad sa salapi nga maoy kantidad sa pagpalit ug mga ulay.+ 18  “Dili mo tugotang magpabiling buhi ang usa ka babayeng barangan.+ 19  “Si bisan kinsang modulog sa usa ka mananap pagapatyon gayod.+ 20  “Ang maghalad ngadto sa bisan unsang diyos gawas kang Jehova lamang igatugyan ngadto sa kalaglagan.+ 21  “Ug dili mo daogdaogon ang usa ka langyaw nga pumoluyo o lupigan siya,+ kay kamo nahimong langyaw nga mga pumoluyo sa yuta sa Ehipto.+ 22  “Dili ninyo sakiton ang bisan kinsang babayeng balo o batang ilo-sa-amahan.+ 23  Kon ikaw magsakit kaniya, nan kon siya motuaw kanako, sa walay pakyas akong dunggon ang iyang pagtuaw;+ 24  ug ang akong kasuko mosilaob gayod,+ ug pagapatyon ko kamo pinaagi sa espada, ug ang inyong mga asawa mahimong mga balo ug ang inyong mga anak nga lalaki mahimong mga ilo-sa-amahan.+ 25  “Kon ikaw magpahulam ug salapi sa akong katawhan, sa mga sinakit nga anaa uban kanimo,+ dili ka mahimong sama sa usa ka tigpatanto ngadto kaniya. Dili ninyo siya patuboan.+ 26  “Kon ikaw magsakmit sa besti sa imong isigkatawo ingong garantiya,+ iuli mo kini kaniya sa pagsalop sa adlaw. 27  Kay kini lamang ang iyang besti.+ Kupo niya kini alang sa iyang panit. Unsa may iyang isul-ob paghigda? Ug mahitabo nga siya motuaw kanako, ug dunggon ko gayod, tungod kay ako mapuangoron.+ 28  “Dili ka manghimaraot sa Diyos+ ni magtunglo sa usa ka pangulo sa imong katawhan.+ 29  “Ang katibuk-an mong abot ug ang nagaawas sa imong pug-anan dili ka magpanuko paghatag.+ Ang panganay sa imong mga anak nga lalaki imong ihatag kanako.+ 30  Ingon niini ang imong pagabuhaton sa imong torong baka ug sa imong karnero:+ Pito ka adlaw magpabilin kini uban sa inahan niini.+ Sa ikawalo nga adlaw kini imong ihatag kanako. 31  “Ug kamo mahimong balaan nga mga tawo kanako;+ ug dili kamo magkaon diha sa kapatagan ug unod nga gikuniskunis sa mapintas nga mananap.+ Ilabay ninyo kini ngadto sa mga iro.+

Mga Footnote